THÔNG BÁO Về việc chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Phú Quốc