Thu - Chi Chi Tiết

Report for charity affair in December 2020

Update: 14/01/2021
 

Report for charity affair in December 2020

 

THE SUMMARY OF CHARITY AFFAIRS IN DECEMBER 2020

A-RECEIVING    

COLLECTED BY CHARITY GROUP

 

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

01/12/2020

Võ Thị Thu

650.000

01/12/2020

Cô Thao

6.300.000

01/12/2020

Bạn cô Lan

4.000.000

01/12/2020

Cô Diệu Thiện

20.000.000

01/12/2020

Cô Đức Dưỡng

2.000.000

05/12/2020

Cô Lan ở Hóc Môn

2.000.000

05/12/2020

Gia đình cô Nga ở Trung Chánh, Hóc Môn

5.000.000

05/12/2020

Thầy Tâm Hòa

3.700.000

05/12/2020

Bạn thầy Tâm Hòa

3.700.000

10/12/2020

Thầy Tâm Huệ

3.700.000

10/12/2020

Dì Nga

1.000.000

10/12/2020

Cô Hòa và má cô Hòa

1.000.000

10/12/2020

Hoàng Thị Hoa

500.000

10/12/2020

Trần Mạnh Hùng

1.500.000

10/12/2020

Lê Văn Sự

500.000

15/12/2020

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ đi từ thiện Nam Định

40.000.000

15/12/2020

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ đi từ thiện ở Gia Lai

40.000.000

15/12/2020

Chú  Bảo tượng Phật

5.000.000

15/12/2020

Gia đình bác sỹ Thư

6.000.000

15/12/2020

Phật tử đi trong đoàn

1.500.000

15/12/2020

Cô Lung

5.500.000

18/12/2020

Cô Luyến ở An Sương

10.000.000

18/12/2020

Cô Kiều nhà sách

5.000.000

18/12/2020

Gia đình cô Vi ở Hóc Môn

7.200.000

18/12/2020

Nguyễn Ngọc Đượm

300.000

18/12/2020

Lý Quốc Hùng

300.000

18/12/2020

Dương Thị Viên

300.000

18/12/2020

Vũ Thị Để

300.000

18/12/2020

Gia đình Đặng Thị Thời ở Hóc Môn

3.000.000

20/12/2020

Co Bình công quả

1.000.000

20/12/2020

Cô Liên Hân

1.000.000

20/12/2020

Cô Túc

200.000

20/12/2020

Trần Thị Từ Liêm

200.000

20/12/2020

Lê Thị Viên

1.000.000

20/12/2020

Vũ Thị Giang

50.000

20/12/2020

Phạm Thị Nga

200.000

20/12/2020

Nhuận Tuệ

250.000

20/12/2020

Ngọc Thiện

250.000

25/12/2020

Lê Thị Ngọc

100.000

25/12/2020

Thái Thị Út

5.300.000

25/12/2020

Đoàn Văn Quang

300.000

25/12/2020

Nguyễn Duy Linh

300.000

25/12/2020

Cô Xinh

300.000

25/12/2020

Cô Châu y tế

300.000

25/12/2020

Liên Hương

300.000

28/12/2020

Cô Kiều Bến Tre

100.000

28/12/2020

Liên Mỹ

300.000

28/12/2020

Diệu Hoa

300.000

28/12/2020

Cô Kiều hộ niệm

200.000

28/12/2020

Cô Mai hộ niệm

200.000

28/12/2020

Cô Xuân

5.000.000

28/12/2020

Con gái cô Xuân

5.000.000

28/12/2020

Con trai cô Xuân

5.000.000

28/12/2020

Chú Sơn Công Ty

5.000.000

Total:

