Thu - Chi Chi Tiết

List of Charitable Donations during the Covid-19 (From Aug. 3rd, 2021 to Aug. 22nd, 2021)

Update: 23/08/2021
 

List of Charitable Donations during the Covid-19 (From Aug. 3rd, 2021 to Aug. 22nd, 2021)

 

HOANG PHAP PAGODA (TAN HIEP - HOC MON - HCMC)

                        LIST OF CHARITABLE DONATIONS DURING THE COVID - 19

(From Aug. 3rd, 2021 to Aug. 22nd, 2021)

COLLECTED BY OFFICE

 

 

 

 

 

05/08/2021

500,000

Phật tử

06/08/2021

5,000,000

cô Oanh, Tân Châu Bảo, Tân Ngọc Hoa

09/08/2021

500,000

Bùi Thị Lê

09/08/2021

500,000

Lê Thị Cây

09/08/2021

500,000

Phạm Thị Sáu

09/08/2021

1,200,000

Phật tử

10/08/2021

2,000,000

cô Mai

12/08/2021

5,000,000

cô Biển

12/08/2021

5,000,000

Liên Xuân

13/08/2021

440,000

Tâm Tri

16/08/2021

1,500,000

cô Chiên

16/08/2021

500,000

Tâm Chuẩn

17/08/2021

10,000,000

Hiếu và Nghĩa

20/08/2021

500,000

Cô Mai

TOTAL

33,140,000

 

ACCOUNT TRANSFER TO HOANG PHAP PAGODA 1 (ACCOUNT NUMBER: 0071000651615)

DATE

DONATION

TRANSFER CONTENT

21/08/2021

50,000

454927.210821.230202.ung ho covid

21/08/2021

10,000,000

MBVCB.1317380992.Ung ho tu thien chua Hoang Phap.CT tu 0251001995096 CHE TAN DAT toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

21/08/2021

15,000,000

285925.210821.201557.Phat tu Dieu Duc (0906693099) xin cung duong 1 tan gao.

21/08/2021

500,000

031482.210821.180627.Ung ho nguoi dan gap kho khan covid

21/08/2021

3,000,000

258616.210821.125714.Vietcombank;0071000651615;TRAN THI BAC Muong La Son la ung ho dong bao bi anh huong do covid

21/08/2021

2,000,000

525598.210821.091908.UNG HO TU THIEN COVID 19

21/08/2021

7,000,000

303069.210821.075110.Giup do dog bao covid FT21233071594402

21/08/2021

200,000

MBVCB.1315460494.NGUYEN THIEN PHU chuyen tien lam phuoc tu thien.CT tu 0111000348081 NGUYEN THIEN PHU toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

20/08/2021

                                         500,000

                       

844741.200821.211007.Phat tu Nguyen Thi Thuy ung ho dong bao mien Nam

20/08/2021

                                                                      8,310,000

SHGD:10004032.DD:210820.BO:NGAN HANG TMCP PHUONG DONG.Remark:CHI TRA CHO KH NGUYEN SY CUONG MS 4 991940

20/08/2021

                                                                     2,000,000

834293.200821.151149.NGUYEN THI NHU, PD LIEN NHU GOP TU THIEN-200821-15:11:00 834293

20/08/2021

                                                                    10,000,000

SHGD:12881766.DD:210820.BO:Thai My Linh.Remark:Tran Thi Thu Huong gui tien giup do chua

20/08/2021

  5,000,000

790120.200821.123214.LAI THI NGOC DUNG O CALIFORNIA GUI TIEN CUU TRO COVID19-200821-12:32:14 790120

20/08/2021

                                                                        200,000

705122.200821.011851.ANH HUONG COVID-200821-01:18:50 705122

19/08/2021

                                                                         200,000

910520.190821.220356.Vietcombank;0071000651615;HO THI KIM NGOC chuyen khoancovi

19/08/2021

 13,674,000

SHGD:10001900.DD:210819.BO:1915196-CT TNHH TM DONG PHUONG THDV.Remark:600175146.NGUYEN SY CUONG.THU PHAMCHUYEN TIEN202108190244511611-IPBS*0*0

