Thu - Chi Chi Tiết

Report for charity affair in February 2021

Update: 18/03/2021
 

Report for charity affair in February 2021

 

THE SUMMARY OF CHARITY AFFAIRS IN  FEBRUARY 2021

A-RECEIVING    

COLLECTED BY CHARITY GROUP

 

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

08/02/2021

Cô Ngân công ty Trạng Nguyên

10.000.000

 

08/02/2021

Liên Lan ở Hóc Môn, 800 kg gạo và 900 USD

36.700.000

 

08/02/2021

Lê Kim Liêng

835.000

 

08/02/2021

Liên Đức

835.000

 

08/02/2021

Liên Thanh

835.000

 

08/02/2021

Phan Thị Đào

835.000

 

08/02/2021

Nguyễn Thị Lụa

835.000

 

08/02/2021

Trương Hồng Vân

835.000

 

08/02/2021

Lê Thảo

835.000

 

10/02/2021

Nguyễn Thanh Loan

835.000

 

10/02/2021

Nguyễn Kim Phụng

835.000

 

10/02/2021

Nguyễn Văn Trường

835.000

 

10/02/2021

Phạm My Li

835.000

 

10/02/2021

Chơn Minh An

835.000

 

10/02/2021

Liên Giang

835.000

 

10/02/2021

Liên Duyên

835.000

 

10/02/2021

Liên Hảo

835.000

 

10/02/2021

Trần Mỹ Lệ

835.000

 

10/02/2021

Nguyễn Thị Liếu

835.000

 

10/02/2021

Nguyễn Thị Nguyệt

835.000

 

10/02/2021

Nguyễn Thu Hà

835.000

 

10/02/2021

Liên Yến

835.000

 

10/02/2021

Lê Kim Tuyết

835.000

 

10/02/2021

Lê Kim Khánh

835.000

 

10/02/2021

Lê Kim Thi

835.000

 

10/02/2021

Văn Thị Tân

835.000

 

10/02/2021

Liên Giang

835.000

 

10/02/2021

Tịnh Tuấn

835.000

 

10/02/2021

Đặng Thị Sáu

835.000

 

10/02/2021

Nguyễn Hoàng Thứ

835.000

 

10/02/2021

Huỳnh Ngọc Thi

835.000

 

10/02/2021

Trần Quỳnh Anh Tú

835.000

 

10/02/2021

Trần Quỳnh Anh Khoa

835.000

 

10/02/2021

Đoàn Thị Hồng Nghĩa

835.000

 

10/02/2021

Huỳnh Thị Thương

835.000

 

10/02/2021

Phan Mi Li

835.000

 

10/02/2021

Bùi Thị Mạn

835.000

 

10/02/2021

Hoàng Văn Thiện

835.000

 

10/02/2021

Vũ Văn Khánh

835.000

 

10/02/2021

Đỗ Kim Phương

835.000

 

10/02/2021

Trịnh Nguyễn Ngọc Liên

835.000

 

10/02/2021

Trịnh Mỹ Lai

835.000

 

10/02/2021

Nguyễn Thị Thời

835.000

 

10/02/2021

Trần Thị Quyên

835.000

 

10/02/2021

Phan Thị Huệ

835.000

 

10/02/2021

Nguyễn Thị Quế

835.000

 

10/02/2021

Hà Thị Lan

500.000

 

10/02/2021

Nguyễn Thị Sàn

1.000.000

 

10/02/2021

Cô Kiều (ngã ba giồng)

500.000

 

10/02/2021

Cô Kiều Bến Tre

200.000

 

10/02/2021

Cô Dung

500.000

 

10/02/2021

Tịnh Minh

240.000

 

10/02/2021

Cô Danh

1.735.000

 

10/02/2021

Con cô Danh

500.000

 

10/02/2021

Cô Diệp

240.000

 

10/02/2021

Cô Minh

100.000

 

10/02/2021

Trần Thị Phượng

835.000

 

10/02/2021

Trần Hoàng Bảo Châu

835.000

 

10/02/2021

Nguyễn Thị Duyên, 11 người

9.185.000

 

10/02/2021

Hoàng Thúy Phương

835.000

 

10/02/2021

Nguyễn Tuyết Hạnh

835.000

 

10/02/2021

Nguyễn Thị Dân

835.000

 

10/02/2021

TrịnhThị Thắm

835.000

 

10/02/2021

Trịnh Nguyễn  Ngọc Liên

835.000

 

10/02/2021

Nguyễn Thanh Tùng

835.000

 

10/02/2021

Võ Thùy Anh

835.000

 

10/02/2021

Nguyễn Thị Lan

835.000

 

10/02/2021

Lê Thị Tân

835.000

 

10/02/2021

Trần Kim Cúc

835.000

 

10/02/2021

Nguyễn Diệu Huyền

835.000

 

10/02/2021

Phạm Mỹ Hạnh

835.000

 

10/02/2021

Nguyễn Thị Danh

835.000

 

10/02/2021

Nguyễn Quỳnh Mai

835.000

 

10/02/2021

Nguyễn Thanh Thủy

835.000

 

10/02/2021

Huỳnh Thị Quỳnh

835.000

 

10/02/2021

Huỳnh Ngọc Linh

835.000

 