212.100.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

04/12/2020

Nhuận Nhiên

100.000

04/12/2020

Lâm Thị Nhi

1.000.000

04/12/2020

Bích Lộc

1.000.000

07/12/2020

MỈANDALE

500.000

07/12/2020

Nguyễn Tấn Ngọc

500.000

09/12/2020

Chị cô Tan Châu Bảo

125.000.000

14/12/2020

Quang Hưng

10.000.000

14/12/2020

Nguyễn Văn Quang

5.000.000

14/12/2020

Đỗ Trọng Nghị

30.000.000

16/12/2020

Châu Yên

100.000

22/12/2020

Gạo Phương  Ngọc

3.000.000

23/12/2020

Vũ Thị Luyến

10.000.000

28/12/2020

LP VNM 010935

100.000

Total:

186.300.000

 

B – EXPENSE

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

01/12/2020

Mua 300 chai dầu ăn đi từ thiện ở Nam Dương, Nam Định

7.500.000

01/12/2020

Mua 300 chai nước tương đi từ thiện ở Nam Dương, Nam Định

1.950.000

01/12/2020

Mua 10 cái máy vi tính  tặng trường PTCS Nam Dương,
 Nam Định

76.000.000

16/12/2020

Cúng dường Tam bảo chùa Cảnh Linh, Ninh Bình

5.000.000

16/12/2020

Cúng dường Tam Bảo chùa Bái Đính, Ninh Bình

5.000.000

16/12/2020

Cúng dường Tam Bảo chùa Bích Thượng, Ninh Bình

5.000.000

16/12/2020

Cúng dường Tam Bảo trường  Trung Cấp Phật học Nam Định

16.000.000

20/12/2020

Hỗ trợ  Nguyễn Thị Hồng bị bệnh não

100.000

20/12/2020

Hỗ trợ Đức Lệ Căn  ở Quảng Bình

200.000

20/12/2020

Hỗ trợ cô Gấm ở Hóc Môn xây nhà

10.000.000

20/12/2020

Hỗ trợ cô Mai ở Cần Thơ xây nhà

15.000.000

20/12/2020

Hỗ trợ Diệp Kim Oanh

100.000

20/12/2020

Hỗ trợ Trịnh Cẩm Nguyên

100.000

20/12/2020

Hỗ trợ Phan Thị Bé Tám chạy thận

500.000

25/12/2020

Mua 310 chai dầu ăn đi từ thiện Gia Lai

8.060.000

25/12/2020

Mua 310 chai nước tương đi từ thiện Gia Lai

1.860.000

25/12/2020

Mua  310 cái áo  đi từ thiện Gia Lai

15.500.000

25/12/2020

Mua 310  cái máy niệm Phật đi từ thiện Gia Lai

17.050.000

28/12/2020

Mua 400 cái  dây chuyền Phật, 400 cái xâu chuỗi đi từ thiện Gia Lai

6.000.000

28/12/2020

Mua  3.100 kg gạo đi từ thiện Gia Lai

31.000.000

28/12/2020

Cúng dường chùa Phước Long cổ tự sơn phết lại tượng Phật

53.000.000

28/12/2020

Tiền cúng làm tượng Bồ Tát Quán Thế Âm chùa An Sơn, Quảng Ngãi

80.000.000

28/12/2020

Tiền xe chở gạo, mỳ, quần áo đi từ thiện Nam Định

7.200.000

28/12/2020

Hỗ trợ Đỗ Thị Kim Liên ở An Giang

200.000

28/12/2020

Tiền xe chở gạo, quần áo đi từ thiện  Ialy, Gia Lai

6.000.000

28/12/2020

Hỗ trợ xây nhà văn hóa hôn Phượng, Nam Dương, Nam Định

20.000.000

28/12/2020

Hỡ trợ làm đường xóm trên và xóm dưới thôn Phượng,
Nam Dương, Nam Định

10.000.000

Total:

398.320.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 398.400.000Đ
- The remaining cash of November 2020: -8.053.000Đ 
- Charity Group collect: 212.100.000Đ
- Monk  Hue’s Account: 186.300.000Đ

II. EXPENSES: 398.320.000Đ  
III. THE REMAINING CASH IN DECEMBER 2020: -7.973.000Đ

 

Related News