19/08/2021

                                                                    5,520,000

210819092305391:VIETTEL 400300 LIENNH 210819   210819092305391 400201 TU THIEN COVID

19/08/2021

                                                                    11,500,000

270210.190821.152628.LAM THU Chuyen tien Ung ho quy tu thien Chua Hoang Phap

19/08/2021

                                                                  10,000,000

445925.190821.145821.NamMoADiDaPhat con T Tham chua Van Quang Thuy Nguyen HP xin cung giang Chu Tang Chua H Phap10 trieu  So tien trc con gui Hoa Thuong 30tr xin dc lam tu thien a

19/08/2021

                                                                147,615,000

HOST 2 HOST.VCBR;BDVCB;M18210114;NGUYEN SY CUONG ;147615000.0000 VND;190821;PHONE:0988-476-757

19/08/2021

5,000,000

703292.190821.132335.IBFT Ung ho nguoi dan bi anh huong covid

19/08/2021

                                                                    28,290,000

907962.190821.124052.Vietcombank;0071000651615;Tam Hoan chuyen khoan co Van Anh lay 1tan500 gao 1tan bi do 470kg su su cho quan 7

19/08/2021

                                                                         500,000

327086.190821.101313.VY THI HUYEN TRINH dong gop quy covid

19/08/2021

50,000,000

439097.190821.081054.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0071000651615 - NGUYEN SY CUONG FT21231309283480

18/08/2021

                                                                    2,000,000

490215.180821.180649.IBFT Cung duong chua lam tu thien

18/08/2021

                                                                    4,500,000

SHGD:10003233.DD:210818.BO:LAM HONG VAN ANH.Remark:phat tu Ngoc Trang 97 N Dinh ChinhP hu Nhuan ung ho quy COVID

18/08/2021

                                                                      8,245,000

SHGD:10003296.DD:210818.BO:NGAN HANG TMCP PHUONG DONG.Remark:CHI TRA CHO KH NGUYEN SY CUONG MS 4 995672

18/08/2021

                                                                      1,500,000

251655.180821.145346.dong  gop quy covid

18/08/2021

                                                                  15,000,000

 

18/08/2021

 200,000

837319.180821.142452.Trinh Thi Nga chuyen tien tu thien va xay chua

18/08/2021

                                                                         500,000

811923.180821.125417.Nguyen Thi Rang phap danh Tinh Ben gui ho tro Covid FT21230879478942

18/08/2021

 

500,000

SHGD:10001545.DD:210818.BO:LAM HONG VAN ANH.Remark:phat tu Ngoc Trang ung ho quy COVID

18/08/2021

                                                                     2,300,000

Sender:79334001.DD:180821.SHGD:10001525.BO:LE VAN THANH0031155.GIA DINH BA VU THI NGAN (USA) PHAP  DANH NGOC THIEN GOI CUNG CHUA TU THIEN MUA COVID (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH

18/08/2021

 

2,000,000

958704.180821.103038.Cung duong mua gao cho nguoi bi covid

18/08/2021

                                                                    25,008,500

REF:TN21630237#Sender:TN-MONEX.DD:180821..BO: THU NGUYEN NGOC FULLER

17/08/2021

   

 5,000,000

Sender:79321001.DD:170821.SHGD:10003461.BO:DAO THI LAN.DAO THI LAN UNG HO (NHO CHUYEN DENVIETOCMBANK CN BEN CHUONG DUONG QUAN 1)

17/08/2021

200,000

011345.170821.135048.ung ho nguoi dan covid

16/08/2021

                                                                         200,000

457472.160821.210140.BUI THI DUYEN chuyen khoan ung ho nguoi dan  NAM MO A DI DA PHAT

16/08/2021

                                                                        200,000

MBVCB.1307070606.ung ho nguoi dan thanh pho ho chi minh.CT tu 1020496875 HOANG LE VIET DUNG toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

16/08/2021

1,000,000

136673.160821.160356.Kinh gui Quy Thay Cau sieu huong linh Huynh Anh Tuan - in kinh - ung ho Covid FT21228020260802

16/08/2021

 3,000,000

353616.160821.152708.Co Lien Xuan - Binh Duong ung ho nguoi dan mac COVID

16/08/2021

 1,000,000

078304.160821.152000.Covid FT21228088801937

16/08/2021

10,000,000

MBVCB.1306693663.Chu Tang va Phat tu chua Can Mon ung ho chua Hoang Phap-TP.HCM, cong tac tu thien phong chong Dai dich covid 19..CT tu 1012534491 VAN VIET HIEU toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