10/02/2021

Đoàn Thúy Loan

835.000

 

10/02/2021

Phạm Thủy Tiên

835.000

 

10/02/2021

Phạm Ngọc Nữ

835.000

 

10/02/2021

Phạm Duy Tốn

835.000

 

10/02/2021

Phạm Đình Tuấn Anh

835.000

 

10/02/2021

Liên Thúy 2 người

1.670.000

 

10/02/2021

Liên Hiền

835.000

 

10/02/2021

Cô Hòa 4 người

3.340.000

 

10/02/2021

Má cô Hòa

300.000

 

10/02/2021

Cô Thuận 2 người

1.670.000

 

10/02/2021

Cô Thắm

835.000

 

10/02/2021

Cô Lành 8 người

6.680.000

 

10/02/2021

Cô Bình công quả

1.000.000

 

10/02/2021

Cô Loan 5 người

4.175.000

 

10/02/2021

Cô Xinh

835.000

 

10/02/2021

Bác sỹ Thư ở Cần Thơ

2.500.000

 

10/02/2021

Nhóm Phật tử ở Cần Thơ

2.000.000

 

10/02/2021

Một Phật tử ở Cần Thơ

200.000

 

10/02/2021

Võ Kim Anh Đào

835.000

 

10/02/2021

Nguyễn Thị Hận

835.000

 

10/02/2021

Võ Thị Diệu Tiến

835.000

 

10/02/2021

Trần Bích Phượng

835.000

 

10/02/2021

Tịnh Cường

1.200.000

 

10/02/2021

Chú Phật tử

5.000.000

 

10/02/2021

Chú Sơn công ty

13.000.000

 

10/02/2021

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ

40.000.000

 

10/02/2021

Hồ Thị Cang

1.000.000

 

10/02/2021

Liên Anh

500.000

 

10/02/2021

Cô Thao

1.000.000

 

10/02/2021

Lê Thị Vẹn

100.000

 

10/02/2021

Diệu Bảo

1.000.000

 

10/02/2021

Hồ Thị Cang

1.000.000

 

10/02/2021

Liên Anh

500.000

 

10/02/2021

Cô Thao

1.000.000

 

10/02/2021

Lê Thị Vẹn

100.000

 

10/02/2021

Cô Hòa

1.000.000

 

10/02/2021

Má cô Hòa và Dì

800.000

 

Total:

214.760.000

 

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

01/02/2021

Một Phật tử

1.000.000

01/02/2021

Mạnh Uyên

850.000

01/02/2021

Nguyễn Hùng Cường

750.000

03/02/2021

Lâm Thị Nhi

1.000.000

08/02/2021

Một Phật tử

350.000

09/02/2021

Nguyễn Văn Quang

5.000.000

17/02/2021

Liên Hằng

500.000

17/02/2021

Dinh Kheo, Nguyễn Quy

500.000

22/02/2021

Một Phật tử

250.000

26/02/2021

Mạnh Uyên

300.000

Total:

10.500.000

 

B – EXPENSE

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

01/02/2021

Hỗ trợ Ngô Thanh Tùng mổ tay

800.000

01/02/2021

Hỗ trợ cô Nguyễn Thị Tý tiền xe

100.000

08/02/2021

Hỗ trợ Nguyễn Văn Hùng trị bệnh

600.000

08/02/2021

Mua 2 tấn gạo từ thiện chùa thầy Tâm Nam

20.000.000

08/02/2021

Mua 200 cái áo từ thiện chùa thầy Tâm Nam

10.000.000

08/02/2021

Mua 2 tấn gạo từ thiện chùa thầy Tâm Thọ

20.000.000

08/02/2021

Mua 200 cái áo từ thiện chùa thầy Tâm  Thọ

10.000.000

10/02/2021

Hỗ trợ Nguyễn Thị Đoan Trang

200.000

10/02/2021

Mua 800 kg gạo ngon cúng dường 4 chùa

16.000.000

10/02/2021

Mua 20 thùng mỳ chay cúng dường 4 chùa

1.200.000

10/02/2021

Mua 150 cái máy niệm Phật cúng dường 4 chùa

8.250.000

10/02/2021

Mua 300 dây chuyền Phật, xâu chuỗi cúng dường 4 chùa

6.000.000

10/02/2021

Mua 20 chai dầu thắp cúng dường 4 chùa

1.000.000

10/02/2021

Mua 4 thùng nước tương cúng dường 4 chùa

528.000

12/02/2021

Tiền phong bì cúng dường 4 chùa

125.200.000

18/02/2021

Lê Thị Hương

100.000

18/02/2021

Hỗ trợ Mỹ Liên chữa bệnh

200.000

18/02/2021

Hỗ trợ cô Linh chữa bệnh

200.000

18/02/2021

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi đám hằng ngày

2.000.000

18/02/2021

Tiền đổ xăng và bồi dưỡng tài xế đi đưa đám nhà thầy Tâm Hướng ở Tiền Giang

2.000.000

Total:

224.378.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 225.260.000Đ
 - The remaining cash of January 2021: 87.000Đ
- Charity Group collect: 214.760.000Đ
- Monk  Hue’s Account: 10.500.000Đ
II. EXPENSES: 224.378.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN FEBRUARY 2021: 969.000Đ

Related News