Cúng Dường Xây Dựng

Xây dựng chùa Hoằng Pháp Cambodia (1)

Cập nhật: 07/03/2017
 

Xây dựng chùa Hoằng Pháp Cambodia (1)

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA HOẰNG PHÁP

TẠI CAMBODIA

Vì công việc quá bận rộn nên thầy Tâm Trực nhờ một số quý phật tử làm thư ký nhân tiền từ phật tử cúng dường trong các bao thư, quý phật tử lại không ghi vào trong sổ, đến khi một số quý phật tử bốc tiền ra đếm thì tưởng đã ghi rồi nên số tiền quý phật tử nêu trên không rõ số tiền. Nhà chùa thành thật xin lỗi, mong quý vị hoan hỷ.

PHẬT TỬ


STT

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

VND

USD

RIA

1

 Diệu Hoa

 

 

 2 chỉ vàng

2

Trần Huệ Em (Diệu Đức)

 

 

 1 lượng vàng

3

Công Thị Lý (92 tuổi)

 

 

 2 chỉ vàng

4

Nguyễn Quang Hiến

 

 

 

20,000

5

Trương Tuyết Vân

 

 

 

20,000

6

Hồ Thị Chu

 

 

 

20,000

7

Nguyễn Thị Hiền Lương

 

 

 

40,000

8

Nguyễn Văn Lợi

 

 

 

40,000

9

Phật tử

 

 

 

60,000

10

Phật tử

 

 

 

100,000

11

Nguyễn Thị Hương

 

 

 

20,000

Nguyễn Thị Hồng

12

Nguyễn Văn Sống

 

 

 

10,000

13

Lưu Thị Mỹ

 

 

 

2,000

14

Đỗ Thị Bông

 

 

 

2,000

15

Đỗ Thị Ly Na

 

 

 

2,000

16

Đoàn Thị Tình

 

 

 

2,000

17

Nguyễn Thị Kim Huệ

 

 

 

2,000

18

Đỗ Thị Đào Bi

 

 

 

2,000

19

Lưu Thị Sang

 

 

 

10,000

20

Lê Thị Hiền

 

 

 

10,000

21

Nguyễn Thị Thiện

 

 

 

20,000

22

 Diệu Nhã

 

 

10,000

23

Lê Thanh Phương

 

 

 

10,000

24

Lý Thị Sa Po

 

 

 

5,000

25

Nguyễn Ngọc Minh

 

 

 

10,000

26

Huỳnh Thị Út

 

 

 

40,000

27

Huỳnh Thị Hạnh

 

 

 

20,000

28

Nguyễn Thị Giàu

 

 

 

20,000

29

Đồng Thị Anh

 

 

 

15,000

30

Trần Thị Phương

 

 

 

20,000

31

Phật tử Campuchia

 

 

 

10,000

32

Trần Văn Kiến

 

 

 

10,000

33

Võ Thị Nã(Ngọc Phẩm)

 

 

20,000

34

Nguyễn Thị Bích

 

 

 

30,000

35

Uy Bun Song

 

 

 

50,000

36

Má À Ra

 

 

 

80,000

37

 Huệ Danh

 

 

10,000

38

Chị Tho

 

 

 

20,000

39

Nguyễn Thị Bông

 

 

 

10,000

40

Lý Thị Dân

 

 

 

5,000

41

Trần Thi Đa

 

 

 

20,000

42

Trương Thị Là

 

 

 

20,000

43

Nguyễn Thị Cưng

 

 

 

50,000

Võ Thị Hoài Thương

Võ Vân Đá

44

Phật tử Campuchia

 

 

 

2,000

45

Trần Thị Yến

 

 

 

3,000

46

Nguyễn Vân Long

 

 

 

40,000

47

Nguyễn Thị Huệ

 

 

 

50,000

48

Nguyễn Thị Phe

 

 

 

20,000

49

Phật tử Campuchia

 

 

 

20,000

50

Phật tử Campuchia

 

 

 

15,000

51

Nguyễn Thị Tới

 

 

 

200,000

52

Lâm Văn Tua

 

 

 

20,000

53

Hồ Thị Nga

 

 

 

10,000

54

Lâm Văn Thi

 

 

 

5,000

55

Lâm Văn Phi

 

 

 

20,000

56

Lâm Văn Long

 

 

 

5,000

57

Lâm Văn Khiêm

 

 

 

5,000

58

Hù Cẩm Tiên

 

 

 

10,000

59

Trịnh Ngọc Thảo

 

 

 

10,000

60

Hồ Thị Thâm

 

 

 

10,000

61

Ben Sóc Kha

 

 

 

20,000

62

ENGKCO

 

 

 

10,000

63

Đoàn Thị Điểu

 

 

 

10,000

64

Cô Nui, Diện, Kim cùng gđ

 

 

