Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 09/2019

Cập nhật: 22/10/2019
 

Phát tâm xây dựng tháng 09/2019

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 09/2019

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/09/2019

Võ Thị Minh Hạnh

Q.12

2.000.000

01/09/2019

Nguyễn Thị Nga

Q.12

200.000

01/09/2019

Trần Thị Phượng

Q.6

5.000.000

01/09/2019

Liên Hồng

Q.6

200.000

01/09/2019

Diệu Phượng

Gò Vấp

100.000

01/09/2019

Đỗ Văn Nghĩa

Long An

100.000

01/09/2019

Lê Thị Than

Long An

100.000

01/09/2019

Lê Văn Vui

Kiên Giang

50.000

01/09/2019

Nguyễn Thị Hòa

Kiên Giang

50.000

01/09/2019

Lê Văn Ngẫu

Đồng Nai

100.000

01/09/2019

Võ Thị Hoa

Đồng Nai

100.000

01/09/2019

Ngọc Thanh

Thủ  Đức

200.000

01/09/2019

Minh Tâm

Đồng Nai

500.000

01/09/2019

Chơn Lập Toàn

Đồng Nai

500.000

01/09/2019

Bùi Thị Phượng

Tân Bình

10.000.000

01/09/2019

Liên Huệ

Q.3

1.000.000

01/09/2019

Diệu An

Đồng Nai

200.000

01/09/2019

Chúc Vượng

Đồng Nai

200.000

01/09/2019

Thanh Thảo

Đồng Nai

200.000

01/09/2019

Nguyễn Nha Bằng

Bình Dương

500.000

01/09/2019

Phạm Doan

Bình Dương

200.000

01/09/2019

Phạm Văn Dũng

Bình Dương

200.000

01/09/2019

Liên Xuân

Bình Dương

200.000

01/09/2019

Phật tử

Tây Ninh

1.400.000

01/09/2019

Nguyễn Thị Vén

Tây Ninh

400.000

01/09/2019

Liên Hạnh

Gò Vấp

2.000.000

01/09/2019

Huỳnh Thị Ngọc Hiền

Cà Mau

500.000

01/09/2019

Võ Minh Trường

Cà Mau

500.000

01/09/2019

Liên Hòa

Bình Dương

200.000

01/09/2019

Tịnh Khánh

Q.5

300.000

01/09/2019

Phạm Thị Phương Thảo

Phú Nhuận

500.000

01/09/2019

Tịnh Hào

Hóc Môn

1.000.000

01/09/2019

Phương Hồng Liên

Trà Vinh

500.000

01/09/2019

 Phật  tử

 

1.000.000

01/09/2019

Đỗ Thị Lành

Gò Vấp

300.000

01/09/2019

Nguyễn Trần Duy Vinh

Q.4

100.000

01/09/2019

Diệu Âm

Hóc Môn

100.000

01/09/2019

Phổ Trí Thắng

Q.12

100.000

01/09/2019

Lê Văn Ơn

Vĩnh Long

100.000

01/09/2019

Nguyễn Thị Bé Hai

Vĩnh Long

100.000

02/09/2019

Liên Vĩnh

Hóc Môn

500.000

02/09/2019

Hải Vân

Hóc Môn

100.000

02/09/2019

Nguyễn Diệu Huy

Q.3

150.000

02/09/2019

Trần Minh Huệ

Hóc Môn

200.000

02/09/2019

Khai Ngọc

Gò Vấp

700.000

02/09/2019

Liên Loan + Tịnh Thái

Q.3

1.000.000

02/09/2019

Hoàng Thị Thoa

Hóc Môn

200.000

03/09/2019

Vi Văn Miên

Hóc Môn

20.000.000

03/09/2019

Phật Tử

 

