Thu - Chi Chi Tiết

Report for charity affair in December 2021

Update: 16/01/2022
 

Report for charity affair in December 2021

 

THE SUMMARY OF CHARITY AFFAIRS IN  DECMBER 2021

    A-RECEIVING    

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

 

Cô Phương Ngọc vựa gạo

100.000.000

Total:

100.000.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

04/12/2021

Gạo Phương Ngọc cúng dường tạc tượng Phật

30.000.000

0/12/2021

Gia đình Mạnh Uyên

200.000

10/12/2021

MBVCB 1561321412

500.000

15/12/2021

Kha Tú Trân

2.000.000

20/12/2021

Một Phật tử gửi thầy làm Phật sự

15.000.000

20/12/2021

Nguyễn Thị Phương

1.000.000

22/12/2021

1000 AT6140

1.000.000

22/12/2021

Đỗ Thị Thúy Hương

1.000.000

Total:

50.700.000

 

B – EXPENSE

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

 

Cúng dường tạc tượng Phật chùa Bảo Quang, thầy Tâm Luân ở Đồng Nai

130.000.000

Total:

130.000.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 150.700.000Đ
- The remaining cash of  November 2021: 44.436.000Đ
- Charity Group collect: 100.000.000Đ
- Monk  Hue’s Account: 50.700.000Đ
II. EXPENSES: 130.000.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN DECEMBER 2021: 65.136.000Đ

Related News