Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 11/2019

Cập nhật: 07/12/2019
 

Phát tâm xây dựng tháng 11/2019

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 11/2019

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/11/2019

Nguyễn Thái Hoàng

Đồng Nai

1.000.000

02/11/2019

Diệu Thiện

Đồng Nai

1.000.000

02/11/2019

Nguyễn Hoàng Thuận

Đồng Nai

500.000

02/11/2019

Diệp Kim Khôi

TP HCM

1.000.000

02/11/2019

Phật Tử

TP HCM

200.000

03/11/2019

Phật Tử

TP HCM

1.000.000

03/11/2019

Liên Hường

Đồng Nai

500.000

03/11/2019

Liên Thanh

Bình Dương

500.000

03/11/2019

Liên Thưởng

TP HCM

300.000

03/11/2019

Chân Lạc Toàn

Đồng Nai

 

03/11/2019

Diệu An

Đồng Nai

200.000

03/11/2019

Nguyễn Ngọc Thịnh

Đồng Nai

200.000

03/11/2019

Lê Thị Thanh Thảo

Đồng Nai

200.000

03/11/2019

Liên Ngân + Bé Tâm Tâm

Bình Dương

1.000.000

03/11/2019

Vũ Thị Hài

TP HCM

200.000

03/11/2019

Xuân Mai

An Giang

5.000.000

03/11/2019

Phạm Văn Doan

Bình Dương

200.000

03/11/2019

Liên Duyên

TP HCM

200.000

03/11/2019

Nguyễn Thoại Liên

Hậu Giang

100.000

03/11/2019

Lê Bình

Bình Thạnh - TP HCM

1.000.000

03/11/2019

Hoàng Thị Mãi

Vĩnh Phúc

5.000.000

03/11/2019

Hoàng Thị Thư

Vĩnh Phúc

1.000.000

03/11/2019

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Đồng Nai

300.000

03/11/2019

Tịnh Dũng

Long An

500.000

03/11/2019

Nguyễn Thị Dung

TP HCM

1.000.000

03/11/2019

Đỗ Thị Lành

TP HCM

300.000

03/11/2019

Nguyễn Thị Hồng Giang

Long An

500.000

03/11/2019

Tịnh Khánh

TP HCM

300.000

03/11/2019

Nguyễn Thị Ngọc Minh

TP HCM

50.000

03/11/2019

Liên Phúc

TP HCM

500.000

03/11/2019

Liên Hòa

Bình Dương

200.000

03/11/2019

Nguyễn Thị Tuyết Mai

TP HCM

100.000

03/11/2019

Trần Văn Quý

Đồng Nai

200.000

03/11/2019

Phạm Thị Ngọc Trinh

TP HCM

1.000.000

03/11/2019

Đồng Thanh

TP HCM

300.000

03/11/2019

Nguyễn Thị Lệ

TP HCM

200.000

03/11/2019

Diệu Quảng

TP HCM

150.000

03/11/2019

Bùi Thị Huệ

 

500.000

03/11/2019

Liên Xuân

TP HCM

100.000

03/11/2019

Liên Hòa

Bình Dương

200.000

03/11/2019

Phạm Huỳnh Quang Huy

TP HCM

100.000

03/11/2019

Nguyễn Thị Quý

TP HCM

2.000.000

03/11/2019

Nguyễn Thị Nguyên

TP HCM

100.000

03/11/2019

Lê Văn Kiến

Bình Thuận

100.000

03/11/2019

Khánh Minh

TP HCM

600.000

03/11/2019

Liên Nguyệt

TP HCM

200.000

03/11/2019

Phật tử

TP HCM

300.000

04/11/2019

Phạm Thị Hằng

Nam Định

100.000

04/11/2019

Trần Văn Quý

Nam Định

100.000

05/11/2019

Nguyễn Thị Thanh

An Giang

2.000.000

05/11/2019

Nguyễn Thanh Xuân

TP HCM

1.000.000

05/11/2019

Giang Ngọc Mai

TP HCM

500.000

06/11/2019

Trần Thị Kim Hoàng

TP HCM

2.000.000

06/11/2019

Diệu Lý

TP HCM

500.000

07/11/2019

Nguyễn Văn Lanh

TP HCM

200.000

07/11/2019

Nguyễn Thị Nga

TP HCM

100.000

08/11/2019

Từ Hạnh

TP HCM

300.000

08/11/2019

Phúc + Thanh

Sóc Trăng

500.000

08/11/2019

Thùy Anh + Thùy Trâm + Thùy Dương

TP HCM

150.000

10/11/2019

Nguyễn Thị Thanh Loan

 

