Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 12/2022

Cập nhật: 13/01/2023
 

Phát tâm xây dựng tháng 12/2022

 

PHÁT TÂM XÂY DỰNG THÁNG 12/2022

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

03/12/2022

Pt

----

100.000

03/12/2022

Đỗ Ngọc Yến

----Tp Hcm

200.000

03/12/2022

Bùi Thị Kim Oanh

----Kon Tum

1.000.000

03/12/2022

Diệu Thông

----Đồng Nai

100.000

04/12/2022

Trần Thị Anh

----Tp Hcm

500.000

04/12/2022

Nhật Tuệ Nhanh

----Nước Ngoài

50 USD

06/12/2022

Nguyễn Thị Nhạn

----Kiên Giang

500.000

08/12/2022

Bùi Văn Tiến

----Tp Hcm

500.000

09/12/2022

Nguyễn Thị Hằng

----

200.000

10/12/2022

Ngô Hoàng Đạo

----Bình Dương

500.000

18/12/2022

Phạm Thị Ba

----Bình Thuận

500.000

23/12/2022

Diệu Nữ

----Tp Hcm

100.000

25/12/2022

Đỗ Ngọc Yến

----Tp Hcm

200.000

25/12/2022

Đỗ Thị Lành

----Tp Hcm

200.000

25/12/2022

Pt

----Tp Hcm

300.000

 

CHUYỂN KHOẢN

STT

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

1

04/12/2022

264684.041222.114216.Cung Duong Xay Dung Chua

1.000.000

2

05/12/2022

Nguyen Thi Phuong Nga Cung Duong Thay Thich Chan Tinh Xay Dung Chua Hoang Phap Campuchia

100.000.000

5

06/12/2022

050100.061222.215752.Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

4

12/12/2022

Cung Duong Xay Dung Chua

500.000

5

13/12/2022

547119.131222.132227;Con Xin Cung Duong Xay Chua A

500.000

6

16/12/2022

893207.161222.190151.Cungduongxaydungchua

100.000

7

23/12/2022

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a Nct Xin Cung Duong Chua Hoang Phap De Xay Dung Chua

500.000

8

27/12/2022

311308.271222.213516.Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua

500.000

Tin tức liên quan