Cúng Dường Xây Dựng

Xây dựng chùa Hoằng Pháp Cambodia (2)

Cập nhật: 07/03/2017
 

Xây dựng chùa Hoằng Pháp Cambodia (2)

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA HOẰNG PHÁP

TẠI CAMBODIA

Vì công việc quá bận rộn nên thầy Tâm Trực nhờ một số quý phật tử làm thư ký nhân tiền từ phật tử cúng dường trong các bao thư, quý phật tử lại không ghi vào trong sổ, đến khi một số quý phật tử bốc tiền ra đếm thì tưởng đã ghi rồi nên số tiền quý phật tử nêu trên không rõ số tiền. Nhà chùa thành thật xin lỗi, mong quý vị hoan hỷ.

PHẬT TỬ

 

STT

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

VND

USD

RIA

280

Phan Thị Kim Quy (Tịnh Diệu)

 500,000

 

 

281

Nguyễn Thị Lan (Hạnh Hương)

1,000,000

 

 

282

Vũ Thị Liên (Ngọc Nhân)

1,000,000

 

 

283

Hứa Kim Phượng

 

 100,000

 

 

284

Phạm Hồng Tân (Thiện Trực)

 500,000

 

 

285

Đoàn Thị Lường (Tịnh Thắng)

 

 

286

Võ Chí Sang

 

 200,000

 

 

287

GĐ Cô Nguyễn Thị Thanh Hương

 

1,000,000

 

 

288

Cháu Yến

 

10,000

 

 

289

Võ Thị Nga

 

5,000,000

 

 

290

Lê Thị Ba

 

 200,000

 

 

291

Đặng Kim Hoa

 

 300,000

 

 

292

Đặng Kim Hoàng

 

 300,000

 

 

293

Nguyễn Thành Nhân

 

 300,000

 

 

294

Đặng Thị Ngọc Lan

 

 500,000

 

 

295

Huỳnh Quang Tuấn Kiệt

 

 200,000

 

 

296

 Minh Thông

 200,000

 

 

297

Võ Khắc Ri

 

 100,000

 

 

298

Võ Ngọc Trinh

 

 100,000

 

 

299

Võ Tấn Lộc

 

 100,000

 

 

300

Trần Thị Hoàng Oanh

 

 500,000

 

 

301

Ngô Thị Ngọc Hoa

 

 500,000

 

 

302

Huỳnh Thị Thanh Huyền

 

1,000,000

 

 

303

Nguyễn Văn Hiệp

 

50,000

 

 

304

Nguyễn Thanh Thảo

 

50,000

 

 

305

Nguyễn Văn Hoàng

 

50,000

 

 

306

Nguyễn Lâm Sơn

 

 50,000

 

 

307

Nguyễn Hưu Tó

 

 50,000

 

 

308

Nguyễn Hữu Phước

 

 50,000

 

 

309

Nguyễn Hoành Phúc

 

 50,000

 

 

310

Trần Thị Bé

 

 100,000

 

 

311

Nguyễn Văn Điệp

 

 100,000

 

 

312

Nguyễn Thị Long

 

 100,000

 

 

313

Lê Văn Thật

 

 500,000

 

 

314

Đinh Duy Linh

 

 500,000

 

 

315

Trần Thị Nhiều

 

 200,000

 

 

316

Nguyễn Thị Thu Vân

 

 100,000

 

 

317

Từ Thị Út

 

 100,000

 

 

318

Lâu Thị Tám

 

 200,000

 

 

319

Nguyễn Thị Nhịp

 

 500,000

 

 

320

Hồ Thị Phát

 

 300,000

 

 

321

Dương Thị Ngọc Thanh

 

 200,000

 

 

322

Nguyễn Hoàng Trâm Trang

 

 100,000

 

 

323

Hoàng Thị Mỹ Linh

 

 100,000

 

 

324

Lê Thị Hiền

 

 100,000

 

 

325

Trần Ngọc Tuyết

 

 500,000

 

 

326

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 100,000

 