800.000

03/09/2019

Liên Từ

Long An

5.000.000

05/09/2019

Đức Chơn Hồng

Long An

3.000.000

05/09/2019

Phan Thị Chi

Q.12

1.200.000

05/09/2019

Phan Thị Phương Nga

Hóc Môn

5.000.000

06/09/2019

Lương Văn Hơn

Bình Tân

100.000

06/09/2019

Nguyễn Thanh Lam

Hà Nội

100.000

06/09/2019

Trần Thị Thúy

Hà Nội

100.000

06/09/2019

Trần Văn Bắc

Nam Định

50.000

06/09/2019

Lê Văn Tuấn

Nam Định

50.000

06/09/2019

Nguyễn Hữu Tước

Hải Dương

100.000

06/09/2019

Trần Thị Thư

Vĩnh Phúc

100.000

06/09/2019

Nhật Việt Ý

Hóc Môn

100.000

07/09/2019

Phạm Thị Xuân Mai

An Giang

5.000.000

07/09/2019

Văn Công Phước

Hóc Môn

10.000.000

08/09/2019

Phạm Văn Tự

Khánh Hòa

250.000

08/09/2019

Nguyễn Thị Sanh

Khánh Hòa

250.000

08/09/2019

Nguyễn Văn Trúc

Hóc Môn

200.000

08/09/2019

Nguyễn Minh Tiến

Q.12

500.000

08/09/2019

Liên Thu

Q.12

200.000

08/09/2019

Nguyễn Thị Kim Phượng

Tân Phú

500.000

10/09/2019

Ngô Xuân Trọng

Q.12

5.000.000

11/09/2019

Lê Thị Mộng Điệp

Hóc Môn

1.000.000

11/09/2019

Phật Tử

 

1.000.000

12/09/2019

Văn Khen + Thị Mai

Bạc Liêu

100.000

12/09/2019

Phật Tử

 

2.000.000

12/09/2019

Cao Thị Phước

Hóc Môn

5.000.000

12/09/2019

Ngô Minh Đức

Anh

500.000

12/09/2019

Tịnh Quế + Liên Phượng

Bình Tân

2.000.000

13/09/2019

Phan Thị Kiến

Long An

20.000

14/09/2019

Nguyễn Thị Huệ

Gò Vấp

1.000.000

14/09/2019

Trần Thị Loan

Q.12

1.000.000

15/09/2019

Liên Ngôn

Q.12

3.000.000

15/09/2019

Dương Thị Thu

Hóc Môn

1.000.000

15/09/2019

Đào Thị Anh Thư

Hóc Môn

1.000.000

15/09/2019

Nguyễn Thị Ngọc An

Đăk Lăk

3.000.000

15/09/2019

Sú Sủi Dưỡng

Đồng Nai

1.000.000

16/09/2019

Đỗ Văn Khánh

Bình Dương

400.000

20/09/2019

Trần Văn Tùng

Hóc Môn

2.000.000

20/09/2019

Chu Hữu Nghị

Q.12

500.000

20/09/2019

Nguyễn Văn Hát

Q.12

200.000

20/09/2019

Liên Hương

Campuchia

2.000USD

21/09/2019

Diệu Đức + Minh Tâm

Hóc Môn

10.000.000

21/09/2019

Nguyễn Văn Thảo

Bình Chánh

1.000.000

21/09/2019

Tịnh Thành

Hóc Mốn

200.000

22/09/2019

Chú Hải Quang

Tân Bình

2.000.000

22/09/2019

Nguyễn Thị Thanh

Tân Bình

1.000.000

22/09/2019

Liên Hồng

Bình Chánh

1.700.000

22/09/2019

Thành Chung, Thị Lễ, Thanh Huyền

Quảng Ngãi

2.000.000

22/09/2019

Cao Thị Liễu

Củ Chi

3.000.000

22/09/2019

Thầy Tâm Dược

Chùa Hoằng Pháp

10.000.000

22/09/2019

Phật Tử

Nha Trang

10.000.000

25/09/2019

Nguyễn Văn Tài

 

