Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 09/2020

Cập nhật: 07/10/2020
 

Phát tâm xây dựng tháng 09/2020

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 09/2020

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/09/2020

Diệu Thoát

Bình Dương

700.000

01/09/2020

Võ Ngọc Giàu

TP HCM

35.000.000

01/09/2020

Nguyễn Thị Vấn

TP HCM

100.000

02/09/2020

Vũ Mạnh Hiếu

TP HCM

100.000

02/09/2020

Hoàng Thị Lương

TP HCM

1.000.000

02/09/2020

Diệu Thành

TP HCM

1.000.000

02/09/2020

Trịnh Thị Trâm

TP HCM

50.000

02/09/2020

Nguyễn Thị Lý

TP HCM

200.000

02/09/2020

Liên Thúy

TP HCM

500.000

02/09/2020

Trương Quế Lan

TP HCM

1.000.000

02/09/2020

Yến + Minh

TP HCM

100.000

02/09/2020

Trịnh Bá Tân

Bình Dương

100.000

02/09/2020

Nguyễn Trường Hải

TP HCM

200.000

02/09/2020

Mai Thành Yến

TP HCM

500.000

02/09/2020

Văn Hưng

TP HCM

500.000

02/09/2020

Sỹ Dương

Thanh Hóa

300.000

02/09/2020

Bích Trâm

TP HCM

200.000

02/09/2020

Nguyễn Đức Bằng

Thái Bình

50.000

02/09/2020

Nguyễn Bá Viên

Thái Bình

50.000

02/09/2020

Lê Thị Bắc

TP HCM

1.000.000

02/09/2020

Ỏn + Hai + Trang + Sử + Nhi

Vĩnh Long

250.000

02/09/2020

Thúy Hằng

TP HCM

200.000

04/09/2020

Gd Trình Thị Mơ

TP HCM

1.000.000

06/09/2020

Lê Thị Hồng Xoan

TP HCM

500.000

06/09/2020

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

06/09/2020

Tịnh Trí

TP HCM

500.000

06/09/2020

Tô Thị Phương Tâm

TP HCM

1.000.000

06/09/2020

Lê Thị Khoa Lương

TP HCM

300.000

06/09/2020

Diệu Phương

Long An

20.000.000

07/09/2020

Gd Từ Hạnh

TP HCM

500.000

08/09/2020

Nguyễn Thị Kim Chi

TP HCM

300.000

13/09/2020

Hồ Văn Văn

Cần Thơ

200.000

16/09/2020

Lê Thị Báu

Bình Dương

500.000

17/09/2020

Trịnh Thị Châu

TP HCM

50.000

18/09/2020

Nguyễn Thị Tiến

TP HCM

500.000

20/09/2020

Võ Văn Hẹn

Tiền Giang

300.000

20/09/2020

Gia Đình Từ Hạnh

TP HCM

300.000

20/09/2020

Diệu An

Đồng Nai

200.000

20/09/2020

Lê Thị Thanh Thảo

Đồng Nai

200.000

20/09/2020

Trúc Vương

Đồng Nai

200.000

20/09/2020

Trịnh Thị Tuyết Thu

TP HCM

500.000

20/09/2020

Trịnh Thị Loan

TP HCM

500.000

20/09/2020

Diệu Hảo

Đồng Nai

1.000.000

20/09/2020

Phật Tử

Đồng Nai

100.000

20/09/2020

Nguyễn Thị Hợi

TP HCM

1.000.000

23/09/2020

Diệu Nghi

TP HCM

100.000

23/09/2020

Nguyễn Thị Kim Thi

TP HCM

20.000

23/09/2020

Phan Thị Phàu

TP HCM

20.000

23/09/2020

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

TP HCM

20.000

30/09/2020

Võ Trung Thu

TP HCM

1.000.000

30/09/2020

Bố Mẹ Tâm

TP HCM

1.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

02/10/2020

115030.011020.234530.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA fee transfer as  VND

300.000

01/10/2020

117857.011020.084750.CUNG DUONG XAY CHUA FT20275438353874

500.000

28/09/2020

IBVCB.786453115.Nguyen Thi Be hun phuoc xay dung toa nha da nang.CT tu 0601000507846 LE THI HOANG HAI toi 0071000651615

200.000

26/09/2020

IBVCB.785017527.Con xin gop chut tien vao viec tu sua chua.CT tu 0111000279501 PHAM THI PHUONG THAO toi 0071000651615

100.000

22/09/2020

NGUYEN VAN QUANG CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

5.000.000

19/09/2020

691195.190920.092145.Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a NCT Hanoi xin cung duong Chua Hoang Phap de xay dung Chua

1.000.000

16/09/2020

449918.160920.091349.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0071000651615 HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG

500.000

14/09/2020

Sender:79303008.DD:140920.SHGD:10010015.BO:NGUYEN VAN THUC.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

500.000

11/09/2020

MBVCB.766128680.Cung duong xay chua.CT tu 0121000873578 NGUYEN THI DIEM PHUONG

1.000.000

11/09/2020

Sender:01310012.DD:110920.SHGD:10001646.BO:VU THI MAI.B2B CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

300.000

09/09/2020

636957.090920.165817.Vietcombank 0071000651615 hun phuoc xay dung toa nha da nang

300.000

09/09/2020

Sender:79310001.DD:090920.SHGD:10001542.BO:DANG THI VIET HANG.XIN DONG GOP XAY DUNG CHUA

20.000

07/09/2020

738268.070920.174213.Vietcombank 0071000651615 PT DIEU HIEP CUNG DUONG XD CHUA ADIDAPHAT

100.000

05/09/2020

IBVCB.758132084.Dang Mai Dong (Luyen chu dep Ha Noi) hun phuoc xay dung toa nha da nang.CT tu 0301002934773 TRAN THI NHUNG

500.000

Tin tức liên quan