 

327

Huỳnh Ngọc Khánh

 

 100,000

 

 

328

Nguyễn Thị Vân

 

 300,000

 

 

329

Võ Thị Liên Hoa

 

 200,000

 

 

330

Nguyễn Văn Bắc

 

10,000,000

 

 

331

Nguyễn Thị Vững (Liên Tuyết)

2,000,000

 

 

332

Lê Thị Đê

 

 300,000

 

 

333

Lê Thị Út

 

 200,000

 

 

334

Lưu Thu Thủy (Liên Thủy)

 500,000

 

 

335

Lương Thị Ngọc Hoa

 

 300,000

 

 

336

Phan Tiến Bình

 

 200,000

 

 

337

Nguyễn Thị Nga

 

1,000,000

 

 

338

Nguyễn Thị Điệp

 

 300,000

 

 

339

Nguyễn Thái Bình

 

 200,000

 

 

340

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

 

 100,000

 

 

341

Nguyễn Thanh Sơn

 

 100,000

 

 

342

Nguyễn Hoa Chúc

 

 100,000

 

 

343

Trung Lộc

 

 300,000

 

 

344

 Liên Bình

 100,000

 

 

345

Nguyễn Thị Trinh

 

 100,000

 

 

346

Vũ Thị Chánh

 

30,000

 

 

347

Nguyễn Thị Ánh

 

 200,000

 

 

348

 Liên Thảo

2,000,000

 

 

349

Lê Nga

 

 500,000

 

 

350

 Liên Kiều

1,000,000

 

 

351

Kiều Quang Vinh

 

 300,000

 

 

352

 Liên Trâm

 500,000

 

 

353

Nguyễn Diệu Linh

 

 200,000

 

 

354

 Diệu Tâm

 300,000

 

 

355

Hồ Thanh Lâm

 

 200,000

 

 

356

Hồ Thanh Duy

 

 200,000

 

 

357

Đặng Thị Tuyết Nga

 

 200,000

 

 

358

Lê Bá Khiêm

 

 100,000

 

 

359

GĐ Nguyễn Thị Sự

 

 500,000

 

 

360

GĐ Phạm Quang Tích

 

 200,000

 

 

361

Phạm Nguyễn Ngọc Hân

 

 200,000

 

 

362

Phạm Quang Trực

 

 100,000

 

 

363

GĐ Đặng Hoài Hương

 

 200,000

 

 

364

Nguyễn Thị Kim Cúc

 

 300,000

 

 

365

Võ Thị Mỹ Phượng

 

 200,000

 

 

366

 Diệu Chánh

 100,000

 

 

367

Trịnh Thị Hanh

 

 500,000

 

 

368

Nguyễn Thị Tám Quán

 

 100,000

 

 

369

Nguyễn Thị Bé

 

 500,000

 

 

370

Lê Thị Bé

 

 500,000

 

 

371

Lê Thị Thanh Bình

 

 200,000

 

 

372

Huỳnh Tuấn Kiệt

 

1,500,000

 

 

373

Nguyễn Thị Chi

 

3,500,000

 

 

374

 Diệu Phước

 500,000

 

 

375

Nguyễn Thị Nhơn

 

 600,000

 

 

376

Nguyễn Thị Thanh Cảnh

 

 500,000

 

 

377

Vũ Thị Mạnh

 

 200,000

 

 

378

Nguyễn Thị Tuấn

 

 500,000

 

 

379

Võ Thùy Linh

 

 500,000

 

 

380

Nguyễn Phước Đức

 

1,000,000

 

 

381

Nguyễn Luyện

 

1,500,000

 

 

382

Bá Sang + Hạnh + Bông
Phật tử P.Bồ Xuyên, TP.Thái Bình

 

4,000,000

 

 

383

Đỗ Thị Cúc

 

 200,000

 

 

384

Nguyễn Thị Dung (Diệu Khiết )

2,000,000

 

 

385

Phan Thị Thu Lan (Diệu Pháp)

 500,000

 

