Thu - Chi Chi Tiết

Report for charity affair in March 2022

Update: 15/04/2022
 

Report for charity affair in March 2022

 

THE SUMMARY OF CHARITY AFFAIRS IN  MARCH 2022

 A-RECEIVING    

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

05/03/2022

Gia đình cô Thùy Liên

40.000.000

 

10/03/2022

Gia đình cô Kim Anh

5.000.000

 

10/03/2022

Cô Hằng ở Cần Thơ

400.000

 

10/03/2022

Nghĩa trang Vân Giáp, chú Đoàn TrầnThiện Lê Thanh

7.000.000

 

10/03/2022

Ban Hộ tự chùa Hoằng Pháp

3.000.000

 

20/03/2022

Gạo Phương Ngọc cúng dường tạc tượng Phật

150.000.000

 

29/03/2022

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ gạo giá trị

64.510.000

 

Total:

269.910.000

 

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

07/03/2022

Gạo Phương Ngọc

3.000.000

08/03/2022

731492-IBFT

35.000

14/03/2022

Nguyễn Văn Quang

5.000.000

14/03/2022

Gạo Phương Ngọc cúng dường tạc tượng Phật

100.000.000

18/03/2022

Mạnh Uyên

300.000

19/03/2022

Gạo Phương Ngọc

1.000.000

21/03/2022

MBVCB

500.000

21/03/2022

IBFT

30.000

25/03/2022

705630

100.000

30/03/2022

Lê Văn Lợi

50.000.000

31/03/2022

Chúc Tuân

500.000

31/03/2022

Triệu Mai Lan

250.000

Total:

160.715.000

 

B – EXPENSE

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

01/03/2022

Cúng dường chùa Vĩnh Hiệp, Ngã Bảy, Hậu Giang.

11.300.000

01/03/2022

Cúng dường trường Trung cấp Phật học - chùa Phước Long, Cái Răng, Cần Thơ.

11.300.000

02/03/2022

Cúng dường trường Cao đẳng Phật học - chùa Long Quang, Long Hòa, Cần Thơ.

11.400.000

02/03/2022

Cúng dường tổ đình chùa Phước Hậu, Ngãi Tứ, Tam Bình, Vĩnh Long.

11.400.000

15/03/2022

Hỗ trợ má thầy Tâm Trịnh chữa bệnh

10.000.000

20/03/2022

Hỗ trợ bệnh nhân ung bướu về tu một ngày

3.000.000

25/03/2022

Hỗ trợ thầy Tâm Hướng tạc tượng Phật

250.000.000

Total:

308.400.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 430.625.000Đ
 - The remaining cash of February 2022: 64.206.000Đ
- Charity Group collect: 269.910.000Đ
- Monk  Hue’s Account: 160.715.000Đ
II. EXPENSES: 308.400.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN MARCH 2022: 186.431.000Đ

Related News