Thu - Chi Chi Tiết

Report for charity affair in January 2020

Update: 14/02/2020
 

Report for charity affair in January 2020

 

THE SUMMARY OF CHARITY AFFAIRS IN JANUARY 2020

 A-RECEIVING

   COLLECTED BY OFFICE GROUP

DATE

FULL NAME

ADDRESS

MONEY

03/01/2020

Trần Thị Dung

TP HCM

2.500.000

03/01/2020

Trần Thị Hoa

TP HCM

2.500.000

03/01/2020

Liên Loan

TP HCM

333.000

07/01/2020

Lê Thị Thanh Tâm

TP HCM

3.000.000

09/01/2020

Nguyễn Thị Huệ

TP HCM

500.000

09/01/2020

Nguyễn Hữu Lộc

TP HCM

500.000

10/01/2020

Vũ Đình Thông

TP HCM

1.500.000

10/01/2020

Lê Thị Thanh Tâm

TP HCM

3.000.000

10/01/2020

Lê Thị Thanh Tâm

TP HCM

3.000.000

14/01/2020

Nguyễn Văn Phụ

TP HCM

250.000

15/01/2020

Liên Bích

TP HCM

1.500.000

18/01/2020

Khúc Thị Kim

Thái Bình

1.000.000

19/01/2020

Chánh Hiền Tuệ+chánh Tâm Bình

Quận 5 - TP HCM

37.500.000

21/01/2020

Nguyễn Thị Duyên

TP HCM

200.000

23/01/2020

CTy COMQ

TP HCM

500.000

25/01/2020

Cô Giảnh

TP HCM

500.000

25/01/2020

Nguyễn Thị Thoả

TP HCM

100.000

25/01/2020

Trần Đức Huy

TP HCM

500.000

25/01/2020

Liên Hạnh

TP HCM

200.000

25/01/2020

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Tây Ninh

1.000.000

25/01/2020

Nguyễn Thị Dung

Tây Ninh

1.000.000

25/01/2020

Bụi Thị Thuý Hạnh

TP HCM

100.000

25/01/2020

Phạm Mai Phương

TP HCM

500.000

25/01/2020

Phật tử

TP HCM

100.000

26/01/2020

Nguyên Ngọc

TP HCM

100.000

26/01/2020

Phạm Kim Khánh

TP HCM

100.000

28/01/2020

Phan Huỳnh Tấn Thịnh

TP HCM

200.000

28/01/2020

Lê Thị Thu

TP HCM

100.000

28/01/2020

Lê Thị Hằng

TP HCM

100.000

29/01/2020

Nguyễn Thị Cẩm Thu

TP HCM

200.000

31/01/2020

Đinh Văn Ba

TP HCM

100.000

TOTAL:

62.683.000

 

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

23/01/2020

Cô Ngân Cty Trạng Nguyên

10.000.000

23/01/2020

Chú Danh Dũng

28.000.000

23/01/2020

Cô Oanh Tân Châu Bảo

15.000.000

23/01/2020

Cô Hằng

500.000

26/01/2020

Cô Liên Ngọc ở Bà Điểm

10.000.000

26/01/2020

Tịnh Hữu

5.000.000

26/01/2020

Gia đình Bùi Văn Cư

5.000.000

26/01/2020

Cô Oanh Nhỏ

3.000.000

26/01/2020

Diệu Lý, Tịnh Pháp, Thiện Nhân

3.200.000

26/01/2020

Cô Liễu ở bến xe miền đông

3.000.000

26/01/2020

Cô Nhung ở Hóc Môn

2.500.000

28/01/2020

Cô Nghìn

500.000

28/01/2020

Cô Ngọc Liên

250.000

28/01/2020

Cô Ngân

250.000

28/01/2020

Cô Khánh

250.000

28/01/2020

Cô Thao

250.000

28/01/2020

Cô Xinh

250.000

28/01/2020

Liên Nhung

250.000

28/01/2020

Liên Như

250.000

28/01/2020

Ngô Văn Hùng

400.000

28/01/2020

Phạm Thị Bé Ba

100.000

28/01/2020

Cô Hương ở Bình Thạnh

500.000

28/01/2020

Gia đình Lê Quốc Anh

2.000.000

TOTAL:

