Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 12/2023

Cập nhật: 05/01/2024
 

Phát tâm xây dựng tháng 12/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG THÁNG 12/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

 CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

03/12/2023

Liên Loan

Tp Hcm

500.000

17/12/2023

Tịnh Minh + Tịnh Hải

Tp Hcm

1.500.000

17/12/2023

Phật tử

Long An

12.800.000

17/12/2023

Trương Mỹ An

Bình Dương

200.000

17/12/2023

Vũ Thị Vân

Tp Hcm

5.000.000

20/12/2023

Phan Thị Thu

Tp Hcm

8.000.000

24/12/2023

Diệp Bình An

Tp Hcm

200.000

27/12/2023

Nguyễn Kim Tước

Tp Hcm

100.000

27/12/2023

Gđ Nguyên Tuấn

Khánh Hòa

1.000.000

28/12/2023

Từ Thanh Tuấn

Tp Hcm

1.000.000

28/12/2023

Phật tử

Tp Hcm

1.500.000

30/12/2023

Hoàng Thị Thoa

Tp Hcm

200.000

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/12/2023

Da Su Phu Hoan Hy Cho Con Cung Xay Chua A

1.000.000

01/12/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

02/12/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

02/12/2023

Nguyen Tan Ngoc Cung Duong Xay Chua Truong Phap

200.000

02/12/2023

Tran Thuy Diem Cung Duong Xay Chua.

200.000

03/12/2023

To Van Nhan Chuyen Tien Xay Dung Chua.

50.000

03/12/2023

Ong Ngoai Tai Tien Cung Duong Xay Chua

100.000

03/12/2023

Bui Thi Xuan Tham Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.

100.000

04/12/2023

Nguyen Van Anh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

20.000

04/12/2023

Nguyen Tan Mung Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

05/12/2023

Dinh Thi Ngoc Van Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

05/12/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

05/12/2023

Nguyen Thi Hong Loan. Cung Duong Xay Chua Truong Phap

300.000

05/12/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Dang Huu Tai

100.000

06/12/2023

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

06/12/2023

Thien Loc Cung Duong Xay Dung Chua

150.000

07/12/2023

Nguyen Loc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.

100.000

07/12/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

08/12/2023

Nguyen Tu Minh Toan Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Tran Nguyen Thao Tran

100.000

08/12/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Truong Giang

300.000

08/12/2023

Vu Tran Xin Thanh Kinh Cung Duong Xay Chua

200.000

08/12/2023

Dieu Hong Ung Ho Xay Chua

200.000

08/12/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Trinh Hoang Mai

20.000

08/12/2023

Con Le Thi Dien Chuyen Xay Chua Truong Phap A

500.000

08/12/2023

Nguyen Thi Bao Xuyen Pd Dong Thong Ck Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

08/12/2023

Phan Thi My Xuyen Chuyen Khoan Dong Gop Xay Chua Truong Phap

250.000

08/12/2023

Trinh Tung Anh, Ngo Minh Nhu (Chung Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap)

500.000

08/12/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

09/12/2023

Nhu Nha Cung Duong Xd Chua Truong Phap. Ct Tu Phan Thi Kim Duyen

200.000

09/12/2023

Pt Van Niem Va Tan Thinh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

09/12/2023

Huynh Thi Thanh Thuy Con Pham Huynh Thanh Tra. Pd Lien Tra Con Xin Cung Duong Xay Chua A

100.000

09/12/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua

100.000

09/12/2023

Le Thi Phung Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Dao Thi Thanh Thuy

100.000

09/12/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap (By Tpbank Chatpay)

100.000

09/12/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap

150.000

09/12/2023

Con Chi Thanh Tam Cung Duong De Tu Sua Chua

100.000

09/12/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Le Thi Quyen

500.000

09/12/2023

Le Thi Thanh Van Dong Gop Xay Dung Chua

1.000.000

09/12/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua

10.000

10/12/2023

Le Thi Thanh Van Ck Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

10/12/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Hong Nhung

1.000.000

10/12/2023

Pt Van Niem Va Tan Thinh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

10/12/2023

Bui Thien Nhu Chuyen Tien Con Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap.

100.000

10/12/2023

Tran Hai Long - Tp Can Tho - Ung Ho Xd Chua Truong Phap.

5.000.000

10/12/2023

Diep Phung Minh-Dong Gop Xay Chua Truong Phap

300.000

11/12/2023

Chung Con Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

11/12/2023

Hue Phap- Cung Duong Xd Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Thanh Vu

100.000

11/12/2023

Cung Duong Xay Dung Chua. Ct Tu Nguyen Thanh Hai

500.000

11/12/2023

Pt Van Niem Va Tan Thinh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

11/12/2023

Cung Duong Xd Chua Truong Phap. Ct Tu Lam Menh Phan

200.000

11/12/2023

Lien Hang Tinh Nam Cung Duong Xay Chua

5.000.000

11/12/2023

Phat Tu Xin Duoc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

11/12/2023

Con Dieu Thuy Xin Gui Tien Cung Duong Xay Chua. Ct Tu Tran Thi Mi

100.000

12/12/2023

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

12/12/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

12/12/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

12/12/2023

Pt Van Niem Va Tan Thinh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

12/12/2023

Nguyen Thi My Nhan Ck Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

13/12/2023

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 Nct Xin Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap.