16/08/2021

16,455,000

SHGD:10004920.DD:210816.BO:NGAN HANG TMCP PHUONG DONG.Remark:CHI TRA CHO KH NGUYEN SY CUONG MS 4 989784

16/08/2021

                                                                   16,455,000

SHGD:10004867.DD:210816.BO:NGAN HANG TMCP PHUONG DONG.Remark:CHI TRA CHO KH NGUYEN SY CUONG MS 4 989745

16/08/2021

                                                                 291,174,000

147077.160821.103024.GDPT MIEN TINH KHIET - HOA KY VA AN NHAN CUU TRO SAI GON COVID - VIET NAM

16/08/2021

                                                                     1,000,000

IBVCB.1306067103.LAM THI NGOC BICH - LAM THI NGOC HUONG - Ung ho chua ho tro mua covid..CT tu 0071001169046 HUYNH MINH PHUC toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

15/08/2021

                                                                    2,000,000

829714.150821.204849.PT Tuong Hoa ung ho tu thien

15/08/2021

                                                                       800,000

319340.150821.173830.ZP5VNGOJD9T1 210815000215872 adidaphat con cung duong tam bao 500k va ung ho nguoi dan covit a

15/08/2021

                                                                     1,500,000

963366.150821.161859.Minh Thinh Q Binh Thanh chuyen tien phong chong dich CoVid-19 15.08.2021

15/08/2021

                                                                        500,000

962240.150821.161230.Khong Trung Huan Q9 chuyen tien chong dich Covid-19 15.08.2021

15/08/2021

100,000

794115.150821.155923.Vietcombank;0071000651615;ung ho nguoi dan bi anh huong Covid

15/08/2021

                                                                     1,000,000

IBVCB.1304788074.TRAN ANH KHAI HO TRO DONG BAO GAP KHO KHAN VI COVID19.CT tu 0371000505678 TRAN ANH KHAI toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

15/08/2021

                                                                         200,000

422459.150821.122515.IBFT ngoc hanh ho tro covid. ths thay

14/08/2021

                                                                      2,000,000

826521.140821.194352.UNG HO CHO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID.826521

14/08/2021

                                                                         500,000

299399.140821.192341.Phat tu Lien Nguyet con xin gui mot chut gop vao quy de giup do nguoi ngheo. Nam Mo A Di Da Phat

14/08/2021

                                                                      2,000,000

MBVCB.1303229933.Tam Tinh ung ho nhan dan kho khan vi covid! Cam on Su Phu va huynh de xa than vi nhan dan.CT tu 0311000858585 NGUYEN HUU THUAN toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

14/08/2021

                                                                     1,000,000

720641.140821.155911.TRINH VAN BIEN chuyen tien xay chua va tu thien

14/08/2021

                                                                      4,600,000

149690.140821.114045.TO HUNG GUI CHUA HOANG VA THAY TRI HUE TU THIEN MUA DICH FT21226761346876

14/08/2021

     6,819,000

IBVCB.1408210205272066.VCBR CHI KIEU HOI CHO NGUYEN SY CUONG MSCT TN21800064 NGUOI GUI NGUYEN THI THU NGA

14/08/2021

                                                                      6,400,000

307196.140821.102831.Cung giuong cuu tro dong bao mien nam chung con o Ngoai bac

13/08/2021

                                                                      4,000,000

805406.130821.210406.Con yen dung kieu anh lan thuong tin phat tam  ung ho ba con mua dich FT21226880338219

13/08/2021

                                                                      1,000,000

691945.130821.190414.Hoac Le Tien. Ung ho nguoi dan bi covid FT21225721077644

13/08/2021

1,000,000

659368.130821.183345.Ung Ho Tu Thien Covid FT21225320017083

13/08/2021

                                                                        500,000

MBVCB.1301384046.VUONG THI THANH PHUONG chuyen tienGiup Bep Com Nguoi kho khan Dich Covid .CT tu 0251001047648 VUONG THI THANH PHUONG toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

13/08/2021

                                                                    12,000,000

131280.130821.151432.Vietcombank;0071000651615;Ta Kim Lien chuyen khoan mua 1tan gao phat cho cac ho anh huong covid 19 tai TPHCM

