Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 10/2023

Cập nhật: 02/11/2023
 

Phát tâm xây dựng tháng 10/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG THÁNG 10/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

 

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

06/10/2023

GĐ Trần Doãn Miện

TP HCM

1.000.000

14/10/2023

Nguyễn Văn Lập

TP HCM

500.000

15/10/2023

Lê Thị Chung

TP HCM

200.000

15/10/2023

Ngô Trương Thái Bình

Cần Thơ

500.000

15/10/2023

Tịnh Đăng

Khánh Hòa

100.000

15/10/2023

Diệu Ngữ

TP HCM

300.000

15/10/2023

Phật Tử

TP HCM

100.000

15/10/2023

Liên Hòa

Bình Dương

100.000

15/10/2023

Đỗ Thị Lành

TP HCM

100.000

15/10/2023

Nguyễn Mộng Lài

TP HCM

100.000

15/10/2023

Lý Thành Khoa

TP HCM

100.000

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

02/10/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truongphap

10.000

02/10/2023

Khanh Phung- Pd Hoa Duc - Cung Duong Xd Chua Truong Phap

2.000.000

02/10/2023

Ho Quoc Luc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

02/10/2023

Pham Hoang Viet Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

02/10/2023

Bui Thi Xuan Tham Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

02/10/2023

Con Gop It Tien Tu Sua Chua. Ct Tu Pham Thi Phuong Thao

20.000

03/10/2023

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

04/10/2023

Gia Dinh Co Be Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

05/10/2023

Le Thi Ut Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

05/10/2023

Truong Thi Ba Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

05/10/2023

Nguyen Tan Ngoc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

05/10/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

05/10/2023

Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

06/10/2023

Ngo Thi Ngoc Hao Chuyen Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

06/10/2023

Da Su Phu Hoan Hy Cho Hun Phuoc Xay Chua A

500.000

06/10/2023

A Di Da Phat Con Xin Cung Duong Xay Chua A

100.000

06/10/2023

Con Xin Cung duong Xay Dung Chua

100.000

06/10/2023

Nguyen Chuyen Tien Xay Dung Chua. Ct Tu Nguyen Huu Nguyen

100.000

06/10/2023

Vo Cam Tim Cung Cd Xay Dung Chua

500.000

06/10/2023

Con Xin Quyen Gop Chut Long Thanh De Xay Dung Chua Hoang Phap

50.000

06/10/2023

Dinh Thi Ngoc Van Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

06/10/2023

Xay Dung Chua Truong Phap, Binhan. Ct Tu Le Van Dung

200.000

06/10/2023

Xaydung Chua Truong Phap, Dieu Hoa. Ct Tu Le Van Dung

100.000

06/10/2023

Xaydung Chua Truong Phap, Minhnhan. Ct Tu Le Van Dung

200.000

06/10/2023

Cao Minh Hau Cung Duong Cong Qua Xay Chua

20.000

06/10/2023

Nguyen Thi Thuy Linh Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

06/10/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

06/10/2023

Nguyen Thi My Duyen Cung Duong Xay Chua Truong Phap A

200.000

06/10/2023

Tran Thanh Truc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

06/10/2023

Phat Tam Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

06/10/2023

Chau Nhut Giai Concungduongxaychua

500.000

07/10/2023

Nguyen Thi Tham Chuyen Khoan Ung Ho Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

07/10/2023

Cung Duong Xay Chua

100.000

07/10/2023

Gia Dinh Co Chon Khanh Cung Duong Xay Chua O Hau Giang. Ct Tu Tran Thi Hieu Hao

6.000.000

07/10/2023

Nguyen Van Nguyen Chuyen Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

07/10/2023

Con Xin Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

07/10/2023

Phat Tu Nhung Va Thanh Phat Tam Dong Gop Xay Chua

200.000

07/10/2023

Pham Thi Huyen Thu Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

07/10/2023

Gd Trieu Mai Lan Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.

200.000

07/10/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

07/10/2023

Con Xin Gui Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Luu Kien Thanh

300.000

07/10/2023

Gd Do Thi Quyen Cung Duong Xay Chua Truong Phap

300.000

07/10/2023

Dieu My Cung Duong Xd Chua Truong Phap

300.000

07/10/2023

Phat Tu Tinh Phong Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Tran Xuan Phong

100.000

07/10/2023

Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

2.000.000

07/10/2023

Me Con Va Gia Dinh Chung Con Xin Thanh Tam Cung Kinh Cung Duong Xd Chua Truong Phap

150.000

07/10/2023

Con Xin Dong Gop Xay Dung Chua

200.000

07/10/2023

Le Thi Truc Thu Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

07/10/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

07/10/2023

Con Xin Hun Phuoc Xd Chua Truong Phap

20.000

08/10/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua

100.000

08/10/2023

Phat Tu Truong Duc Tai Cung Duong Xay Chua.