100.000

26/09/2019

Huỳnh Văn Tư

Bình Tân

2.500.000

26/09/2019

Phật Tử

Hóc Môn

3.000.000

26/09/2019

Nguyễn Thị Mộng

Bình Dương

2.000.000

27/09/2019

Trần Thị Thu Hương

Thủ Đức

500.000

27/09/2019

Mộng Thanh, Hải Phượng

Gò Vấp

3.000.000

27/09/2019

Trần Thị Tỉa

Hóc Môn

5.000.000

27/09/2019

Liên Tâm

Hóc Môn

5.000.000

28/09/2019

Hoàng Hỷ

An Giang

1.000.000

28/09/2019

Diệu Thiện

Đồng Nai

1.000.000

28/09/2019

Liên Hằng

Bình Tân

5.000.000

28/09/2019

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Bình Chánh

1.000.000

29/09/2019

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Bình Thạnh

100.000

29/09/2019

Phật Tử

Tây Ninh

1.250.000

29/09/2019

Tịnh Anh

Tân Bình

1.000.000

29/09/2019

Phật Tử

Long An

1.500.000

29/09/2019

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Đồng Nai

300.000

29/09/2019

Chơn Lập Toàn

Đồng Nai

500.000

29/09/2019

Liên Phương

Hóc Môn

5.000.000

29/09/2019

Liên Hường

Đồng Nai

500.000

29/09/2019

Nguyễn Xuân Kỳ Duyên

Q.3

100.000

29/09/2019

Diệu An

Đồng Nai

200.000

29/09/2019

Chúc Vương

Đồng Nai

200.000

29/09/2019

Lê Thị Thanh Thảo

Đồng Nai

200.000

29/09/2019

Nguyễn Thị Diễm Hằng

Đồng Nai

200.000

29/09/2019

Gia Đình Số 9

Q.6

1.000.000

29/09/2019

Hồ Thị Nga

Bình Thạnh

200.000

29/09/2019

Lâm Mỹ Nguyệt

Q.5

200.000

29/09/2019

Liên Oanh

Gò Vấp

200.000

29/09/2019

Phạm Thị Hương

Bình Dương

300.000

29/09/2019

Vũ Thị Vỹ

Bình Tân

2.000.000

29/09/2019

Đỗ Thị Lành

Gò Vấp

300.000

29/09/2019

Trương Thị Trinh

Bình Chánh

50.000

29/09/2019

Mai Thủy Uyên Châu

Bình Chánh

100.000

29/09/2019

Thách Thị Cồ

Bình Thạnh

100.000

29/09/2019

Phật Tử

Bình Thạnh

100.000

29/09/2019

Hà Minh

Q.11

3.000.000

29/09/2019

Nguyễn Thị Tiến

Hóc Môn

500.000

29/09/2019

Tịnh Khánh

Q.5

300.000

29/09/2019

Liên Hiếu

Q.12

200.000

29/09/2019

Diệu Tiến

Q.8

2.000.000

29/09/2019

Liên Như

Bình Dương

500.000

29/09/2019

Đồng Ích

Hóc Môn

1.000.000

29/09/2019

Tịnh Như

Hóc Môn

5.000.000

29/09/2019

Liên Hòa

Bình Dương

300.000

29/09/2019

Liên Mai

Hóc Môn

1.000.000

29/09/2019

Văn Nghĩa, Đức Thịnh

Long An

2.000.000

29/09/2019

Liên Nương

Đồng Nai

200.000

29/09/2019

Cô Hảo

Đồng Nai

700.000

29/09/2019

Lê Văn Thủy

Q.5

300.000

29/09/2019

Đỗ Trần Đăng Khoa

Bình Tân

70.000

29/09/2019

Liên Hảo

Bình Dương

100.000

29/09/2019

Huỳnh Văn Tuấn

Q.11

500.000

29/09/2019

Sú Sũi Dưỡng

Đồng Nai

1.000.000

29/09/2019

Diệu An

Vĩnh Long

2.000.000

29/09/2019

Cao Thị Ngọc Mai

Bến Tre

1.000.000

29/09/2019

Diệu Quang

Bình Tân

500.000

29/09/2019

Liên Bảo

Bến Tre

1.000.000

29/09/2019

Phạm Thị Ngọc Trinh

Bình Tân

1.000.000

29/09/2019

Nguyễn Thị Hiền

Thủ Đức

300.000

29/09/2019

Diện An

Bình Thạnh

10.000.000

30/09/2019

Hoàng Văn Lâm

Hóc Môn

500.000

30/09/2019

Văn Khôi, Đức Thiện, Nguyễn Toàn

Tân Bình

5.000.000

30/09/2019

Liên Hương

Chicago

100USD

30/09/2019

Diệu Hiền, Thiện Tâm

Cà Mau

500.000

30/09/2019

Vũ Thị Kỷ

Q.10

500.000


CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

29/09/2019

 

