Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 10/2021

Cập nhật: 08/11/2021
 

Phát tâm xây dựng tháng 10/2021

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 10/2021

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

25/10/2021

Hồ Thanh Thảo

TP HCM

1.000.000

29/10/2021

Trần Thị Hoan

TP HCM

400.000

29/10/2021

Cao Thị Thương

Bình Dương

300.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

28/10/2021

400291.281021.222700.Con cung duong xay dung chua FT213027...6216

300,000

28/10/2021

875910.281021.135803.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

200,000

26/10/2021

251800.261021.213939.LE QUANG QUYNH TRAM (pd CHIEU ANH) cung duong xay dung chua

5,000,000

24/10/2021

944462.241021.193328.NHAT - TRAM, GO VAP TPHCM, CUNG DUONG XAY DUNG. NAM MO A DI DA PHAT

500,000

23/10/2021

816307.231021.000941.Cung duong tam bao, phong sanh, xay chua, an tong sach FT212965...8248

100,000

21/10/2021

IBVCB.1441237069.BUI THI XUAN THAM chuyen khoan Cung Duong Xay Dung Chua .CT tu 0331000408719 BUI THI XUAN THAM

300,000

19/10/2021

512039.191021.104622.NV THUC con xin cung duong xd chua

500,000

19/10/2021

 

NGUYEN VAN QUANG CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

4,500,000

15/10/2021

312439.151021.075859.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

1,000,000

14/10/2021

033488.141021.160334.Cung duong xay dung chua FT212876...7404

300,000

13/10/2021

270829.131021.191053.TRAN TUYET LINH con xin chuyen tien Cung duong xay dung chua.

200,000

12/10/2021

MBVCB.1421637021.Ung ho xay dung chua.CT tu 0911000020861 NGO NGUYEN PHUC NGUYEN

100,000

07/10/2021

IBVCB.1409795106. con xin cung duong xay dung chua .CT tu 0331000448573 VAN THI MY NHI

1,500,000

07/10/2021

 

256067.071021.151338.Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a NCT Hanoi xin cung duong Chua Hoang Phap de xay dung Chua

500,000

 

05/10/2021

151254.051021.150854.CK tu 001871939999 den 0071000651615. ND:CON NGO THI LIEU XIN CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

 

1,000,000

 

02/10/2021

620820.021021.213854.con xin CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

200,000

02/10/2021

997837.021021.102635.Chung con cung duong xay dung Chua. ADiDaPhat

100,000

Tin tức liên quan