10.000.000

10/11/2019

Hà Văn Siêu

Đồng Tháp

2.000.000

10/11/2019

Kiến Đạo

TP HCM

50.000

10/11/2019

Nguyễn Thanh Hòa

TP HCM

100.000

10/11/2019

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

TP HCM

100.000

10/11/2019

Kiến Đạo

TP HCM

50.000

11/11/2019

Nguyễn Thị Sen

TP HCM

100.000

11/11/2019

Nguyễn Trung Nghĩa

TP HCM

100.000

11/11/2019

Nguyễn Trung Hiếu

TP HCM

100.000

11/11/2019

Liên Hòa

TP HCM

500.000

11/11/2019

Nguyễn Trung Hậu

TP HCM

100.000

11/11/2019

Nguyễn Thị Thu

TP HCM

100.000

11/11/2019

Nguyễn Thị Kim Loan

TP HCM

100.000

11/11/2019

Cao Ngọc Thy

TP HCM

100.000

11/11/2019

Cao Tấn Tài

TP HCM

100.000

11/11/2019

Nguyễn Thị Tiến

TP HCM

500.000

11/11/2019

Thanh Dung

TP HCM

1.000.000

11/11/2019

Liên Hương

TP HCM

500.000

11/11/2019

Nguyễn Thị Huyền

TP HCM

500.000

11/11/2019

Đỗ Thị Phương

TP HCM

500.000

11/11/2019

Phùng Thị Bích Phương

Đắk Nông

500.000

12/11/2019

Liên Thùy

TP HCM

300.000

12/11/2019

Lê Thị Tuyết

TP HCM

250.000

12/11/2019

Liên Mai

Bến Tre

1.000.000

12/11/2019

Diệu Thiền

TP HCM

200.000

12/11/2019

Chú Sơn

TP HCM

200.000

12/11/2019

Phật Tử

TP HCM

200.000

12/11/2019

Phật Tử

Hải Dương

200.000

12/11/2019

Liên Hạnh

TP HCM

100.000

12/11/2019

Nguyễn Thị Kiều Xuân

Đồng Nai

1.000.000

12/11/2019

Nguyễn Hải Hựu

TP HCM

300.000

12/11/2019

Liên Thắm

TP HCM

5.000.000

12/11/2019

Huỳnh Thị Huệ

TP HCM

1.000.000

12/11/2019

Thiện Phước

TP HCM

500.000

12/11/2019

Ngọc Thủy

TP HCM

500.000

12/11/2019

Hoàng Văn Dân

TP HCM

200.000

12/11/2019

Liên Lợi

TP HCM

500.000

14/11/2019

Lưu Thùy Dương

Hải Phòng

500.000

14/11/2019

Lưu Thùy Anh

Hải Phòng

500.000

14/11/2019

Lưu Đại Dương

Hải Phòng

500.000

15/11/2019

Cô Diệu Hảo

 

