Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 12/2020

Cập nhật: 04/01/2021
 

Phát tâm xây dựng tháng 12/2020

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 12/2020

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/12/2020

Hoàng Văn Dân

----TP HCM

200.000

01/12/2020

Võ Ngọc Giàu

----TP HCM

15.000.000

04/12/2020

Nguyễn Thị Đặng

----Hà Nội

50.000

12/12/2020

Nguyễn Cường

----TP HCM

200.000

12/12/2020

Nguyễn Thịnh

----TP HCM

50.000

12/12/2020

Võ Thanh Nghị

----TP HCM

50.000

14/12/2020

Diệu Âm

----TP HCM

250.000

20/12/2020

Phật Tử

----TP HCM

300.000

20/12/2020

Hà Ngọc Ánh

----TP HCM

1.000.000

20/12/2020

Liên Nhàn

----TP HCM

100.000

22/12/2020

Nguyễn Thị Ba

----Vĩnh Long

200.000

23/12/2020

Nguyễn Thị kim Hương

----Bình Dương

500.000

23/12/2020

Văn Thành Tài

----Khánh Hòa

300.000

23/12/2020

Nguyễn Thụy Ngọc Huyền

----Đồng Nai

1.000.000

23/12/2020

Lê Thị Đính

----Bình Dương

500.000

24/12/2020

Ngô Thị sợi

----TP HCM

1.000.000

24/12/2020

Ngọc Trí

----TP HCM

100.000

24/12/2020

Thiện Hương

----Khánh Hòa

500.000

24/12/2020

Trần Trâm

----TP HCM

400.000

25/12/2020

Huỳnh Tú Hồng

----TP HCM

400.000

25/12/2020

GD Yến +vân Anh .....

----TP HCM

1.000.000

25/12/2020

Phật tử

----TP HCM

200.000

26/12/2020

Tịnh Hương

----TP HCM

500.000

26/12/2020

Vũ Trọng Văn

----TP HCM

500.000

26/12/2020

Vũ Thanh Huyền

----TP HCM

500.000

26/12/2020

Vũ Thị Vân Anh

----TP HCM

200.000

26/12/2020

Đinh Thị Vũ Thuận

----TP HCM

200.000

26/12/2020

Vũ Thế Bình

----TP HCM

200.000

26/12/2020

Vũ Thị Như Mai

----TP HCM

200.000

30/12/2020

Phật tử

----TP HCM

200.000

30/12/2020

Phật tử

----TP HCM

500.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

30/12/2020

498352.301220.083913.ung ho xay dung chua

300.000

26/12/2020

720616.261220.161052.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

100.000

23/12/2020

240913.231220.151059.DOP GOP XAY DUNG CHUA-231220-15:10:44 240913

1.000.000

22/12/2020

212964.221220.205430.DAO THI MINH TAM Chuyen tien CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

200.000

20/12/2020

IBVCB.902239885.Nguyen Thi Be chuyen tien cung duong xay dung toa nha da nang .CT tu 0601000507846 LE THI HOANG HAI

100.000

17/12/2020

NGUYEN VAN QUANG - CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

5.000.000

17/12/2020

871599.171220.114429.CON XIN CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

200.000

14/12/2020

651075.141220.183737.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

100.000

11/12/2020

228590.111220.164243.Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a NCT Hanoi xin cung duong Chua Hoang Phap de xay dung Chua

1.000.000

11/12/2020

IBVCB.889274221.NGUYEN THI BICH LOC ck cung duong xay dung chua.CT tu 0281000584656 NGUYEN THI BICH LOC

1.000.000

04/12/2020

747847.041220.171252.Vietcombank 0071000651615 con xin cung dung xay chua

500.000

Tin tức liên quan