Thu - Chi Chi Tiết

Report for charity affair in February 2022

Update: 18/03/2022
 

Report for charity affair in February 2022

 

THE SUMMARY OF CHARITY AFFAIRS IN  FEBRUARY 2022

      A-RECEIVING    

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

05/02/2022

Gia đình cô Thùy Liên

60.000.000

 

Total:

60.000.000

 

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

07/02/2022

Gạo Phương Ngọc

2.000.000

07/02/2022

Nguyên Ngọc

300.000

07/02/2022

348791, một Phật tử

500.000

07/02/2022

Mạnh Uyên

300.000

07/02/2022

Kim ở Hóc Môn

100.000

15/02/2022

Mạnh Uyên

300.000

15/02/2022

Nguyễn Văn Quang

5.000.000

Total:

8.500.000

 

B – EXPENSE

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

08/02/2022

Cúng dường Học viện Phật giáo, Lê Minh Xuân, Bình Chánh

10.000.000

08/02/2022

Cúng dường trường Sơ cấp Phật học chùa Giác Lâm Tp Hồ Chí minh

10.000.000

10/02/2022

Cúng dường trường Trung cấp Phật học chùa Thanh Lương, Đồng Tháp

10.000.000

10/02/2022

Cúng dường trường Trung cấp Phật học chùa Sơn Thắng, Vĩnh Long

10.000.000

10/02/2022

Cúng dường trường Trung cấp Phật học chùa Hương Thiền, Cao Lãnh, Đồng Tháp

10.000.000

15/02/2022

Cúng dường thầy Thích Đạo Quang

10.000.000

Total:

60.0000.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 68.500.000Đ
 - The remaining cash of January 2022: 55.706.000Đ
- Charity Group collect: 60.000.000Đ
- Monk  Hue’s Account: 8.500.000Đ
II. EXPENSES: 60.000.0000
III. THE REMAINING CASH IN FEBRUARY 2022: 64.206.000Đ

Related News