 

386

Huỳnh Văn Bên

 

 500,000

 

 

387

 Trang Sĩ Hồng Vũ

 300,000

 

 

388

Lê Thị Hương

 

 500,000

 

 

389

Phan Thị Thúy Uyên

 

 500,000

 

 

390

Phan Thị Thúy Vân

 

 500,000

 

 

391

Nguyễn Thị Mười Một

 

1,500,000

 

 

392

Nguyễn Thị Thanh Thúy

 

1,500,000

 

 

393

Tô Thị Minh

 

 500,000

 

 

394

Tịnh Hữu

 

 300,000

 

 

395

 Liên Hạnh

1,000,000

 

 

396

Trương Thị Nù

 

 400,000

 

 

397

Phạm Thị Trọng

 

 500,000

 

 

398

Lê Thị Phước

 

 200,000

 

 

399

Võ Thị Hường (Tịnh Ngọc)

 200,000

 

 

400

Hà Thị Liễu (Tâm Ngộ)

 200,000

 

 

401

Nguyễn Thị Thu Trang (Diệu Thảo)

 200,000

 

 

402

Huỳnh Thị Bé

 

 100,000

 

 

403

Dương Thị Trà Giang

 

3,000,000

 

 

404

GĐ Cô Diệu Chí

 

3,000,000

 

 

405

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

 

1,000,000

 

 

406

Nguyễn Thị Kiều Oanh

 

1,000,000

 

 

407

Công ty Sao Mai

 

1,000,000

 

 

408

Lâm Thanh Hà

 

 500,000

 

 

409

Lê Thị Hồng

 

 500,000

 

 

410

Huỳnh Thị Lệ Hằng

 

1,000,000

 

 

411

Chu Thị Hương

 

1,000,000

 

 

412

Nguyễn Thị Thủy Trinh

 

1,000,000

 

 

413

Nguyễn Thị Thủy Tiên

 

1,000,000

 

 

414

Phan Thị Kim Trang

 

1,000,000

 

 

415

Trần Văn Phiên

 

1,000,000

 

 

416

Huỳnh Thị Ngọc Anh

 

1,000,000

 

 

417

Phan Thị Tỏ

 

 500,000

 

 

418

Phạm Tấn Phát

 

1,000,000

 

 

419

Phan Thị Danh

 

1,000,000

 

 

420

Đỗ Kim Hằng

 

1,000,000

 

 

421

Nhi

 

1,500,000

 

 

422

Nhà sách Đuốc Huệ

 

20,000,000

 

 

423

Nguyễn Thị Kim Lan

 

3,000,000

 

 

424

Tô Thị Trinh Nguyễn

(Trung Nguyên)

 400,000

 

 

425

Cô Mai cty Lâm Thăng

 

5,000,000

 

 

426

Đinh Văn Khang (Tịnh Bình)

 500,000

 

 

427

 Diệu Thềm

 300,000

 

 

428

Gia đình chú Sử

 

 1,000,000

 

 

429

Võ Thị Xuân Trúc (Liên Thảo)

1,000,000

 

 

430

Phật tử VN

 

 200,000

 

 

431

Huỳnh Thị Loan

 

 200,000

 20

 

432

Nguyễn Thị Hậu

 

 

 300

 

Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Thị Phương

433

Phạm Thị Hạnh

 

 

 5

 

434

Nóc Vy Bo

 

 

 10

 

435

Nguyễn Thị Thành

 

 

 50

 

436

Xốc Khang

 

 

 5

 

437

Nguyễn Thị Liễu

 

 

 5

 

438

Nguyễn Thị Lệ

 

 

 25

 

439

Hồ Thị Ngọc Ánh

 

 

 30

 

440

Nguyễn Khắc Cát

 

 

 10

 

441

Trương Thị Sương

 

 

 155

 

Trương Văn Bình

Trương Thị Thu

Trương Minh

Trương Ngọc Châu

442

Võ Thị Thủy

 

 

 10

 

443

Trinh Liên Hui

 