13/08/2021

                                                                        200,000

SHGD:10015248.DD:210813.BO:NGUYEN VIET NAM.Remark:Ung ho Quy cua chua

13/08/2021

 20,000,000

424374.130821.143610.XUAN HONGKONG GUI CHUA GIUP NGUOI KHO KHAN MUA DICH

13/08/2021

                                                                         100,000

742162.130821.095030.con xin gui quy giup do mua covid

12/08/2021

                                                                         500,000

MBVCB.1298186856. Vu Trong Kim ung ho chong dich covid 19.CT tu 0441000701287 VU NGUYEN MINH UYEN toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

12/08/2021

                                                                        500,000

MBVCB.1299989166.Tu Thien.CT tu 0371000459462 NGUYEN THI HONG NHIEN toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

12/08/2021

                                                                         100,000

189454.120821.211849.UNG HO NGUOI DAN BI COVID CHUA HOANG PHAP-120821-21:18:20 189454

12/08/2021

                                                                         200,000

269209.120821.204757.BUI THI DUYEN chuyen khoan ung ho nguoi dan  NAM MO A DI DA PHAT

12/08/2021

                                                                      7,000,000

744336.120821.181017.Ho tro nguoi dan kho khan trong dai dich FT21224706631405

12/08/2021

                                                                   13,408,000

SHGD:10004303.DD:210812.BO:NGAN HANG TMCP PHUONG DONG.Remark:CHI TRA CHO KH NGUYEN SY CUONG TK 0 071000651615 TAI VIETCOMBANK MS 498 2453

12/08/2021

                                                                   11,360,000

IBVCB.202108125087068872.19.Chuyen tien kieu hoi

12/08/2021

                                                                      3,359,352

085957.120821.112240.IBFTA 69678815-THI THAO DUONG

12/08/2021

                                                                      1,000,000

168381.120821.081937.Ung ho chua mua covid FT21224648237040

12/08/2021

                                                                    30,000,000

416537.120821.075817.IBFT Thich Dam Thao HD UH HPthien nguyen

11/08/2021

                                                                         500,000

MBVCB.1298075707.GD Phat tu Lien Phuong ung ho ba con mua covid.CT tu 0501000151664 LE HOAI PHUONG toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

11/08/2021

                                                                     1,100,000

998617.110821.172016.phat tu tran thi nga va ho thi quyen ung ho dich o phia nam

11/08/2021

                                                                         500,000

002821.110821.110904.Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid

11/08/2021

                                                                      1,000,000

774991.110821.102101.Phat tu Lien Que cung duong 700Vnd le Vu Lan va 300vnd tu thien Covid

10/08/2021

                                                                         200,000

733279.100821.190225.UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID-100821-19:01:56 733279

10/08/2021

                                                                        500,000

754811.100821.185020.Phat tu thanh dong Nguyen Hong Quan xin thanh kinh cung duong Chu Tang va cac hoat dong thien nguyen cua Chua Hoang Phap nhan mua Vu Lan Bao Hieu

10/08/2021

                                                                    20,000,000

222742.100821.180148.Ung ho tu thien COVID

10/08/2021

                                                                    10,000,000

MBVCB.1295543923.Thay Tam Tho (Chua Phap Hoa - Binh Phuoc) Ung ho tu thien Covid.CT tu 0671004138819 NGUYEN TAN PHUONG toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

10/08/2021

                                                                         200,000

412317.100821.163847.Ung ho thien nguyen

10/08/2021

                                                                      4,576,000

586135.100821.133920.600124014NGUYEN SY CUONGCHAU QUACH LE CHUYEN TIEN

10/08/2021

                                                                         200,000

596241.100821.105626.DIEU PHUONG - UNG HO COVID19-100821-10:55:56 596241

10/08/2021

                                                                    92,675,000

SHGD:10001932.DD:210810.BO:TK CHI TRA KIEU HOI-CTY DONG TAI.Remark:4974823 NGUYEN THI NGOC DUNG CHUYEN KHOAN

10/08/2021

                                                                        150,000

696040.100821.104718.ung ho mua covid

10/08/2021

                                                                      1,000,000

IBVCB.1294327039.0908793033 phat tu Dieu Tai ung ho nguoi dan bi anh huong covid-19.CT tu 0071004074812 NGUYEN THI BICH THUY toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

