Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 11/2020

Cập nhật: 07/12/2020
 

Phát tâm xây dựng tháng 11/2020

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 11/2020

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/11/2020

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

01/11/2020

Ngọc Chí

Sóc Trăng

1.000.000

01/11/2020

Lâm Văn Phú

Sóc Trăng

200.000

01/11/2020

Hồng Ngọc

Sóc Trăng

100.000

01/11/2020

Ngô Thới

TP HCM

500.000

15/11/2020

Liên duyên

TP HCM

500.000

15/11/2020

Liên múi

TP HCM

1.000.000

15/11/2020

Ngọc mai

TP HCM

500.000

15/11/2020

Hồ văn văn

Cần Thơ

200.000

15/11/2020

Liên Hòa

Bình Dương

200.000

15/11/2020

Kim Sa

TP HCM

500.000

15/11/2020

Phật Tử

TP HCM

200.000

15/11/2020

Nguyễn Nha Bằng

TP HCM

500.000

15/11/2020

Phật Tử

TP HCM

100.000

15/11/2020

Liên Loan

TP HCM

250.000

15/11/2020

Trần Văn Tùng

TP HCM

2.000.000

16/11/2020

Trịnh Văn Đỏ

Bà Rịa – Vũng Tàu

1.000.000

17/11/2020

Lê Thị Không

 

5.000.000

22/11/2020

Ngô Thị Sởi

TP HCM

500.000

28/11/2020

Diệu Thoát

Bình Dương

500.000

28/11/2020

Đặng Thị Định

TP HCM

500.000

29/11/2020

Liên Phương

TP HCM

200.000

29/11/2020

Phật Tử

 

100.000

29/11/2020

Ngô tuyết diễm

TP HCM

1.000.000

29/11/2020

Nguyễn Thị Non

TP HCM

500.000

29/11/2020

Phan Thị Ngọc

TP HCM

200.000

29/11/2020

Huỳnh Văn Hưng

TP HCM

300.000

29/11/2020

Lâm Văn Mung

Cà Mau

100.000

29/11/2020

Nguyễn Thị Khuyên

Bình Dương

300.000

30/11/2020

Ngô Minh Tân

Bình Phước

500.000

30/11/2020

Ngô Minh Tiến

Bình Phước

500.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

19/11/2020

MBVCB.858924641.Cung duong xay dung chua.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP

1.000.000

30/11/2020

448468.301120.181246.PT cung duong xay chua FT20335855281056

250.000

08/11/2020

IBVCB.842729032.PHAM THI PHUONG THAO chuyen khoan ung ho tu sua chua.CT tu 0111000279501 PHAM THI PHUONG THAO

100.000

08/11/2020

IBAFT.2811190319648004.LE THI HOANG HAI.Hun phuoc xay dung toa nha da nang

200.000

07/11/2020

175019.071120.090825.Vietcombank 0071000651615 PT DIEU HIEP CUNG DUONG XD CHUA ADIDAPHAT

100.000

05/11/2020

151483.051120.164032.ung ho xay chua

500.000

Tin tức liên quan