Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 11/2023

Cập nhật: 08/12/2023
 

Phát tâm xây dựng tháng 11/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG THÁNG 11/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

 

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 

Dương Ngọc

Tây Ninh

1.000.000

 

Võ Thị Liêm

TP HCM

5.000.000

13/11/2023

Ngô Minh Tân

TP HCM

1.000.000

15/11/2023

Hoa Ngọc

TP HCM

1.000.000

16/11/2023

Trường An

TP HCM

200.000

19/11/2023

Đỗ Thị Lành

TP HCM

100.000

27/11/2023

Phan Thị Thu

TP HCM

4.000.000

30/11/2023

Thiện Hoằng

TP HCM

500.000

 

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

02/11/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua. Ct Tu Vu Quynh Anh

20.000

02/11/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap A Di Da Phat

100.000

02/11/2023

Hoa Mai Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

02/11/2023

Duy Chuyen Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

02/11/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

02/11/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap

50.000

02/11/2023

Gop Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

02/11/2023

Gd Cung Duong Xay Dung. Ct Tu Hoang Thi Hai Yen

300.000

02/11/2023

Nthtminh Thuy Chuyen Khoan Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

02/11/2023

Le Thi Huynh Nhu Chuclongthanhconcungduongxaychua

100.000

02/11/2023

Ho Thi Thanh Truc Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap.

100.000

02/11/2023

Con Kim Cuc Phat Tam Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

02/11/2023

Nguyen Tan Ngoc Cung Duong Chua Truong Phap

200.000

02/11/2023

Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.500.000

02/11/2023

Dinh Thi Ngoc Van Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

02/11/2023

Hoac Diem Chi Ung Ho Xay Chua Truong Phap.

500.000

02/11/2023

Nguyen Thi Mui Chuyen Tien Dong Gop Xay Chua

100.000

02/11/2023

Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

35.000

02/11/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap

200.000

03/11/2023

Pham Le Uyen Thy Cung Duong Xd Chua Truong Phap

1.000.000

03/11/2023

Tran Tri Thanh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

03/11/2023

Vo Thi Tuyet Anh Chuyen Tien Xay Dung Chua Truong Phap.

1.000.000

03/11/2023

Quang F5 Va Gia Dinh Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

03/11/2023

Con Gui It Xay Chua Hoang Phap. Ct Tu Hoang Thi Tram

100.000

04/11/2023

Gd Vu Xay Chua Truong Phap

100.000

04/11/2023

Pham Hoang Tung Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

04/11/2023

Pham Hoang Phuc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

04/11/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

04/11/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

20.000

04/11/2023

Van Niem Va Tan Thinh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

04/11/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

600.000

04/11/2023

Con Xin Cung Kinh Phat Tam Chut Tam Long Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

05/11/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap - Phat Tu Nguyen Manh Tu

50.000

05/11/2023

Ccon Xin Cung Duong Xay Dung Chua

500.000

05/11/2023

Con Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

150.000

05/11/2023

Con Xin Phat Tam Cung Duong Xay Dung Chua. Ct Tu Nguyen Thi Anh Ngoc

200.000

06/11/2023

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

06/11/2023

Van Niem Va Tan Thinh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

06/11/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

06/11/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua

200.000

06/11/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap

300.000

06/11/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

06/11/2023

Dang Thi Thu Cung Duong Xay Chua

600.000

06/11/2023

Cung duong xay Phap

50.000

07/11/2023

Nguyen Loc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.

100.000

08/11/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

08/11/2023

Cung Duong Xay Dung Chua. Ct Tu Nguyen Thanh Hai

500.000

08/11/2023

Dinh Thi Ngoc Van Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

09/11/2023

Con Xin Dong Gop Xay Dung Chua

500.000

09/11/2023

Chi Nguyen Thi Oanh Nha O Phu Luu Te My Duc Ha Noi Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

09/11/2023

Ban Nguyen Viet Hoang Sinh Vien Truong Dai Hoc Hang Hai Hai Phong Cung Duong Xay Chua Truong Pha

10.000

09/11/2023

Van Niem Tan Thinh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

09/11/2023

Con Xin Gop Tien Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Ha Thi Thu Thao

100.000

10/11/2023

Van Niem Va Tan Thinh Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

10/11/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Truong Vien

200.000

11/11/2023

Van Niem Va Tan Thinh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

11/11/2023

Le Thi Bich Chi Chuyen Tien Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

11/11/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Ninh

200.000

12/11/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

12/11/2023

Vu Thoa Cung Duong Xd Chua Truong Phap

200.000

12/11/2023

P.Ngoc Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

12/11/2023

Van Niem Va Tan Thinh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

13/11/2023

Cung Duong Xd Chua Truong Phap

100.000

13/11/2023

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 Nct Xin Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap

500.000

13/11/2023

Luong Thi Thao Tran Xin Cung Duong Xay Chua

500.000

13/11/2023

Nguyen Thi Thuy Nhung Hun Phuoc Xay Chua.

