Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 09/2023

Cập nhật: 06/10/2023
 

Phát tâm xây dựng tháng 09/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG THÁNG 09/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

 

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

03/09/2023

Nguyễn Hữu Hòa

Khánh Hòa

500.000

03/09/2023

Nguyễn Hữu Quỳnh Anh

Khánh Hòa

500.000

05/09/2023

Nguyễn Thị Ngà

Tp Hcm

1.000.000

05/09/2023

Nguyễn Thiện Định

Tp Hcm

500.000

05/09/2023

Nguyễn Phương Nguyên

Tp Hcm

500.000

05/09/2023

Nguyễn Thị Út Lợi

Tp Hcm

500.000

05/09/2023

Nguyễn Thị Huyền Trân

Tp Hcm

500.000

05/09/2023

Bành Phương Thảo

Tp Hcm

500.000

05/09/2023

Nguyễn Minh An

Tp Hcm

500.000

05/09/2023

Nguyễn Thiên Bảo

Tp Hcm

500.000

05/09/2023

Nguyễn Thiện Đạt

Tp Hcm

500.000

05/09/2023

Lào Thị Dao

Tp Hcm

500.000

05/09/2023

Nguyễn Đỉnh Phương

Tp Hcm

500.000

05/09/2023

Tiếp Thị Thùy Trang

Bình Thuận

200.000

05/09/2023

Nguyễn Thị Khuy

Đồng Nai

200.000

06/09/2023

Ngô Đức Biển

Đắk Lắk

100.000

06/09/2023

Lê Thị Thu

Lâm Đồng

200.000

10/09/2023

Lê Song Tuệ Hân

Tp Hcm

200.000

11/09/2023

Quang Thị Tuyết Nga

Sóc Trăng

200.000

12/09/2023

Pt

 

100.000

12/09/2023

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Nước Ngoài

1.000.000

12/09/2023

Võ Thị Kim Chi

Tp Hcm

100.000

14/09/2023

Pt

 

500.000

15/09/2023

Liên Dung

Tp Hcm

500.000

17/09/2023

Nguyễn Thị Khuyên, Nguyễn Thị Thúy Tài

Tp Hcm

200.000

17/09/2023

Nguyễn Thị Khuyên, Nguyễn Thị Thúy Tài

Tp Hcm

200.000

 

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/09/2023

Gia Dinh Trinh Cung Duong Cong Qua Va Xay Dung Chua Truong Phap

3.000.000

02/09/2023

Bui Thi Xuan Tham Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

05/09/2023

Da Thay Hoan Hy Cho Con Hun Phuoc Xay Chua A

500.000

05/09/2023

Ha Van Yen Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Tran Anh

100.000

05/09/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

100.000

06/09/2023

Ha Van Yen Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Tran Anh

200.000

06/09/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua

200.000

06/09/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

07/09/2023

Chung Con Hoa Chau Hoa Chon Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

13/09/2023

Thien Loc Cung Duong Xay Dung Chua

150.000

13/09/2023

Bui Thi Xuan Tham Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

14/09/2023

Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

14/09/2023

Con Xin Gop Chut Long Thanh De Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

14/09/2023

Con Nguyen Thi Tra My Xin Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap

100.000

14/09/2023

Thanh Quang - Cung Duong Xay Dung Chua

200.000

14/09/2023

Le Thi Bich Chi Chuyen Tien Xay Dung Chua Truong Phap

300.000

14/09/2023

Thua Thay Con Thanh Tam Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

14/09/2023

Nguyen Quoc Hoi Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

14/09/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

14/09/2023

Vo Thi My Le Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

14/09/2023

Cung Duong Chua Truong Phap - Hg

200.000

14/09/2023

Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

14/09/2023

Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

14/09/2023

Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Dang Nhu Thao

100.000

14/09/2023

Vo Thi Ngoc Tuyet Chuyen Tien Dong Gop Xay Dung Chua

100.000

14/09/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

14/09/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Pham Thi Thu Thuy

100.000

14/09/2023

Phat Tu Nguyen Thi Hong Nhi Cung Duong Xay Chua

500.000

14/09/2023

Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

14/09/2023

Bui Quy Dong Gop Xay Chua Truong Phap

200.000

14/09/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

14/09/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua. Ct Tu Nguyen Xuan Huy

100.000

14/09/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Chua Truong Phap

50.000

15/09/2023

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 Nct Xin Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap

500.000

15/09/2023

Van Thi Thuy Oanh Chuyen Tien Con Cung Duong Xay Chua Truong Phap

300.000

15/09/2023

Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Ly Thi Ut

500.000

15/09/2023

Cung Duong Xay Chua

500.000

15/09/2023

Pt Nhuan Nhien Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Quoc Dai Truong An

100.000

16/09/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

16/09/2023

Phung Thi Thuy Dung Hoan Hy Cung Duong Xay Chua

100.000

17/09/2023

Nguyen Van Thuc Cung duong Xd Chua

200.000

17/09/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Xay Chua Truong Phap

50.000

18/09/2023

Da Con Xin Cung Duong Xay Chua.

200.000

18/09/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

19/09/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thanh Hai

500.000

19/09/2023

Cung Duong Xay Dung Chua. Ct Tu Hoang Thanh Hien

1.000.000

19/09/2023

A Di Da Phat Con Xin Cung Duong Xay Chua

200.000

20/09/2023

Con Xin Hun Phuoc Xay Chua

30.000

20/09/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

21/09/2023

Mai Nguyen;Binh Long Binh Phuoc;Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

21/09/2023

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

21/09/2023

Ung Ho Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

21/09/2023

Xam Thai Phuong, Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

21/09/2023

Ban Pham Tien Dat Hai Phong Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

21/09/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

400.000

22/09/2023

Cd Xay Chua Truong Phap Hau Giang

3.000.000

22/09/2023

Vc Hoang Ut Cd Xay Dung Chua

3.000.000

22/09/2023

Gd Uyen Trinh Cd Xay Dung Chua

4.800.000

22/09/2023

Gd Uyen Tam Cd Xay Dung Chua

500.000

22/09/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua A

50.000

23/09/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

24/09/2023

Con Xin Cung Duong Kinh Phi Xay Chua. Ct Tu Nguyen Mai Phuong

50.000

25/09/2023

Ban Nguyen Viet Hoang Hai Phong Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

5.000

25/09/2023

Ban Phung  Truong Ha  Noi Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

10.000

25/09/2023

Ban Pham Dang Tien Hai Phong Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

20.000

26/09/2023

Cung Vuon Xay Chua Truong Phap

3.000.000

26/09/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

27/09/2023

Phat Tu Tam An Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

27/09/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

27/09/2023

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

30/09/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

30/09/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

10/09/2023

Tran Huu Loi Nguyen Quang Minh Chung Con Xin Cung Duong Xay Chua

200.000

11/09/2023

Tue Han Cung Duong Xay Chua

150.000

12/09/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

Tin tức liên quan