Thu - Chi Chi Tiết

Report for charity affair in January 2021

Update: 18/02/2021
 

Report for charity affair in January 2021

 

THE SUMMARY OF CHARITY AFFAIRS IN  JANUARY 2021

    A-RECEIVING    

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

01/01/2021

Gia đình Diệu Thái, cô Thúy

3.000.000

01/01/2021

Gia đình Nguyễn Trường Thành

2.000.000

10/01/2021

Gia đình Nguyễn Thị Ngọc Lý

14.000.000

10/01/2021

Chú Sơn công ty

2.500.000

10/01/2021

Diệu Thiện

4.000.000

Total:

30.500.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

05/01/2021

Kha Tú Trân

2.000.000

05/01/2021

Lâm Thị Nhi

1.000.000

05/01/2021

Phan Thị Diễm

2.000.000

06/01/2021

971100-Agribank

100.000

07/01/2021

Diệu Huệ

2.000.000

14/01/2021

Nhuận Nhiên, Q.12

100.000

15/01/2021

LPT

300.000

18/01/2021

Một Phật tử

1.000.000

18/01/2021

Gạo Phương Ngọc

4.000.000

18/01/2021

Như Ý

100.000

18/01/2021

Nguyễn Thị Thanh Thúy

300.000

19/01/2021

Phương Liên

50.000.000

20/01/2021

Nguyễn Văn Quang

5.000.000

25/01/2021

Nguyễn Tấn Ngọc

200.000

Total:

68.100.000

 

B – EXPENSE

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

10/01/2021

Hỗ trợ chú Thông bị ung thư gan

1.000.000

10/01/2021

Hỗ trợ cô Hạnh bị ung thư tử cung

1.000.000

10/01/2021

Hỗ trợ 5 người nghèo ở Bến Tre

500.000

10/01/2021

Hỗ trợ Võ Tai bị đau lưng

200.000

15/01/2021

Hỗ trợ Nguyễn Thị Nhi bị đau răng

200.000

15/01/2021

Hỗ trợ chú Trịnh Cẩm Nguyên bị phong cùi

300.000

15/01/2021

Hỗ trợ chú Nguyễn Văn Điền bị trĩ

200.000

15/01/2021

Hỗ trợ chú Đào Vĩnh Toàn bị phổi

200.000

20/01/2021

Hỗ trợ Trần Thị Sang bị đau cột sống

250.000

20/01/2021

Hỗ trợ Diệp Kim Anh bị ung thư gan

100.000

20/01/2021

Hỗ trợ Nguyễn Thị Hồng bị rối loạn tim

190.000

20/01/2021

Hỗ trợ ĐĐ. Thích Lệ Căn về Quảng Bình

200.000

20/01/2021

Hỗ trợ Ngô Thị Trưng bị ung thư phổi

200.000

25/01/2021

Hỗ trợ Nguyễn Thị Chính bị ung thư phổi

200.000

25/01/2021

Hỗ trợ Nguyễn Văn Hùng bị đau chân

100.000

25/01/2021

Hỗ trợ Thầy Tâm Mãn

250.000

25/01/2021

Hỗ trợ Thầy Tâm Thịnh

250.000

25/01/2021

Hỗ trợ 100 bệnh nhân ung bướu về tu 1 ngày

4.000.000

28/01/2021

Mua 100 dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi lễ tri ân ở Cần Thơ

1.500.000

28/01/2021

Cúng dường Tam Bảo chùa Phước Lâm, Gia Lai

13.700.000

28/01/2021

Cúng dường Tam Bảo chùa Phước Sơn, Gia Lai

8.800.000

28/01/2021

Mua 2 tấn gạo đi từ thiện Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ

26.000.000

28/01/2021

Mua 200 thùng mì chay đi từ thiện Cái Khế, Ninh Kiều,
Cần Thơ

11.000.000

28/01/2021

Mua 200 chai dầu ăn đi từ thiện Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ

5.400.000

28/01/2021

Mua 200 chai nước tương đi từ thiện Cái Khế, Ninh Kiều,
Cần Thơ

1.000.000

28/01/2021

Mua 200 cái áo đi từ thiện Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ

10.000.000

28/01/2021

Mua 250 dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi từ thiện Cái Khế,
Ninh Kiều, Cần Thơ

3.800.000

Total:

90.540.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 98.600.000Đ
- The remaining cash of December 2020: -7.973.000Đ
- Charity Group collect: 30.500.000Đ
- Monk  Hue’s Account: 68.100.000Đ

II. EXPENSES: 90.540.000Đ 
III. THE REMAINING CASH IN JANUARY 2021: 87.000Đ

Related News