100.000

14/11/2023

Co Phan Thi Thu Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

300.000

14/11/2023

Ong Phan Van Niem Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

300.000

14/11/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Ho Hoang Hung

200.000

14/11/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

15/11/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Xay Chua Truong Phap

50.000

15/11/2023

Hue Phap- Cung Duong Xd Chua Truong Phap Hau Giang. Ct Tu Nguyen Thi Thanh Vu

300.000

16/11/2023

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

16/11/2023

Nguyen Phuong Thao Dong Gop Xay Chua Truong Phap

100.000

16/11/2023

Song Than, Cha:Khau Duc Cung Sn:1932, Me:Nguyen Thi Hang Sn 1933 (Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap)

5.000.000

16/11/2023

Thien Loc Cung Duong Xay Dung Chua

150.000

16/11/2023

Chenh Ly Oanh - Sn:1988, Phap Danh: Lien Oanh (Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap)

200.000

17/11/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

18/11/2023

Anh Phung Quoc Truong Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

20.000

19/11/2023

Gd Lien Le Nhom Tuy Duyen Cung Duong 100 Bao Xi Mang Xay Chua Truong Phap

10.000.000

19/11/2023

Gd Lien Hanh (Trong Nhom Tuy Duyen) Cung 100 Bao Xi Mang Cho Chua Truong Phap

10.000.000

19/11/2023

Khanh Phung- Pd Hoa Duc- Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

20/11/2023

Nam Mo A Di Da Phat. Chung Con Xin Cung Duong Xd Chua Truong Phap

100.000

20/11/2023

Xam Thai Phuong. Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

150.000

20/11/2023

Nguyen Truong Vien Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

22/11/2023

Con Xin Ung Ho Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Luc Bich Van

300.000

22/11/2023

Gd Le Thi Ha (Nhom Tuy Duyen) Cung Duong Chua Truong Phap

1.000.000

22/11/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

23/11/2023

Phan Thi Ngoc Chuyen Con Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

23/11/2023

A Di Da Phat Cho Con Xin Hun Phuoc Xay Chua Truong Phap - Hau Giang

100.000

24/11/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Tu Hien

200.000

24/11/2023

Gd Trieu Mai Lan Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap Hg

200.000

25/11/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Tran Nguyen Nhat An

50.000

25/11/2023

Dang Thanh Liem, Phat Tu Tinh Liem (Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.

100.000

25/11/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap

200.000

25/11/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

25/11/2023

Dinh Thi Ngoc Van Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

26/11/2023

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

26/11/2023

To Van Nhan Chuyen Tien Cung Duong Xay Chua.

50.000

26/11/2023

Gia Dinh Con Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

26/11/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

26/11/2023

Nmadidaphat Con My Tien Cd Xd Chua Truong Phap 6 Trieu, Ha Thi Lien 6 Trieu va 500 My Tien Cung

12.500.000

27/11/2023

Nguyen Thi Hong Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

27/11/2023

Nguyen Loc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

27/11/2023

P.Ngoc Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

27/11/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

27/11/2023

Nhom Phat Tu Hai Phong. Con So Nha 14/190 Da Nang Lac Vien Ngo Quyen Hai Phong Dai Dien Cac Phat Tu Di Keu Goi Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

32.002.000

27/11/2023

Doan Thi Lien Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

27/11/2023

Bui Thi Xuan Tham Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.

100.000

28/11/2023

Ung Ho Cung Duong Chua Truong Phap

50.000

29/11/2023

Gdpt Lien Huyen Cung Duong Xay Dung Chua. Ct Tu Mai Thi Ngoc Huyen

500.000

29/11/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

30/11/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Truong Vien

200.000

30/11/2023

Nguyen Tu Minh Toan, Binh Duong Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Tran Nguyen Thao Tran

100.000

30/11/2023

Tran Tri Thanh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

Tin tức liên quan