45.000.000

16/11/2019

Nguyễn Cường

TP HCM

300.000

16/11/2019

Liên Phương

TP HCM

5.000.000

16/11/2019

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

17/11/2019

Lê Thị Tiến

TP HCM

1.000.000

20/11/2019

Vưu Hồng Sơn

TP HCM

1.000.000

20/11/2019

Lử Thị Minh Vân

TP HCM

500.000

20/11/2019

CTy Hèm Minh Phát

TP HCM

500.000

20/11/2019

Nguyễn Văn Khanh

Tân Bình - TP HCM

500.000

20/11/2019

Huỳnh Thị Xuân Lang

TP HCM

500.000

20/11/2019

Nguyễn Huỳnh Diễm Phương

TP HCM

500.000

20/11/2019

Nguyễn Huỳnh Lan Khanh

TP HCM

500.000

21/11/2019

Trần Thị Thanh Hà

TP HCM

500.000

21/11/2019

Trần Thị Linh Chi

TP HCM

500.000

21/11/2019

Cô Năm Chấn

Q.12

500.000

22/11/2019

Phạm Thị Nguyệt

TP HCM

400.000

24/11/2019

Nguyễn Thị Diễm Kiều

An Giang

5.000.000

25/11/2019

Trần Thị Thương

TP HCM

100.000

25/11/2019

Uông Thiếu Phong

TP HCM

100.000

25/11/2019

Uông Thiếu Sơn

TP HCM

100.000

25/11/2019

Nguyễn Thị Hương

TP HCM

200.000

25/11/2019

Lưu Thị Lệ Hồng

TP HCM

500.000

26/11/2019

Trương Hùng Dũng

TP HCM

500.000

26/11/2019

Trương Hòa Phú

TP HCM

500.000

26/11/2019

Phạm Thị Kim Cúc

Gia Lai

1.000.000

26/11/2019

Hồ Thị Sá

TP HCM

100.000

26/11/2019

Đỗ Bích Hường

Hà Nội

500.000

26/11/2019

Nguyễn Thị Thủy

TP HCM

400.000

26/11/2019

Phan Nhung

TP HCM

200.000

26/11/2019

Châu Thị Cẩm Linh

TP HCM

200.000

26/11/2019

Liên Thu

TP HCM

200.000

26/11/2019

Hoàng Minh Hạnh

TP HCM

100.000

26/11/2019

Bùi Thị Hường

TP HCM

500.000

26/11/2019

Giang Ngọc Mai

TP HCM

500.000

26/11/2019

Trịnh Thu Diệu

TP HCM

100.000

26/11/2019

Nguyễn Thị Minh

TP HCM

200.000

26/11/2019

Nguyễn Thị Huyền

TP HCM

1.000.000

26/11/2019

Lê Văn Cấp

Thanh Hóa

1.000.000

27/11/2019

Ngô Đức Trí

TP HCM

1.000.000

27/11/2019

Trần Hồng Phúc

TP HCM

2.000.000

29/11/2019

Hồ Thị Huệ

TP HCM

5.000.000

30/11/2019

Dương Xuân Hồng

TP HCM

5.000.000

30/11/2019

Nguyễn Văn Khánh

TP HCM

500.000

30/11/2019

Thái Hoàng

Đồng Nai

1.000.000

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

15/11/2019

 

Sender:79303008.DD:151119.SHGD:10022088.BO:NGUYEN VAN THUC.UNG HO XAY DUNG CHUA

500.000

01/11/19

 

Sender:79310001.DD:011119.SHGD:10005082. XD TH 11 2019

50.000.000

01/11/19

 

Sender:01310012.DD:011119.SHGD:10005143. GOI XD NHA DA NANG TH 11 2019

10.000.000

30/11/2019

 

873864.301119.105323.Trinh thi thanh ha p1203 Vinhomes Nguyen chi Thanh xin cung duong de xay dung Chua Hoang Phap

1.000.000

21/11/2019

 

"HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG" GD TIEN MAT

2.000.000

 

20/11/2019

 

152682.201119.080647.VU NGOC VAN CT XD CHUA

500.000

 

20/11/2019

 

MBVCB279486220.DANH THANH TRUNG CUNG DUONG XAY DUNG CHUA.CT tu 0281000244962 DANH THANH TRUNG

500.000

 

20/11/2019

 

Sender:79307006.DD:201119.SHGD:10002323.BO:NGUYEN THI BICH LOAN.CUNG GIUONG TIEN XAY CHU

400.000

 

15/11/2019

 

661031.151119.151510.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0071000651615 Hun phuoc xay dung toa nha da nang

500.000

 

13/11/2019

 

MBVCB274331443.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang.CT tu 0511000426928 PHAM TRAN NHAT HAO

2.000.000

 

11/11/19

 

Sender:01201003.DD:111119.SHGD:10005415.BO:BUI MANH TIEN.BUI MANH TIEN .HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG

300.000

 

11/11/19

 

 

LUONG TUAN ANH - HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG GD TIEN MAT

11.000.000

08/11/19

 

LE THI CAM HONG // CUNG DUONG TUONG PHAT THICH CA (500K) XD TOA NHA DA NANG (500K) PHONG SINH (100K) TAM BAO (100K)

500.000

08/11/19

 

531151.081119.164715.Hung phuoc xay dung toa da nang

500,000

 

08/11/19

 

Sender:01310001.DD:081119.SHGD:10016629.BO:PHAM THI TINH.HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NAN G

1.000.000

 

07/11/19

 

049479.071119.082259.Vietcombank 0071000651615 PT DIEU HIEP CUNG DUONG XD CHUA A DI DA PHAT

100.000

 

07/11/19

 

MBVCB119616022.phat tu DIEU HIEP (100k), gd be HONG LAC (50k) cung duong xd chua.CT tu 0091000011984 TRAN THI LY LY

150.000

 

07/11/19

 

Sender:01604001.DD:071119.SHGD:10001652.BO:THAI THI THANH THUY.CUNG DUONGTHAI THI THANH TH UY HP001 0901327864 HCM 150000XAY TOA NHA DA NANG 300000 CHARGEDETAILS OUR

500.000

 

05/11/19

 

518493.051119.153225.Ho tro xay dung

500.000

 

Tin tức liên quan