Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 10/2019

Cập nhật: 22/11/2019
 

Phát tâm xây dựng tháng 10/2019

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 10/2019

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

03/10/2019

Nguyễn Thị Lan

1.000.000

03/10/2019

Văn Quế Lan

500.000

03/10/2019

Đỗ Thị Dàng

200.000

03/10/2019

Diệu Trịnh

500.000

04/10/2019

Giác Mỹ Nhã

5.000.000

04/10/2019

Tánh Thiện

1.000.000

04/10/2019

Ngô Đức Trí

1.000.000

05/10/2019

Nguyên Ngọc

500.000

05/10/2019

Đặng Thị Lộc

500.000

05/10/2019

Tống Văn Duy

200.000

06/10/2019

Nguyễn Văn Chinh

200.000

06/10/2019

Đặng Thị Hà

10.000.000

06/10/2019

Phạm Thị Huệ

2.000.000

06/10/2019

Tô Thị Diệu Nhi

5.000.000

06/10/2019

Trần Thị Bé

300.000

07/10/2019

Nguyễn Hoàng Quân

2.000.000

07/10/2019

Nguyễn Thị Huệ

1.000.000

07/10/2019

Võ Thị Tuyết Nhi

1.000.000

07/10/2019

Nguyễn Thị Thanh Hương

1.000.000

07/10/2019

Gia đình Nguyễn Văn Hùng

1.000.000

07/10/2019

Phạm Thị Phương Liên

100.000.000

09/10/2019

Cù Thị Lệ Mi

2.000.000

10/10/2019

Vũ Văn Tằng

1.000.000

10/10/2019

Nhà hàng Tằng Hậu

1.000.000

10/10/2019

Phật tử

1.000.000

10/10/2019

Trần Thị Hoa

500.000

10/10/2019

Võ Hoàng Hải + Nguyễn Thị Hồng

5.000.000

10/10/2019

Trình Ngọc Sáng+Từ Thị Choong

5.000.000

10/10/2019

Nguyễn Đỗ Ngọc Mẫn

500.000

12/10/2019

Nguyễn Ngọc Điểu

1.000.000

12/10/2019

Thùy Anh + Thùy Trâm + Thùy Dương

150.000

12/10/2019

Từ Hạnh

300.000

12/10/2019

Hoàng Văn Dân

7.000.000

12/10/2019

Trần Văn Ánh

1.000.000

12/10/2019

Lê Thị Hường

500.000

12/10/2019

Cô Kim Tước

200.000

12/10/2019

Xuân Mai

5.000.000

12/10/2019

Huỳnh Thanh Tuấn

1.000.000

12/10/2019

Cô Hậu

500.000

12/10/2019

Huỳnh Ngọc Xuân

50.000

12/10/2019

Huỳnh Ngọc Phúc

50.000

12/10/2019

Trần Thị Phượng

500.000

12/10/2019

Hồ Thị Bì

1.000.000

12/10/2019

Lê Thị Lùng

5.000.000

12/10/2019

Nguyễn Thị Được

500.000

12/10/2019

Trương Thị Vân

500.000

12/10/2019

Trần Thị Nam

500.000

12/10/2019

Trịnh Thị Hanh

300.000

12/10/2019

Nguyễn Thị Nga

100.000

12/10/2019

Nguyễn Thị Thu Hiền

100.000

12/10/2019

Trần Văn Phương

50.000

12/10/2019

Nguyễn Đỗ Ngọc Minh

500.000

14/10/2019

Châu Thị Mỹ

300.000

14/10/2019

Liên Oanh

200.000

15/10/2019

Liên Hằng

400.000

16/10/2019

Nguyễn Thị Thanh Hoa

10.000.000

16/10/2019

Huỳnh Văn Giang

10.000.000

18/10/2019

Đinh Thị Phương Ly

2.000.000

20/10/2019

Trần Thị Ba

200.000

20/10/2019

Phan Thị Ngọc Lan

2.000.000

21/10/2019

Phạm Tấn Thanh

500.000

21/10/2019

Nguyễn Thị Dung

1.000.000

21/10/2019

Liên Hoa

200.000

21/10/2019

Phạm Thị Kim Thủy

2.000.000

21/10/2019

Phật Tử

500.000

21/10/2019

Phạm Thị Hồng Thắm

300.000

21/10/2019

Nguyển Bảo Toàn

2.000.000

21/10/2019

Tâm Từ Mẫn

300.000

21/10/2019

Chiếu Ngọc Luật

100.000

21/10/2019

GĐPT Long An

500.000

22/10/2019

Chú Phát

20.000

22/10/2019

Hà Đức Thành

500.000

23/10/2019

Lý Tấn Thành

200.000

23/10/2019

Dương Thị Thính

100.000

23/10/2019

Đỗ Dương Bảo Ngọc

100.000

23/10/2019

Đào Thị Thuận

100.000

24/10/2019

Cty  Long Phát

5.000.000

25/10/2019

Hồng Mai Anh

500.000

26/10/2019

Lương Thị Kim Ngọc