MBVCB245676045.Hun phuoc xay dung toa nha da nang.CT tu 0421000484247 DO THUY MY

500.000

 

28/09/2019

 

IBVCB.2809190797167002.THAI NGOC DUNG.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

100.000

 

27/09/2019

 

845306.270919.080706.CUNG DUONG XAY DUNG-270919-08:07:06

1.000.000

 

21/09/2019

 

718208.200919.223323.Vietcombank 0071000651615 Hun phuoc xay dung chua, a di da phat

200.000

 

18/09/2019

 

KH DO HUU HUNG NT // XAY TOA NHA DA NANG CHUA HANG PHAP GD TIEN MAT

450.000

16/09/2019

 

640510.160919.174126.Phat tu NHUAN NHIEN Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang FT19259228052757

100.000

 

16/09/2019

 

MBVCB238200068.Cung duong xay dung chua.CT tu 0011002480919 NGUYEN XUAN HOA

2.400.000

 

16/09/2019

 

Sender:79303008.DD:160919.SHGD:10011890.BO:NGUYEN VAN THUC.UNG HO XAY DUNG CHUA

1.000.000

15/09/2019

 

VCBVT.84359742226.CT tu 0341007038947.VU THI THAO. Hun phuoc xay dung toa nha da nang

150.000

 

13/09/2019

 

Sender:01307001.DD:130919.SHGD:10001117.BO:LY HOANG MONG DIEM.IBCUNG DUONG XAY DUNG CHUA H OANG PHAP

100.000

 

12/9/2019

 

486286.120919.202010.Trinh Thi Thanh Ha can ho 1203 Vinhomes 54a Nguyen chi Thanh Hanoi xin cung duong de xay dung chua

1.000.000

 

11/09/2019

 

999723.110919.104127.Vietcombank 0071000651615 con xin cung duong xay chua

500.000

 

09/09/2019

 

Sender:01310001.DD:090919.SHGD:10014209.BO:PHAM THI TINH.HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NAN G

1.000.000

 

09/09/2019

 

VCBVT.84974610089.CT tu 0381000334358.NGUYEN TRUONG GIANG sang 0071000651615. Ho tro xay dung

1.000.000

 

08/09/2019

 

MBVCB233095429.xaydungcacchinhanhchuahoangphap.CT tu 0071001089241 HOANG NGOC LIEN

3.000.000

 

08/09/2019

 

433840.080919.165853.cung duong xay dung chua

500.000

8/9/2019

 

758378.080919.172805.3210641348 Chuyen qua MoMo Hun phuoc xay dung toa nha da nang

150.000

7/9/2019

 

MBVCB119616022.phat tu DIEU HIEP (100k), gd be HONG LAC (50k) cung duong xd chua.CT tu 0091000011984 TRAN THI LY LY

150.000

 

6/9/2019

 

405709.060919.100618.PHAT TU TRI TANG HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG

1.000.000

 

3/9/2019

 

 

HUN PHUOC XAY TOA NHA DA NANG GD TIEN MAT

100.000

3/9/2019

 

 

Sender:01310005.DD:030919.SHGD:10018279.NGO TAM PHAT GOI VO XDNDN TH 9 201 9

10.000.000

3/9/2019

 

Sender:01201011.DD:030919.SHGD:10005617.BO:TRAN QUOC THIEN.HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA N ANG

1.000.000

2/9/2019

 

226034.020919.102320.Vu Quang Duc (phap danh Thien Duc) cung duong xay toa nha da nang

1.000.000

1/9/2019

 

596493.010919.084039.Vietcombank 0071000651615 CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

1.000.000

4/9/2019

 

Sender:01310005.DD:040919.SHGD:10011930.GOI XD TH9 2019

50.000.000

3/9/2019

 

Sender:01321001.DD:030919.SHGD:10002702.BO:DANG THI HUONG.UNG HO CTRINH UMTT VA QUY TANG T AI CHUA HOANG PHAP

400.000

Tin tức liên quan