10/08/2021

                                                                        500,000

467867.100821.074546.Vietcombank;0071000651615;NGUYEN TAN NGOC chuyen khoan ung ho tien mua rau cu cho nguoi ngheo covid

09/08/2021

                                                                         100,000

IBVCB.1293646898.Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid .CT tu 0721005119642 TRAN NGOC THUY toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

09/08/2021

                                                                  123,400,610

/REF:ZD81221TI2494371{//}VAL:210809CHF5005/33B:CHF5005.00/MID:LA89H0123GWLLUQ9/Rel ref:null/50:THANH TAM LEHOFACHERSTRASSE 10A/70:CHI CUC NHO CHUYEN/Pmnt:null/71A:SHA/71F:CHF0

09/08/2021

                                                                    23,000,000

102101.090821.141227.Vietcombank;0071000651615;Tam Hoan chuyen khoan mua 10 tan khom cung duong chua

09/08/2021

                                                                      4,570,000

SHGD:10001345.DD:210809.BO:TK CHI TRA KIEU HOI-CTY HONG LAN.Remark:USVNVA10080621425-004 BACH TUYET THI HOANG CHUYENKHOAN

09/08/2021

                                                                         200,000

SHGD:10025216.DD:210809.BO:LE THI MY TRINH.Remark:Ung ho nguoi dan bi anh huong covid

09/08/2021

                                                                        200,000

SHGD:10011291.DD:210809.BO:TRAN THI THUY VIEN.Remark:UNG HO NGUOI DAN ANH HUONG COVID - DUC NGOC LONG AN - 0948978429

09/08/2021

                                                                         500,000

402015.090821.090224.Vietcombank;0071000651615;Con xin ung ho quy tu thien covit a

08/08/21

                                                                         500,000

228215.080821.211144.HUONG MO UNG HO TU THIEN COVID 19 FT21221895931023

08/08/21

                                                                           50,000

569975.080821.205558.ung ho mua thuc pham cho khu phong toa covid 19

08/08/21

                                                                     1,000,000

293293.080821.192959.UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID-080821-19:29:48 293293

08/08/21

                                                                       250,000

232772.080821.183453.Nguyen To Lanh ung ho Phat su mua covid

08/08/21

                                                                      1,000,000

260495.080821.164730.LIEN LE UNG SU PHU MUA RAU

08/08/21

                                                                      4,000,000

221190.080821.150058.Ung ho nguoi bi anh huong COVID

08/08/21

                                                                    1,000,000

220751.080821.145938.Ung ho nguoi dan bi anh huong COVID

08/08/21

                                                                       150,000

MBVCB.1291219651.Ung ho dich covich.CT tu 1017109780 DANG HUU TAI toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

08/08/21

                                                                     1,000,000

MBVCB.1291160694.Chi huyen ung ho covit.CT tu 0211000530874 DANG THI THOM toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

07/08/2021

                                                                     5,000,000

573322.070821.114058.Di Tu giup do nguoi dan bi anh huong boi Covid

07/08/2021

                                                                      1,000,000

955889.070821.110958.Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid. Adidaphat FT21219271040500

07/08/2021

                                                                      1,000,000

001763.070821.095126.LE THI CAM THUY (TU TRI) CHUYEN CHO NGUYEN SY CUONG (TT. THICH CHAN TINH) UNG HO CUU TRO COVID-19 1 TRIEU

06/08/2021

                                                                     9,400,000

394999.060821.193743.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0071000651615;Tam Hoan chuyen tien rau cu qua cua co Van Anh

06/08/2021

                                                                      6,000,000

MBVCB.1288650779.chung con ung ho dong hanh chien dich covi cung chua.CT tu 0021000315068 PHAM VAN DONG toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

06/08/2021

                                                                         500,000

353087.060821.162659.Trieu Mai Lan giup do nguoi dan bi anh huong Covid FT21218682672439

06/08/2021

                                                                         200,000

403218.060821.152744.Michael James Fech supports people in troubles with COV19

06/08/2021

                                                                       300,000

401965.060821.152630.Kim Ngan va Be Hoang Kim Anh Duc ung ho ba con bi anh huong do Cov19

06/08/2021

                                                                        500,000

MBVCB.1288099270.Co Luyen ( BRVT) ung ho chong dich covid..CT tu 0071001125480 NGO THI NGOC ANH toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