 

10,000

65

Nguyễn Thi Thiêm

 

 

 

20,000

66

Nguyễn Thị Yến

 

 

 

5,000

67

Trần Thị Thiếu

 

 

 

60,000

Nguyễn Văn Có

68

Nguyễn Thị Bé

 

 

 

10,000

69

Lê Thị Nghi

 

 

 

20,000

70

Võ Thị Kim Mến

 

 

 

71

Phan Thị Hường

 

 

 

50,000

Võ Bích Phượng

Võ Văn Đen

Võ Văn Hùng

72

Nguyễn Thị Hồng

 

 

 

40,000

Võ Ngọc Tiên

73

Nguyễn Thị Hạnh

 

 

 

20,000

74

Võ Ngọc Hiền

 

 

 

20,000

75

Huỳnh Thị Đẹp

 

 

 

20,000

Huỳnh Văn Cọp

76

Thảo - Trền

 

 

 

40,000

Ù - Bà Bảy

77

Lương Minh Đạt

 

 

 

80,000

78

Lê Nhật Thảo Anh

 

 

 

20,000

79

Lep Sang

 

 

 

50,000

80

Huỳnh Kim Nga

 

 

 

30,000

81

Lâm Văn Yên

 

 

 

20,000

82

Hồ Thị Hồng

 

 

 

10,000

83

Lâm Văn Thiên

 

 

 

10,000

84

Lâm Văn Bé

 

 

 

10,000

85

Lâm Thị Mâm

 

 

 

10,000

86

Len

 

 

 

20,000

87

Triệu Văn Quýt

 

 

 

20,000

Triệu Văn Bé

Triệu Văn Rách

Triệu Thị Niêng

Oi Xà Pia

88

Đặng Văn Thành

 

 

 

50,000

89

Trần Thị Bé

 

 

 

50,000

90

Nguyễn Thị Bé

 

 

 

20,000

91

Hà Thị Bạc

 

 

 

20,000

92

Nguyễn Thị Mỳ

 

 

 

20,000

93

Phạm Thu Giang

 

 

 

50,000

94

 Liên Tánh

 

 

5,000

95

Trần Thị Thu

 

 

 

10,000

96

Nguyễn Thị Tuyết Nga

 

 

 

20,000

97

Nguyễn Thị Lan

 

 

 

30,000

98

Hà Thị Dung

 

 

 

10,000

99

Trần Ngọc Hân

 

 

 

100,000

100

Võ Văn Tăng

 

 

 

10,000

101

Trần Thị Lệ Quân

 

 

 

10,000

102

Hà Thị Hường

 

 

 

20,000

103

Trương Minh Tuấn

 

 

 

10,000

104

Trương Minh Hon

 

 

 

10,000

105

SâmSRal

 

 

 

20,000

106

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

 

 

 

10,000

107

Phan Thị Quế

 

 

 

10,000

108

Đỗ Văn Đìa

 

 

 

10,000

109

Đồng Thị Mén

 

 

 

50,000

110

Huỳnh Thị Oanh

 

 

 

30,000

111

Bùi Thị Kim Ngân

 

 

 

20,000

112

Nguyễn Phước Vĩnh

 

 

 

20,000

113

Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

 

20,000

114

Bà Út bán cá

 

 

 

5,000

115

Phạm Thị Loan

 

 

 

40,000

116

Phạm Minh Hiếu

 

 

 

40,000

117

Hồ Tấn Qúy

 

 

 

10,000

Hồ Tấn Thiện

118

Trương Hữu Phước

 

 

 

100,000

119

Nguyễn Thị Thu Trang

 

 

 

10,000

120

Trần Thị Bảy

 

 

 

20,000

121

Phan Thị Xính

 

 

 

20,000

122

Phạm Văn Thia

 

 

 

10,000

123

Phạm Văn Thái

 

 

 

10,000

124

Phạm Thị Bé Em

 

 

 

10,000

125

Phạm Thị Bé Mum

 

 

 

10,000

126

Huỳnh Thị Xinh

 

 

 

8,000

127

Trần Văn Húa

 

 

 

10,000

128

Trần Văn Hên

 

 

 

40,000

129

Trần Văn Cẩm

 

 

 

20,000

130

Nguyễn Thị Mi

 

 

 

10,000

131

Nguyễn Văn Giỏi

 

 

 

20,000

132

Hon Chang Thi

 

 

 

40,000

133

Phật tử

 

 

 

49,000

134

Hà Thị Lành

 

 

 

10,000

135

Nguyễn Thị Thu

 

 

 

5,000

136

Nguyễn Thị Đồng Ngân

 

 

 

5,000

137

Trần Thị Trúc Anh

 

 

 

10,000

138

Lê Hồng Sơn

 

 

 

5,000

139

Lý Ngọc

 

 

 