200.000

08/10/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua

300.000

08/10/2023

Le Thi Bich Chi Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

300.000

08/10/2023

Doan Thi Thanh Truc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

09/10/2023

Phat Tu Nhuan Nghia Ayunpa Gia Lai Cung Duong Xay Chua Truong Phap

1.000.000

09/10/2023

Cong Ty Hoa Minh Tien Ayunpa Gia Lai Cung Duong Xay Chua Truong Phap

5.000.000

09/10/2023

Con Cung Duong Xay Chua

200.000

09/10/2023

Thanh Quang Va Gia Dinh Ung Ho Xay Chua Truong Phap

200.000

09/10/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

09/10/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

09/10/2023

To Van Nhan Gui Cung Duong Xay Dung Chua

50.000

09/10/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

09/10/2023

Adidaphat Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

09/10/2023

A Di Da Phat - Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

09/10/2023

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

09/10/2023

Da Con Xin Dong Gop 1 It Xay Dung Cho Chua Hoang Phap A. Ct Tu Nguyen Bui Thanh Huyen

50.000

10/10/2023

Thien Loc Cung Duong Xay Dung Chua

150.000

10/10/2023

Xam Thai Phuong. Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

150.000

10/10/2023

Pham Van Thuc Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

10/10/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

10/10/2023

Ban Dao Trung Long Hai Phong Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

10.000

10/10/2023

Bac Nghia Va Bac Ban Sua Nha Bac Nghia Cho Da Nang Hai Phong Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

15.000

10/10/2023

Con Xin Cung Duong Thay Xay Chua Truong Phap

200.000

13/10/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

13/10/2023

Thai Dang Phuc Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

300.000

14/10/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

14/10/2023

Co Pham Thi Thu Truong Thpt Thai Phien Hai Phong Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

300.000

15/10/2023

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 Nct Xin Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap

500.000

15/10/2023

Doan Thi Lien. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

15/10/2023

Anh Trinh The Hung Sinh Vien Dai Hoc Kinh Te Quoc Dan Ha Noi Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

20.000

15/10/2023

Ban Luu Quoc Hung Sinh Vien Dai Hoc Hang Hai Hai Phong Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

20.000

17/10/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua - Dieu My

100.000

17/10/2023

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

17/10/2023

Vo Quoc Toan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

18/10/2023

Gia Dinh Con Tp Hcm Xin Thanh Tam Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

18/10/2023

P.Ngoc Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

18/10/2023

De Tu Thanh Tam Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Phung Hoang Tam

180.000

18/10/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

19/10/2023

Hue Phap- Cung Duong Xd Chua Truong Phap Hau Giang. Ct Tu Nguyen Thi Thanh Vu

1.000.000

19/10/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thanh Hai

500.000

19/10/2023

Lien Duyen Cung Duong Xay Dung Chua

1.000.000

19/10/2023

Trieu Mai Lan Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

19/10/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

20/10/2023

Anh Phung Quoc Truong Tru Tai Xom Moi, Thon Nhan Hoa, Xa Hoa Xa, Ung Hoa Ha Noi Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

10.000

20/10/2023

Anh Phung Xuan Tuyen Tru Tai Xom Moi Thon Nhan Hoa, Hoa Xa, Ung Hoa Ha Noi Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

20.000

20/10/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

300.000

21/10/2023

Ban Nguyen Quang Linh Co Ma Sinh Vien 97706 Truong Dai Hoc Hang Hai Hai Phong Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

10.000

21/10/2023

Con Cung Duong Xay Dung Chua

50.000

22/10/2023

Anh Hiep Hai Phong Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

23/10/2023

Cung Tam Bao An Tong Va Xay Dung. Phap Danh Lien Dieu

1.100.000

23/10/2023

Nguyen Loc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.

200.000

26/10/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

20.000

27/10/2023

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

27/10/2023

Cung Duong Chua Truong Phap

50.000

28/10/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

10.000

28/10/2023

Tran Hieu Hp Cung Duong Chua Truong Phap

200.000

28/10/2023

Do Thi Minh Hang Chuyen Tien Que Hai Duong Cung Duong Chua Truong Phap

100.000

28/10/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

30.000

28/10/2023

Nguyen Thi Thuy Duong Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.

100.000

29/10/2023

Gd Chung Con Lam Ba Duc Tran Thuc Doan Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

29/10/2023

Con Xin Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

30/10/2023

Xay Dung Chi Nhanh Chua Hoang Phap

1.000.000

31/10/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

11/10/2023

Phat Tu Tam Tri Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Tien Dung

250.000

11/10/2023

Pt Nhuan Nhien Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Quoc Dai Truong An

100.000

12/10/2023

Con Xin Dong Gop Xay Chua Truong Phap

100.000

Tin tức liên quan