90.450.000

 

SENIOR VENERABLE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

01/21/2020

MBVCB326877019.Ung ho Quy tu thien Chua Hoang Phap.CT tu 0011001109449 PHAM NGUYET ANH

1.000.000

01/08/2020

047150.080120.171129.4234665743 Chuyen qua MoMo cung duong tam bao va tu thien phong sanh

100.000

01/01/2020

MBVCB309267657.GDPT LIEN HONG-TU THIEN PHONG SANH T1/2020-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

500.000

TOTAL:

1.600.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

03/01/2020

Lâm Thị Nhi

1.000.000

03/01/2020

Bảo Trân

2.000.000

03/01/2020

Nguyễn Tán Ngọc

500.000

04/01/2020

Hồ Thị Tùng

500.000

06/01/2020

Nguyễn Văn Quang

5.000.000

06/01/2020

IB

500.000

06/01/2020

TC: MBVP276018

1.200.000

06/01/2020

TC: VNCN090102

100.000

06/01/2020

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hóc Môn

200.000

07/01/2020

Một Phật tử

500.000

08/01/2020

121

400.000

13/01/2020

TC: VNCN 038210

200.000

14/01/2020

IB CÚNG 10 CHÙA

1.000.000

15/01/2020

Nguyễn Thị Dung

1.500.000

17/01/2020

Đặng Đức Hậu

500.000

21/01/2020

Diệu Hòa

3.000.000

30/01/2020

TC: VNCN050858

500.000

30/01/2020

IB Từ thiện

15.000.000

30/01/2020

Thầy Tâm Huệ

10.000.000

TOTAL:

43.600.000

 

B – EXPENSE

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

15/01/2020

Mua 2 tấn gạo đi từ thiện Đắk Lắk

14.000.000

15/01/2020

Mua 200 thùng mì chay đi từ thiện Đắk Lắk

12.000.000

15/01/2020

Mua 200 chai dầu ăn đi từ thiện Đắk Lắk

5.000.000

15/01/2020

Mua 200 chai nước tương đi từ thiện Đắk Lắk

1.300.000

15/01/2020

Mua 200 cái áo đi từ thiện Đắk Lắk

10.000.000

15/01/2020

Mua 300 dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi từ thiện Đắk Lắk

4.500.000

15/01/2020

Mua 200 móc khóa đi từ thiện Đắk Lắk

2.000.000

15/01/2020

Mua 200 thùng mì chay đi từ thiện Tây Ninh

12.000.000

15/01/2020

Mua 2 tấn gạo đi từ thiện Tây Ninh

14.000.000

15/01/2020

Mua 200 chai dầu ăn đi từ thiện Tây Ninh

5.000.000

20/01/2020

Mua 200  chai nước tương đi từ thiện Tây Ninh

1.300.000

20/01/2020

Mua 200 cái áo đi từ thiện Tây Ninh

10.000.000

20/01/2020

Mua 200 móc khóa đi từ thiện Tây Ninh

2.000.000

20/01/2020

Mua  300 dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi từ thiện Tây Ninh

4.500.000

20/01/2020

Mua 100 thùng mì chay đi từ thiện Nhơn Bình, Vĩnh Long

6.000.000

20/01/2020

Mua 1 tấn gạo đi từ thiện Nhơn Bình, Vĩnh Long

7.000.000

25/01/2020

Mua 100 chai dầu ăn đi từ thiện Nhơn Bình, Vĩnh Long

2.500.000

25/01/2020

Mua 100 chai nước tương đi từ thiện Nhơn Bình Vĩnh Long

650.000

25/01/2020

Mua 100 kg đường trắng đi từ thiện Nhơn Bình, Vĩnh Long

2.000.000

25/01/2020

Mua 100 cái áo đi từ thiện Nhơn Bình, Vĩnh Long

5.000.000

25/01/2020

Mua 150 dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi từ thiện Nhơn Bình, Vĩnh Long