500.000

26/10/2019

Nguyễn Thị Bích

2.000.000

26/10/2019

Nguyễn Thị Lộc

400.000

26/10/2019

Trần Thị Thùy Dương

1.000.000

26/10/2019

Liên Xuân

2.000.000

26/10/2019

Nguyễn Đăng Minh

2.000.000

27/10/2019

Võ Thanh Thúy

400.000

27/10/2019

Vũ Anh Hoàng

3.000.000

27/10/2019

Đỗ Thị Cường

7.000.000

27/10/2019

Hoàng Văn Dân

100.000

28/10/2019

Phạm Thị Minh Nguyệt

500.000

28/10/2019

Đoàn Thị Thu Cúc

500.000

28/10/2019

Đoàn Tấn Hiếu

200.000

28/10/2019

Liên Thu

300.000

28/10/2019

Lê Phi Long

100.000

28/10/2019

Nguyễn Thị Huyền

500.000

28/10/2019

Thanh Cận

500.000

29/10/2019

Liên Mai

2.000.000

30/10/2019

Trần Thị Mảnh

500.000

30/10/2019

Quảng Kim

500.000

30/10/2019

Thu Hà

200.000

31/10/2019

Ngô Thị Bích Hoa

1.000.000

31/10/2019

Nguyễn Thị Nga

100.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

29/10/2019

 

Sender:48304001.DD:291019.SHGD:10003518.BO:BOC MINH HUNG.CUNG DUONG XAY DUNG TAM BAO. TA I NGOAI THUONG VIET NAM CHI NHANH BEN CHUONG DUONG

1.000.000

 

28/10/2019

 

266787.281019.111059.gia dinh Phat tu Tri Tang Hun Phuoc Xay chua

1.500.000

28/10/2019

 

NGUYEN VAN QUANG;CUNG DUONG XAY DUNG CHUA; GD TIEN MAT

10.000.000

27/10/2019

 

 

IBVCB.2710190749839003.PHAN THUY MY KHANH.Hung phuoc xay chua 5000.000

5.000.000

25/10/2019

 

DINH THI KIM TINH;CT; - CUNG DUONG XAY DUNG TOA NHA DA NANG GD TIEN MAT

4.000.000

24/10/2019

 

830065.241019.200924.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0071000651615 HUN PHUOC XAY TOA NHA DA NANG

500.000

 

23/10/2019

 

537691.231019.110146.Hun phuoc xay dung toa nha da nang FT19296142090836

500.000

23/10/2019

 

LE QUANG QUYNH TRAM XAY DUNG TOA NHA DA MAMG (2.5TR)

2.500.000

20/10/2019

 

383977.191019.222954.Huynh Thi Le Tham Cung duong xay dung Toa Da Nang

500.000

17/10/2019

 

008784.171019.083040.IBFTA 191017000004151 hun phuoc xay dung toa nha da nang

1.000.000

17/10/2019

 

MBVCB257437936.Hun phuoc xay dung toa nha da nang.CT tu 0011002480919 NGUYEN XUAN HOA

1.500.000

11/10/2019

 

IBVCB.1110190061301001.VO THI TUYET NHUNG.Hun phuoc xay dungToa Nha Da Nang

8.000.000

10/10/2019

 

063515.101019.152001.Vietcombank 0071000651615 con xin cung duong xay chua

500.000

07/10/2019

 

Sender:01202021.DD:071019.SHGD:10006662.BO:LY NGOC DUNG.995219100760537 HUN PHUOC XAY DU NG TOA NHA DA NANG

1.000.000

07/10/2019

 

MBVCB119616022.phat tu DIEU HIEP (100k), gd be HONG LAC (50k) cung duong xd chua.CT tu 0091000011984 TRAN THI LY LY

150.000

07/10/2019

 

875682.071019.073159.Vietcombank 0071000651615 PT DIEU HIEP CUNG DUONG XD CHUA A DI DA PHAT

100.000

07/10/2019

 

MBVCB250466934.Dong gap xay dung toa nha da nang.CT tu 0181003274557 THAI SON

500.000

04/10/2019

 

LE THI CAM HONG.CUNG DUONG TUONG PHAT (500K);XAY DUNG (500K);TAM BAO (200K)

500.000

02/10/2019

 

Sender:48304001.DD:021019.SHGD:10006355.BO:BOC MINH HUNG.CUNG DUONG TAM BAO_XAY DUNG CHUA. TAI NGOAI THUONG VIET NAM CHI NHANH BEN CHUONG DUONG

500,000

07/10/2019

 

Sender:79310001.DD:071019.SHGD:10018799.XAY DUNG THANG 10 2019

50.000.000

07/10/2019

Sender:01310001.DD:071019.SHGD:10009514. GOI XDNHA DA NANG TH1 0 2019

10.000.000

Tin tức liên quan