Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 12/2021

Cập nhật: 18/01/2022
 

Phát tâm xây dựng tháng 12/2021

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 12/2021

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

15/12/2021

Nguyễn Thị Ngát

 

500.000

16/12/2021

Đinh Văn Ba

 

200.000

16/12/2021

Nguyễn Thị Hương

 

200.000

18/12/2021

Huỳnh Ngọc Được

 

100.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

01/12/2021

MBVCB.1539902585.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA.CT tu 0421000498019 TRAN DUC HUY

100.000

04/12/2021

600934.041221.093525.Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a NCT Hanoi xin cung duong Chua Hoang Phap de xay dung Chua

500.000

07/12/2021

MBVCB.1554721992.NGUYEN THI THUY DUONG cung duong xay chua.CT tu 0071001140260 NGUYEN THI THUY DUONG

100.000

11/12/2021

301413.101221.232023.Con cung duong xay dung chua FT21345973829190

300.000

12/12/2021

IBVCB.1569131046.cung duong xay dung chua .CT tu 0331000448573 VAN THI MY NHI

1.000.000

14/12/2021

 

529534.141221.200413.NGUYEN NGON HANH cung duong QUY TANG TAI NGO CHAN TU. QUY XAY DUNG CHUA

 

200.000

 

19/12/2021

338247.191221.174224.con xin CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

200.000

20/12/2021

 

IBVCB.1590806281.Con xin cung duong TAM BAO 5tr + 3tr xay dung chua + 2tr uom mam tri tue.CT tu 0441000719634 NGUYEN THI MINH

10.000.000

 

25/12/2021

MBVCB.1603112333.LAM HOANG THANH THAO chuyen tien Cung Duong Xay Chua.CT tu 0081001218375 LAM HOANG THANH THAO

1.000.000

30/12/2021

824108.301221.151055.cung duong xay dung Chua

250.000

Tin tức liên quan