06/08/2021

                                                                      2,000,000

091613.060821.115047.gia dinh con Vy Hao Phu tho ung ho covid 19 FT21218071995608

06/08/2021

                                                                       300,000

989363.060821.101403.Ung ho nguoi dan bi covid FT21218046624004

06/08/2021

                                                                    11,430,000

374237.060821.095053.CKN DONG A CHUYEN TIEN KIEU HOI - NGUYEN SY CUONG

06/08/2021

                                                                      3,000,000

538869.060821.093438.Pt Lien Binh dong gop ho tro Covid 19.538869

06/08/2021

                                                                      2,000,000

Sender:79334001.DD:060821.SHGD:10000564.BO:NGUYEN THI HUYEN TRANG0009169.GIUP DO DONG BAONGHEO TRONG MUA DICH COVID 19 (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH

06/08/2021

                                                                    30,000,000

112474.060821.090947.Con Hoang Anh xin duoc chung tay ung ho cho nguoi dan bi anh huong Covid. Con cam on cac Thay.

06/08/2021

                                                                     2,000,000

366315.060821.082117.BUI THANH NHAT GV TPHCM UNG HO TU THIEN MUA DICH. NAM MO A DL DA PHAT

05/08/2021

                                                                         200,000

611992.050821.173020.Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid.

05/08/2021

                                                                      3,000,000

MBVCB.1286641348.Co Nga thu vien chua Quan Su - HN tu thien covid.CT tu 0011001952054 DO THANH HUYEN toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

05/08/2021

                                                                   5,000,000

MBVCB.1286441733.PT Luong Dinh cung duong chia se dich Covid 19.CT tu 0421000521623 LUONG DINH toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

05/08/2021

                                                                  4,000,000

NGUYEN VAN QUANG - UNG HO TU THIEN COVID -19

05/08/2021

                                                                      5,000,000

214498.050821.125658.chung con 5 phat tu chia se den nguoi sai gon FT21217321677608

05/08/2021

                                                                         500,000

IBVCB.1285808984.ung ho ba con vung dich.CT tu 0561000501283 PHO MINH NGHIA toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

04/08/2021

                                                                         700,000

266334.040821.213912.ho tro dich covid

04/08/2021

                                                                      1,000,000

232369.040821.200609.ung ho nguoi bi anh huong covid Sai Gon

04/08/2021

                                                                     8,470,000

SHGD:10001375.DD:210804.BO:TK SAI LAM-KIEU HOI-CTY DONG TAI.Remark:4953796 LAM XIEU NGHIEM CHUYEN KHOAN

04/08/2021

                                                                   10,000,004

(06800.5009.62880/04.08.2021)/REF:C213105360163{//}VAL:210803VND10000004/33B:VND10000004/MID:LA8480726RAJ27BB/Rel ref:null/50:THUY TRAN/70:T +842837130002 Cuu tro nan COVID19 Dieu Lien phat tu o Uc cung duongde giup nguoi gap kho khan/Pmnt:null/71A

04/08/2021

                                                                    11,550,000

SHGD:10002516.DD:210804.BO:NGUYEN HOANG KHANH.Remark:MyHang gui 500usd lam tu thien

04/08/2021

                                                                 20,000,000

839325.040821.095612.HT giup do nguoi kho khan mua dich

03/08/2021

                                                                   10,000,000

288557.030821.211900.THAY MINH LIEN CHUA KIM LIEN DOI SON UNG HO-030821-21:18:54 288557

03/08/2021

                                                                    500,000

675825.030821.200710.Phat tu Lien Hong Quan 9 ung ho giup dan bi anh huong covid

03/08/2021

                                                                       500,000

379140.030821.193140.Vietcombank;0071000651615;con xin nho thay lam tu thien a

03/08/2021

                                                                      1,000,000

MBVCB.1283122177.PT Pham Thi Ly HP ung ho phong chong covid.CT tu 1031000009269 DOAN THI THU NINH toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

03/08/2021

                                                                      5,000,000

MBVCB.1283116387.TRAN VAN DUC chuyen tien CO LAI Da Nang ung ho tu thien phat qua Covid.CT tu 0071000998456 TRAN VAN DUC toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