2.250.000

30/01/2020

Mua 500 dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi từ thiện bệnh viện Nhi Đông, bệnh viện tim

7.500.000

30/01/2020

Mua 200 thùng mì chay đi từ thiện Cần Thơ

12.000.000

30/01/2020

Mua 2 tấn gạo đi từ thiện Cần Thơ

14.000.000

30/01/2020

Mua 200 chai dầu ăn đi từ thiện Cần Thơ

5.000.000

30/01/2020

Mua 200 chai nước tương đi từ thiện Cần Thơ

650.000

30/01/2020

Mua 200 cái áo đi từ thiện Cần Thơ

10.000.000

30/01/2020

Mua 300 dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi từ thiện Cần Thơ

4.500.000

30/01/2020

Mua 100 thùng mì chay đi từ thiện chùa Hoằng Pháp

6.000.000

30/01/2020

Mua 1 tấn gạo đi từ thiện ở chùa Hoằng Pháp

7.000.000

30/01/2020

Mua 100 móc khóa đi từ thiện chùa Hoằng Pháp

1.000.000

30/01/2020

Mua 100 cái áo đi từ thiện chùa Hoằng Pháp

5.000.000

30/01/2020

Mua 100 chai nước tương đi từ thiện chùa Hoằng Pháp

650.000

30/01/2020

Mua 100 chai dầu ăn đi từ thiện chùa Hoằng Pháp

2.500.000

30/01/2020

Mua 150 dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi từ thiện chùa Hoằng Pháp

2.250.000

30/01/2020

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi tụng đám hằng ngày

1.500.000

30/01/2020

Hỗ trợ thầy Tâm Lực đi từ thiện ở bệnh viện Nhi Đồng và Ung Bướu

10.000.000

30/01/2020

Hỗ trợ Nguyễn Thắng ở Lâm Đồng

200.000

30/01/2020

Hỗ trợ Phạm Thanh Hùng tiền xe

100.000

30/01/2020

Hỗ trợ  Nguyễn Văn Tuấn bị tai biến

150.000

30/01/2020

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi tụng đám hằng ngày

1.500.000

30/01/2020

Hỗ trợ Đinh Thị Thu ở Tây Ninh bị tai nạn

500.000

30/01/2020

Hỗ trợ Nguyễn Thị Hạnh ở Bình Thuận

300.000

30/01/2020

Hỗ trợ Bùi Xuân Điền ở Bến Tre

300.000

30/01/2020

Hỗ trợ Hoàng Thị Ngai ở Quy Nhơn

200.000

30/01/2020

Hỗ trợ Nguyễn Văn Thành ở Bình Định

300.000

30/01/2020

Hỗ trợ Nguyễn Thị Yến bệnh tim

150.000

30/01/2020

Hỗ trợ Mai Chí Linh về quê

200.000

30/01/2020

Hỗ trợ Bùi Thị Bình bị viêm gan

870.000

30/01/2020

Hỗ trợ Thông Quang về quê

500.000

30/01/2020

Hỗ trợ Nguyễn Văn Gìau bị tai nạn

500.000

30/01/2020

Hỗ trợ ba thầy Tâm Đệ mua thuốc chữa bệnh cho quý thầy và Phật tử

2.000.000

30/01/2020

Hỗ trợ Bùi Thị Bình sinh con bị bệnh nặng

3.000.000

TOTAL:

223.320.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 198.333.000

· The remaining cash of December 2020: 91.952.000
· Office Group collect: 62.683.000

 · Charity Group collect: 90.450.000
 · Senior Venerable’s Account: 1.600.000
  · Monk  Hue’s Account:
 43.600.000

II. EXPENSES: 223.320.000
III. THE REMAINING CASH IN JANUARY 2020: 66.965.000

                                      

 

 

 

Related News