 

 10

 

444

Trinh Liên Hiệp

 

 

 10

 

445

Trinh Kim Húa

 

 

 10

 

446

Hồ Ngọc Liên

 

 

 20

 

447

Phạm Thị Ve

 

 

 25

 

448

Huỳnh Văn Bé

 

 

 10

 

449

Đơn Thị Bích Phượng

 

 

 10

 

450

Huỳnh Thi Ánh Tuyết

 

 

 10

 

451

Thạch Thị Thanh Trúc

 

 

 10

 

452

Nguyễn Trung Tuấn

 

 

 30

 

Nguyễn Thị Thắm

453

GĐ Huệ Bình

 

 

 25

 

454

Tách Đa Nết

 

 

 5

 

455

 Hương Liên

 

 5

 

456

Nguyễn Tuyết Lan (Diệu Thiện)

 

 20

 

457

Cô Thảo

 

 

 10

 

458

Dì Hồng

 

 

 5

 

459

Anh Nhã

 

 

 5

 

460

Phật tử Campuchia

 

 

 2

 

Phan Thị Kim Liên

461

Nguyễn Thị Nhung

 

 

 10

 

462

Trần Thị Hương

 

 

 5

 

463

Quỳnh Thị Lý

 

 

 50

 

464

Phật tử Campuchia

 

 

 50

 

465

Phật tử Campuchia

 

 

 50

 

466

Phật tử Campuchia

 

 

 50

 

467

Phật tử Campuchia

 

 

 50

 

468

Trần Thị Thủy

 

 

 35

 

469

Nguyễn Thị Thanh

 

 

 4

 

470

 Tâm Thảo

 

 10

 

471

Huỳnh Thị Cúc

 

 

 10

 

472

Võ Thị Thanh Nga

 

 

 10

 

473

 Diệu Lực

 

 10

 

474

 

 

 

 30

 

475

Nguyễn Thị Phép

 

 

 20

 

476

Lê Thị Hóa (Liên Hóa)

 

 100

 

477

Huỳnh Thi Ghết

 

 

 25

 

478

Cui Xèng Bun

 

 

 10

 

479

Xe khách Kim Ngân

 

 

 10

 

480

Đặng Văn Túng

 

 

 30

 

481

Ngô Kim Thanh

 

 

 30

 

482

Đặng Thị Hồng Em

 

 

 20

 

483

Hồ Thanh Hào

 

 

 10

 

484

Hồ Thanh Tùng

 

 

 10

 

485

Phạm Thị Hương

 

 

 100

 

486

Phan Thị Thúy Vi

 

 

 100

 

487

Lê Tu My

 

 

 10

 

488

Phan Thị Ngò

 

 

 10

 

489

Pov Thavy

 

 

 50

 

490

Im Sithykia

 

 

 50

 

491

Thon Nysay

 

 

 25

 

492

Cham Pa

 

 

 100

 

493

Ngao

 

 

 1

 

494

Nguyễn Thị Cúc

 

 

 10

 

495

Nguyễn Thị Loan

 

 

 10

 

496

Nguyễn Thị Xuân Hương

(Nguyên Tự)

 

 100

 

497

Bùi Nguyệt Ánh (Liên Ánh)

 

 100

 

498

Nguyễn Thị Kim Sơn

 

 

 10

 

499

Trương Quốc Bình

 

 

 10

 

500

Thô Thị Bích Diệp

 

 

 50

 

501

Nguyễn Thị Chi

 

 

 70

 

502

Nguyễn Thị Út (Liên Hân)

 

 50

 

503

Phạm Khắc Lợi

 

 

 10

 

504

Đỗ Văn Có

 

 

 10

 

505

Lin So Ly

 

 

 20

 

506

 Diệu Chánh

 

 10

 

507

Hoc Hen

 

 

 100

 

508

Phan Hồng Thanh (Nhã Tịnh)

 

 250

 

509

Nguyễn Văn Lực

 

 

 5

 

510

GĐ Lý Minh Trung

 