50,000

140

Trần Thanh Thiện

 

 

 

100,000

Lương Phi Hùng

Lương Phi Vân

Trương Thị Em

141

Lê Văn Tùng

 

 

 

40,000

Nguyễn Thị Mai

142

Huỳnh Thị Bích Tuyền

 

 

 

20,000

Trịnh Tín Hùng

143

Hồ Thị Thanh

 

 

 

1,600

Võ Tấn Lộc

144

Võ Thị Hiền

 

 

 

200,000

Lê Văn Hùng

Võ Thị Hạnh

Nguyễn Văn Sang

Nguyễn Văn Nhật

Nguyễn Thị Mỹ

145

Mết Sê Đê Nét

 

 

 

10,000

146

Sểnh Chinh

 

 

 

10,000

147

Mê Sờ Na

 

 

 

20,000

148

Lý Thị Viên

 

 

 

20,000

149

Prong Đê Na

 

 

 

10,000

150

Nguyễn Thị Mông

 

 

 

10,000

151

Prô Đa Rịa

 

 

 

10,000

152

Lê Hồng Phương

 

 

 

10,000

153

Nguyễn Thành Tân

 

 

 

10,000

154

Trần Thị Tú Anh

 

 

 

15,000

155

Nguyễn Văn Lâm

 

 

 

13,000

156

Phạm Thị Đính

 

 

 

2,000

157

Nguyễn Ngọc Tươi

 

 

 

5,000

158

Nguyễn Văn Hiến

 

 

 

10,000

159

Phạm Văn Tâm

 

 

 

5,000

160

Nguyễn Thị Thanh

 

 

 

20,000

161

Đoàn Thị Mỹ Thanh

 

 

 

10,000

162

Nguyễn Thị Thúy Tiêu

 

 

 

20,000

163

Nguyễn Thị Tuyết Minh

 

 

 

10,000

164

Nguyễn Thị Bé Trang

 

 

 

1,000

165

Nguyễn Thị Thanh Tiên

 

 

 

10,000

166

Bằng Rá Hùy

 

 

 

5,000

167

Quang Bá Lâm

 

 

 

5,000

168

Nguyễn Thị Tuyết

 

 

 

10,000

169

Nguyễn Hoàng Nhi

 

 

 

10,000

170

Hồ Thanh Tùng

 

 

 

20,000

171

Nguyễn Chí Cường

 

 

 

20,000

172

Triết Leot Tà La

 

 

 

50,000

173

Đỗ Thị Cúc

 

 

 

200,000

174

Võ Văn Phú

 

 

 

100,000

175

La Thị Đẹt

 

 

 

5,000

176

Trần Thị Mai

 

 

 

20,000

177

Trần Thị Gìang

 

 

 

10,000

178

Trịnh Kim Húa

 

 

 

40,000

179

Nguyễn Thị Cho

 

 

 

10,000

180

Lê Thị Úc

 

 

 

20,000

181

Hồ Thị Quỳnh Mai

 

 

 

20,000

182

Các Phật tử đồng đóng góp

 

 

 10

100,000

183

Lương Thành

 

 2 bao xi măng

 

10,000

184

Hồ Thị Ngọc

 

 1 bao xi măng

 

20,000

185

Lý Thanh Long

 

 300,000

 

35,000

Chơn Sắc

Như Huyền

Diệu Dung

186

 Liên Cúc

 500,000

 

50,000

187

GĐ Phan Thị Thanh Xuân

 

 200,000

 

22,000

188

Nguyễn Thị Kiểu (Diệu Bản)

2,000,000

 

26,000

189

Trần Tài

 

2,000,000

 

 

Văn Thị Thùy Linh

190

Trần Minh Anh

 

 500,000

 

 

191

Trần Hồng Anh

 

 500,000

 

 

192

 Diệu Duyên

 200,000

 

 

193

Võ Thị Thúy (Liên Thúy)

2,000,000

 

 

194

 Liên Đài

 200,000

 

 

195

Lê Thị Kim Hoa (Diệu Hòa)

 500,000

 

 

196

Nguyễn Thanh Tuyền

 

 500,000

 

 

197

Liên Vy

 

 500,000

 

 

198

Liên Lan

 

 200,000

 

 

199

Trần Thị Thanh Phương

 

 200,000

 

 

200

Trương Ngọc Mai

 

 200,000

 

 

201

Nguyễn Văn Chí

 

 100,000

 

 

202

Hà Ngọc Nga

 

200,000

 

 

203

Võ Đình Duy Khang

 

 2,000,000

 

 

204

Nguyễn Thị Huệ

 

 1,000,000

 

 

205

Liên Thủy

 

 620,000

 

 

206

Quảng Hương

 

 200,000

 

 

207

Huệ Trang

 

 200,000

 

 

208

Diệu Quang

 

1,000,000

 

