Thu - Chi Chi Tiết

Report for charity affair in August 2021

Update: 05/09/2021
 

Report for charity affair in August 2021

 

THE SUMMARY OF CHARITY AFFAIRS IN  AUGUST 2021

A-RECEIVING    

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

 

Cô Oanh - Tân Châu Bảo

10.000.000

Total:

10.000.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

04/08/2021

Một Phật tử cúng dường Tam bảo

2.000.000

09/08/2021

Gia đình Phật tử Mạnh Uyên cúng dường Tam bảo

200.000

09/08/2021

Dinh Kheo, Nguyễn Qúy ở Hà Nội, cúng dường Tam bảo

100.000

16/08/2021

MBVCB. 1302201674   ủng hộ từ thiện

500.000

17/08/2021

MBVCB. 1308757357   ủng hộ từ thiện

500.000

20/08/2021

Nguyễn Hữu Cảnh

500.000

23/08/2021

Gia đình Phật tử Mạnh Uyên cúng dường Tam bảo

100.000

30/08/2021

Vũ Thị Bích

500.000

30/08/2021

Nguyễn Xuân Kim Vũ  USA

6.810.000

Total:

11.210.000

 

B – EXPENSE

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

 

Gửi văn phòng

10.210.000

 

Cúng dường trường hạ Hậu Giang, thị trấn Phước Thành

5.000.000

 

Cúng dường chùa Phước Long, Thốt Nốt xây tháp

5.000.000

Total:

20.210.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 21. 210.000Đ
- The remaining cash of July 2021: -2.513.000Đ
- Charity Group collect: 10.000.000Đ
- Monk  Hue’s Account: 11.210.000Đ
II. EXPENSES: 20.210.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN AUGUST 2021: - 1.513.000Đ

Related News