Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 10/2020

Cập nhật: 05/11/2020
 

Phát tâm xây dựng tháng 10/2020

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 10/2020

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/10/2020

Huệ Sơn

TP HCM

200.000

01/10/2020

Huỳnh Thị Thanh Hương

TP HCM

70.000.000

02/10/2020

Liên Hường

TP HCM

1.000.000

10/10/2020

Nguyên Ngọc

TP HCM

100.000

16/10/2020

Nguyễn thị kim Phượng

TP HCM

200.000

18/10/2020

Minh Tâm

Đồng Nai

500.000

18/10/2020

Liên Hồng

TP HCM

300.000

18/10/2020

Liên Nhàn

Bến Tre

100.000

18/10/2020

Diệu An, Chúc Vượng, Lê Thị Thanh Thảo

TP HCM

600.000

18/10/2020

Đỗ Thị Lành

TP HCM

200.000

19/10/2020

Thiện Minh + Diệu Tiên

TP HCM

200.000

25/10/2020

Nguyễn Thị Lệ Hằng

TP HCM

500.000

30/10/2020

Võ Thị Trung Thu

TP HCM

1.000.000

30/10/2020

Hoàng Thị Thanh Dung

TP HCM

1.000.000

30/10/2020

Võ Thị Kim Loan

Đồng Tháp

1.000.000

31/10/2020

Hồ Văn Thuận

TP HCM

500.000

31/10/2020

Hồ Thanh Trúc

TP HCM

500.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

25/10/2020

MBVCB.825088445.GD Phat Tu Minh Luc Cung duong xay dung chua.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP

1.000.000

19/10/2020

114107.191020.082027.con xin cung duong xay dung chua

500.000

12/10/2020

MBVCB.806707602.Cung duong xay dung chua.CT tu 0011002480919 NGUYEN XUAN HOA

500.000

12/10/2020

Sender:79310001.DD:121020.SHGD:10001385.BO:VU THI MAI.B2B CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

300.000

09/10/2020

378999.091020.091431.cung duong xay dung chua

500.000

08/10/2020

IBAFT.2811190319648004.LE THI HOANG HAI.Hun phuoc xay dung toa nha da nang

200.000

08/10/2020

MBVCB.799718770.NGUYEN THI BE  hun phuoc cung duong xay dung toa nha da nang.CT tu 0601000507846 LE THI HOANG HAI

100.000

07/10/2020

MBVCB.798275991.cung duong xay chua.CT tu 0071001140260 NGUYEN THI THUY DUONG

100.000

05/10/2020

709243.051020.142611.Phat tu Tri Tang con xin hun phuoc xay chua

1.500.000

04/10/202

IBVCB.794447305.Con xin cung duong xay chua.CT tu 1016618070 TRAN HOANG HAI ANH

5.000

02/10/2020

115030.011020.234530.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA fee transfer as  VND

300.000

01/10/2020

117857.011020.084750.CUNG DUONG XAY CHUA FT20275438353874

500.000

Tin tức liên quan