Thu - Chi Chi Tiết

Report for charity affair in April 2021

Update: 17/05/2021
 

Report for charity affair in April 2021

 

THE SUMMARY OF CHARITY AFFAIRS IN  APRIL 2021

 A-RECEIVING    

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

01/04/2021

Huỳnh Quang Tuấn Kiệt

20.000.000

 

01/04/2021

Cô Lan

35.000.000

 

01/04/2021

Bạn cô Lan

15.000.000

 

05/04/2021

Cô Ngân công ty Trang  Nguyên

20.000.000

 

05/04/2021

Nguyễn Kim Sơn

2.000.000

 

05/04/2021

Chị Thủy tiệm vàng

10.000.000

 

10/04/2021

Cô Tuyết (Diệu Tánh)

4.000.000

 

10/04/2021

Phạm Thành Trung

2.500.000

 

10/04/2021

Trần Văn Thi

1.500.000

 

15/04/2021

Cô Lung

1.500.000

 

15/04/2021

Cô Dung

2.000.000

 

20/04/2021

Cô Hòa

500.000

 

20/04/2021

Cô Nga

300.000

 

25/04/2021

Má Cô Hòa

400.000

 

25/04/2021

Cô Hân

1.000.000

 

26/04/2021

Eric Thur Saunders

4.000.000

 

26/04/2021

Diệu Thiện

3.000.000

 

26/04/2021

Tịnh Trang

1.600.000

 

26/04/2021

Cô Kiều nhà sách Bình Tân

5.000.000

 

Total:

129.300.000

 

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

05/04/2021

Lâm Thị Nhi

1000.000

09/04/2021

Một Phật tử

500.000

14/04/2021

MB (876283)

100.000

15/04/2021

Lê Thị Thúy Lan

100.000

22/04/2021

Mạnh Uyên

100.000

26/04/2021

Nguyễn Văn Quang

5.000.000

Total:

6.800.000

 

B – EXPENSE

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

15/04/2021

Cúng dường xây dựng chánh điện chùa Pháp Viên, Đắc Nông

122.000.000

15/04/2021

Mua phẩm vật cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắc Nông

2.000.000

15/04/2021

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi đám nhà cô Oanh, Bình Dương

2.500.000

25/04/2021

Hỗ trợ nhà cô Trần Thị Hòa ở Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ

3.000.000

20/04/2021

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi đám hằng ngày

1.300.000

25/04/2021

Phong bì lễ viếng Hòa Thượng Thượng Huệ Hạ Trường  ở chùa Phổ Quang Thốt Nốt, Cần Thơ

5.600.000

Total:

136.400.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 136.100.000Đ
- The remaining cash of March 2021: 383.000Đ
- Charity Group collect: 129.300.000Đ
- Monk  Hue’s Account: 6.800.000Đ
II. EXPENSES: 136.400.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN APRIL 2021: 83.000Đ

Related News