 

209

Nguyễn Thị Thu

 

 500,000

 

 

210

Nguyễn Thị Phúc

 

 200,000

 

 

211

 Diệu Tường

50,000

 

 

212

Nguyễn Thị Gấm

 

200,000

 

 

213

Nguyễn Thị Kim Dung

 

 100,000

 

 

214

Lê Thanh Tú

 

 200,000

 

 

215

Nguyễn Thị Nghìn

 

200,000

 

 

216

 Diệu Phễ

1,000,000

 

 

217

Lâm Thị Thảo

 

 300,000

 

 

218

 Diệu Cam

1,000,000

 

 

219

Võ Tố Trinh

 

 100,000

 

 

Nguyễn Thị Lệ Hà

220

Nguyễn Thị Quyến (Tường Quang)

 500,000

 

 

221

Võ Thị Phượng

 

 500,000

 

 

222

Liên Hồng

 

400,000

 

 

223

Phan Nguyễn Anh Thy

 

100,000

 

 

224

Nguyễn Thị Lan Anh

 

 200,000

 

 

225

Lê Thị Hường

 

 100,000

 

 

226

Phan Nhật Hùng

 

 200,000

 

 

227

GĐ Đỗ Ngọc Thùy Dung

 

200,000

 

 

228

GĐ Nguyễn Ngọc Ánh

 

 500,000

 

 

229

GĐ Nguyễn Thị Phùng Diễm

 

 400,000

 

 

230

Trần Thị Kim Huyên

 

 500,000

 

 

231

Hoàng, Sáng, Nguyệt, Huệ, Tư

 

 500,000

 

 

232

Nguyễn Thị Kim Phụng

 

 100,000

 

 

233

Trần Thị Thu

 

40,000

 

 

234

Võ Ngọc Thúy

 

 200,000

 

 

235

Võ Ngọc Trâm

 

 500,000

 

 

236

Nguyễn Thị Nguyệt

 

 500,000

 

 

237

Bùi Hiếu Lâm

 

 200,000

 

 

238

Chánh Đức + Đức Hòa

 

2,000,000

 

 

239

Nguyễn Thi Hảo

 

 200,000

 

 

240

Phan Thị Hồng Sơn

 

 100,000

 

 

241

Phan Thanh Khoa

 

 100,000

 

 

242

Lưu Trần Thảo Uyên

 

 300,000

 

 

243

Tinh Lương

 

 500,000

 

 

244

Liên Chánh

 

 200,000

 

 

245

Lê Thị Gái (Diệu Trinh)

 

 500,000

 

 

246

Nguyễn Thị Đẹt, Tinh Huyền

 

 500,000

 

 

247

Nguyễn Thị Hương

 

 500,000

 

 

248

Trần Thị Thư

 

 350,000

 

 

249

Liên Lân

 

 200,000

 

 

250

 Liên Ngọc

 500,000

 

 

251

Dua Thu

 

 500,000

 

 

252

 Nhun Liên

 500,000

 

 

253

Bùi Thị Tuyết

 

1,000,000

 

 

254

Bùi Thị Lành

 

 100,000

 

 

255

 Liên Thủy

 200,000

 

 

256

Ngô Thị Kim Chi

 

 200,000

 

 

257

 Liên Hạnh

 500,000

 

 

258

GĐ Lê Thị Mỹ Lệ

 

 500,000

 

 

259

Lư Tài Anh (Ngọc Hoa)

 500,000

 

 

260

Hồ Văn Thước

 

 500,000

 

 

261

Nguyễn Thị Thanh Hương

 

 500,000

 

 

262

Nguyễn Thị Cẩm Tú

 

 100,000

 

 

263

Nguyễn Thị Yến Trang

 

 100,000

 

 

264

Nguyễn Thị Kim Sang

 

 100,000

 

 

265

Trần Thị Thanh Phương

 

 100,000

 

 

266

Trần Thanh Liêm

 

 100,000

 

 

267

GĐ Cô Lê Thị Hoa

 

2,000,000

 

 

268

Bùi Thị Thu Trâm

 

 100,000

 

 

269

Chung Mộc Lan

 

 200,000

 

 

270

GĐ Viên Bửu Oanh

 

 500,000

 

 

271

Huệ Hiếu Trí

 

 500,000

 

 

272

Bạch Thị Sáu

 

 100,000

 

 

273

Nguyễn Văn Thịnh

 

 100,000

 

 

274

Nguyễn Thanh Thùy

 

 100,000

 

 

275

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

 500,000

 

 

276

Đặng Thanh Sang

 

 100,000

 

 

277

Ngọc Châu (Đăk Lăk)

 

 300,000

 

 

278

Võ Thị Hồng

 

 500,000

 

 

279

Trần Nhiên

 

 500,000

 

 

Tin tức liên quan