Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 11/2021

Cập nhật: 06/12/2021
 

Phát tâm xây dựng tháng 11/2021

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 11/2021

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

14/11/2021

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Nước ngoài

200.000

19/11/2021

Nguyễn Thị Ngót

Nước ngoài

500.000

 

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

06/11/2021

MBVCB.1479359412.Nguyen Thi Thuy Duong Cung duong xay chua.CT tu 0071001140260 NGUYEN THI THUY DUONG

100.000

27/11/2021

MBVCB.1530548890.NGUYEN THI THANH NGUYET cung duong xay dung.CT tu 0181003315792 NGUYEN THI THANH NGUYET

300.000

19/11/2021

NGUYEN VAN QUANG CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

5.000.000

19/11/2021

IBVCB.1511003327.con xin cung duong xay dung cac chi nhanh chua Hoang Phap.CT tu 0331000448573 VAN THI MY NHI

1.500.000

15/11/2021

319932.151121.182143.Cung duong xay dung chua

500.000

15/11/2021

SHGD:10001504.DD:211115.BO:NGUYEN HUYNH HAN0755759.Remark:phat tu dieu quang thanh tam cung duong xay dung chua (VCB) - NH TMCP Ngoai Thuong HO CHI MINH

500.000

12/11/2021

 

MBVCB.1494960602.LAM HOANG THANH THAO cung duong xay chua.CT tu 0081001218375 LAM HOANG THANH THAO

800.000

 

11/11/2021

 

241336.111121.175310.PTRANG Cung Duong Xay Dung Chua

500.000

 

09/11/2021

211642.091121.194608.CUNG DUONG XAY DUNG

-091121-19:46:11 211642

1.000.000

09/11/2021

PHAT TU  LIEN THANH   CUNG DUONG  TAM BAO 3.TRIEU . QUY UOM MAM TRI TUE 2 TRIEU . XAY DUNG CHUA 2 TRIEU

2.000.000

08/11/2021

SHGD:10000506.DD:211108.BO:NGUYEN HUYNH PHUONG THY.Remark:(140221110820001) CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

1.000.000.000

06/11/2021

241538.061121.131608.IBFT Cung duong xay chua

1.000.000

05/11/2021

085185.051121.195701.PHATTU CHUAHOANGPHAP_KIEN TAO CHUA. THAP-051121-19:57:04 085185

1.000.000

05/11/2021

123714.051121.160433.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

15.000

05/11/2021

441513.051121.105237.Con VU VIET KHANH cung duong xay chua

1.000.000

05/11/2021

066003.051121.102442.CK tu 001871939999 den 0071000651615. ND:CON XIN CUNG XAY DUNG CHUA

200.000

05/11/2021

293094.051121.094229.Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a NCT Hanoi xin cung duong Chua Hoang Phap de xay dung Chua

500.000

05/11/2021

 

009006.051121.071005.CK tu 001871939999 den 0071000651615. ND:CON XIN CUNG XAY DUNG CHUA

1.000.000

 

02/11/2021

108702.021121.132420.ZP5VVS1RPRII 211102000139788 CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

200.000

Tin tức liên quan