03/08/2021

                                                                   10,000,000

219592.030821.160753.TRAN THI LIEN-VINH LOC B: UNG HO GIUP NGUOI DAN MUA DICH COVID-030821-16:07:47 219592

03/08/2021

                                                                    20,000,000

PHAT TU DAO TRANG CHANH TIN CT TU THIEN, CUNG DUONG

03/08/2021

                                                                         500,000

712074.030821.151241.unghonguoidancovic

03/08/2021

                                                                     1,000,000

811448.030821.123621.IBFT ung ho nguoi dan bi anh huong covid

03/08/2021

                                                                      6,000,000

251304.030821.111631.nguyen thi thao chuyen tien mua 500kg gao phat cho nguoi dan bi anh huong covid 19 o TPHCM

03/08/2021

                                                                   11,570,000

143726.030821.110458.KATHY CHAU UNG HO COVID 19-030821-11:04:51 143726

03/08/2021

                                                                      5,000,000

MBVCB.1282423477.Nhu Hoa ung ho Covid chua Hoang Phap.CT tu 0071000696301 TRAN THI HAN toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

03/08/2021

                                                                      2,000,000

HA MAN NHI - CUNG DUONG TAM BAO

03/08/2021

                                                                    10,000,000

994070.030821.101220.Phat tu lien anh chuyen dum co duc hue

03/08/2021

                                                                      4,550,000

LE TAN DAT - TU THIEN MUA COVID

03/08/2021

                                                                     2,250,000

MBVCB.1282194418.Phat tu Ngoc Ai USA ung ho nguoi dan bi anh huong dich covid.CT tu 0121002365122 NGUYEN THU THAO toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

03/08/2021

                                                                      5,000,000

115976.030821.091928.HUN PHUOC CUNG THAY HO TRO NGUOI KHO KHAN COVID-030821-09:19:27 115976

03/08/2021

                                                                    11,427,500

IBVCB.0308210225142058.VCBR CHI KIEU HOI CHO NGUYEN SY CUONG MSCT M01210085 NGUOI GUI MINH MAN CHAU

03/08/2021

                                                                      2,000,000

174887.030821.090742.VIETTEL 400300 LIENNH 210803   210803072682112 400201 cu ba Do Thi But Dieu Hao bep an Covit

03/08/2021

                                                                        500,000

Gia dinh Nguyen Thi Ba ung ho nguoi dan anh huong Covid

 

TOTAL

1,426,011,966

 

  ACCOUNT TRANSFER TO HOANG PHAP PAGODA 2 (ACCOUNT NUMBER: 0071000886404)

DATE

DONATION

TRANSFER CONTENT

16/08/2021

500,000

MBVCB.1305634462.Con ung ho chua a.CT tu 0071001156379 NGUYEN DUC TRI toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

15/08/2021

100,000

IBVCB.1304482142.UNG HO NGUOI NGHEO.CT tu 0441000688473 VO TRUONG DONG HAI toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

11/08/2021

1,000,000

MBVCB.1297660876.cung dung phat su.CT tu 0501000089158 BUI HA ANH KIM toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

10/08/2021

3,000,000

990739.100821.193417.Cung duong chua phu tu thien FT21222862353005

09/08/2021

500,000

468259.090821.165049.CON UNG HO NHUNG NGUOI ANH HUONG COVIT-090821-16:49:25 468259

08/08/2021

1,300,000

938115.080821.143624.Nhu May ung ho tu thien covid FT21221637821154

08/08/2021

170,860,000

714118.080821.104828.Thay Tam Minh gui 34k cho chua hoang phap

08/08/2021

400,000,000

709095.080821.103721.Thay Tam Minh ben Uc gui 34k cho chua hoang phap

05/08/2021

100,000

MBVCB.1286904707.ung ho nguoi dan bi anh huong covid.CT tu 0411000615221 PHAN THI NHIEM toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

TOTAL:

577,360,000

 

 

From Aug. 3rd, 2021 to Aug. 22nd, 2021 Hoang Phap Pagoda has received the donations of supporting people affected by the Covid-19 epidemic

No

DESCRIPTION

DONATION

1

Office

33,140,000

2

Account number 0071000651615

1,426,011,966

 

3

Account number 0071000886404

577,360,000

TOTAL:

2,036,511,966

 

 

In summary, from beginning to Aug. 22nd, 2021, Hoang Phap Pagoda has received the donations from Buddhists 4.383.147.218 VND + 400 USD + 0,1 tael of gold

                                                                  

Related News