 

 50

 

511

Hà Thúy Kiều

 

 

 50

 

512

Tiêu Thị Nhung

 

 

 50

 

513

Võ Thị Thu Hà

 

 

 100

 

Suopophoa

StransFra

514

Nguyễn Văn Hải

 

 

 20

 

515

Cao Thị Hoa

 

 

 30

 

516

Hoàng Thị Kim Lan

 

 

 20

 

517

Nguyễn Thị Thảo Trang

 

 

 50

 

518

Trần Trung Hiếu

 

 

 20

 

519

Lê Thị Gái + Nam

 

 

 10

 

520

 Liên Phương

 

 100

 

521

Trâu Thị Bích Vân

 

 

 10

 

522

Trần Hưng

 

 

 30

 

Lê Thị Long

523

Hoa Nguyễn (Diệu Châu)

 

 2,000

 

524

Thương Thị Phát (Liên Phát)

 

 60

 

525

Diệu Châu

 

 

 30

 

526

Diệu Luật

 

 

 10

 

527

GĐ Huỳnh Thị Đào

 

 

 50

 

528

Lê Ngọc Kim Uyên

 

 

 100

 

Trần Thị Trúc Như

529

Trang Thị Hồng Vũ

 

 

 20

 

530

Nguyễn Thị Hai

 

 

 20

 

531

Vũ Phương Thảo

 

 

 100

 

532

Nguyễn Thị Pắc Ba

 

 

 5

 

533

Nhiêu Mai Lan

 

 

 10

 

534

A Neây

 

 

 5

 

535

Đặng Thị Nguyệt

 

 

 10

 

536

Trần Thị Xiếng

 

 

 10

 

537

Đoàn Văn Đa (Minh Tường)

 

 10

 

538

Dương Thị Pha Ly

 

 

 10

 

539

Phật tử Thanh Thiên

 

 

 500

 

540

Phan Thị Dũ

 

 1 bao xi măng

 

Phan Thị Đình

Phan Văn Nhỏ

Phan Văn Liêu

541

Chia Thà Ry

 

 2 bao xi măng

 

 

542

Võ Thị Thu Hà

 

 2 bao xi măng

 

 

543

 Từ Phượng

 400 bao xi măng

 

 

544

Huỳnh Dục Lan

Chùa Giác Hạnh

40 bao xi măng

 

 

Lý Thị Quyên

Nguyễn Văn Điệp

Nguyễn Thị Mum

Nguyễn Thị Bích Tiền

Nguyễn Văn Thư

Nguyễn Thị Giang

Phan Thị Kha

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Qủy

TỔNG CỘNG

165,250,000

6,247

 4,549,600

VND

USD

RIA

 

QUÝ THẦY

STT

QUÝ THẦY

TỔ CHỨC

SỐ TIỀN

VND

USD

RIA

1

Đại Đức Thích Chiếu Túc

 

 10,000,000

 

 

2

Thầy Tâm Hòa

Chùa Hòa Phúc - Hà Nội

 10,000,000

 

 

3

Thầy Thành

Chùa Cổ Am

 10,000,000

 

 

4

Thầy Tâm Quán

Chùa Diên Quang - Bắc Ninh

 10,000,000

 

 

5

Thầy Tâm Kính

Chùa Tây Khánh - Thái Bình

 10,000,000

 

 

6

Thầy Đại

Chùa Lâm Pháp

 

500

 

7

Thầy Tâm Quốc

 

 5,000,000

 

 

Thầy Tâm Tường

8

Thầy Tâm Quang

 

 3,000,000

 

 

9

Thầy Tâm Trưởng

Lâm Đồng

 2,000,000

 

 

10

Sư cô Tâm An

 

 

100

 

11

Sư cô Diệu Quang

Chùa Phước Long

 

 

 200,000

12

 

Chùa Hà Lộc - Quảng Trị

 2,000,000

 

 

TỔNG CỘNG

62,000,000

 600

 200,000

 

Tin tức liên quan