500.000

13/12/2023

P.Ngoc Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

13/12/2023

Ho Quoc Luc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

13/12/2023

Pham Hoang Viet Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

13/12/2023

Doan Thi Lien Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

13/12/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap

50.000

14/12/2023

Phat Tu Nguyen Tien Dat Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

14/12/2023

Bao An Cdtb Xay Dung Chua

300.000

14/12/2023

Con Cung Duong Xay Dung. Pd Lien Tuyen. Ct Tu Ha Minh Tuyen

500.000

14/12/2023

Con Nguyen Thi Kim Huu Chuyen Cung Duong Xay Chua Truong Phap

500.000

15/12/2023

Pt Van Niem Va Tan Thinh Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

15/12/2023

Phat Tu Cung Duong Xay Dung Chua. Ct Tu Nguyen Ha Thi Tuyet Nga

100.000

15/12/2023

Chung Con Phat Tam Cung Duong Xay Chua

650.000

15/12/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

16/12/2023

Gia Dinh Chung Con Cung Xay Dung Chua

100.000

16/12/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Xay Chua

100.000

17/12/2023

Pt Van Niem Va Tan Thinh Cung Duong Gop Xay Chua Truong Phap

100.000

17/12/2023

Nguyen Tu Minh Toan Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Tran Nguyen Thao Tran

200.000

17/12/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung

100.000

18/12/2023

Gia Dinh Chung Co Cung Xay Dung Chua

2.000.000

18/12/2023

Con Xin Thanh Tam Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap Pd: Chon Tinh My

100.000

19/12/2023

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

20/12/2023

1 Phat Tu Hai Phong Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap 500.000 Va Con Nhat Duoc 10 Nghin Tren Duong. Con Chuyen Khoan Ho A

510.000

20/12/2023

Nguyen Thi Be Chuyen Tien Ung Ho Xa

200.000

21/12/2023

Hai Me Con Lien Hoa & Tinh Minh Xin Cung Duong Xay Chua. Ct Tu Nguyen Thi Hoa

1.000.000

21/12/2023

Nguyen Loc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.

100.000

21/12/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua

200.000

21/12/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap.Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

21/12/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

22/12/2023

Cung Duong Xd Chua Truong Phap

100.000

22/12/2023

Cung Duong Xd Chua Truong Phap. Ct Tu Gip Thi Kim Dung

100.000

22/12/2023

Gia Dinh Nguyen Thien Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Tu Hien

100.000

23/12/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap

200.000

23/12/2023

Con Nguyen Thi Be Tu (Lien Tu) An Giang Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap Hau Giang

5.000.000

23/12/2023

Hun Phuoc Xay Dung Chua Truong Phap

2.000

24/12/2023

Cung Duong Xay Dung Chua

400.000

24/12/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Vo Truong Dong Hai

20.000

24/12/2023

Nguyen Tu Minh Toan Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Tran Nguyen Thao Tran

500.000

24/12/2023

Hue Phap - Cung Duong Xd Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Thanh Vu

69.000

25/12/2023

De Tu Phap Danh Tinh Phuoc Dinh Nay Cung Duong De Xay Chua Truong Phap.Ct Tu Le Thi Quyen

300.000

25/12/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua

200.000

26/12/2023

Dang Ha Phuoc Ngoc. Citad P.Ngoc Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

26/12/2023

Xay Dung Chi Nhanh Chua Hoang Phap

1.000.000

26/12/2023

Dinh Thi Ngoc Van Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

26/12/2023

Kieu Quang Minh Cung Duong Xay Chua. Ct Tu Kieu Duc Thinh

500.000

26/12/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Xay Chua

100.000

27/12/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

27/12/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua - Nguyen Thi Thuy Hcm. Ct Tu Nguyen Thi Thuy

200.000

27/12/2023

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

27/12/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

27/12/2023

Gd Lam Ngoc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Chau Hai Yen

1.000.000

27/12/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

28/12/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Ton Nu Tra My

5.000.000

29/12/2023

Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Pham Thi Kim Luc

1.000.000

29/12/2023

Cung Duong Chua Truong Phap

100.000

29/12/2023

Da Con Chuyen 1 It Tien Tu Sua Chua. Ct Tu Pham Thi Phuong Thao

100.000

30/12/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap

500.000

31/12/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua. Ct Tu Kieu Quang Vinh

100.000

31/12/2023

Nguyen Tu Minh Toan Ung Ho Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Tran Nguyen Thao Tran

1.000.000

Tin tức liên quan