Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 08/2023

Cập nhật: 14/09/2023
 

Phát tâm xây dựng tháng 08/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG THÁNG 08/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

 

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/08/2023

Liên Kim

Tp Hcm

200.000

16/08/2023

Diệu Ngữ

Tp Hcm

100.000

20/08/2023

Trần Dương Diễm

Tp Hcm

200.000

20/08/2023

Pt

Tp Hcm

50.000

20/08/2023

Huỳnh Kim Yến

Tp Hcm

200.000

22/08/2023

Nguyên Văn Chuyên

Bình Dương

1.000.000

25/08/2023

Nguyễn Ngọc Đăng

Tp Hcm

500.000

25/08/2023

Lê Thị Lệ Thu

Tp Hcm

200.000

26/08/2023

Trường An

 

100.000

30/08/2023

Nguyễn Bá Viên

Thái Bình

50.000

 

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

05/08/2023

Phat Tu Cao Huynh Cat Tuong Cung Duong Xay Dung Chua

300.000

01/08/2023

Nguyen Thi Duc Cung Duong Xay Chua

100.000

01/08/2023

Bui Thi Xuan Tham Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

01/08/2023

Tran Thanh Tri Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

01/08/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

02/08/2023

De Tu Dnvh Xin Gop Quy Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

02/08/2023

Nguyen Tan Ngoc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap Thang 8

300.000

03/08/2023

Dang Ngoc Thien Cung Duong Xay Chua Truong Phap-Hau Giang

100.000

03/08/2023

Luu Thi Dung Con Thanh Tam Cung Duong Xay Chua Chi Nhanh

300.000

03/08/2023

Da Thay Hoan Hy Cho Chung Con Hun Phuoc Xay Chua

500.000

03/08/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap

200.000

03/08/2023

Xay Dung Chua Hoang Phap

100.000

04/08/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

05/08/2023

Bui Hai Anh Kinh Gui Cung Duong Va Xay Dung Chua

2.000.000

05/08/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Truc Dao

100.000

05/08/2023

Gia Dinh Lien Quynh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Truc Quynh

100.000

05/08/2023

Bui Van Sang Cung Duong Xay Chua Hoang Phap.

30.000

05/08/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua

150.000

05/08/2023

Nguyen Thi Thanh Thao Xin Phat Tam Xay Dung Chua Truong Phap.

50.000

05/08/2023

Tuyet Trinh Gui Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Doan Thi Tuyet Trinh

100.000

05/08/2023

Cung Duong Xay Chua. Ct Tu Phan Hoang Trung

100.000

05/08/2023

Mo Phat Con Xin Cung Duong Xay Chua

200.000

05/08/2023

Pham Thi Ngoc Gop Xay Dung Truong Phap

100.000

05/08/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Kieu Lien

100.000

05/08/2023

Cung Duong Xay Chua

50.000

05/08/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Xay Chua Truong Phap

50.000

05/08/2023

Chu Thi Ngoc Mai Cung Duong Chua Truong Phap

100.000

05/08/2023

Le Thi Mong Kieu Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.

100.000

05/08/2023

Nq Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

05/08/2023

Con Dang Di Lam Nen Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

05/08/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

05/08/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

500.000

05/08/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

250.000

05/08/2023

Le Thi Thanh Huong Hcm Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

05/08/2023

Ho Thi Nhu My Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

05/08/2023

Gd Lam Ba Duc Tran Thuc Doan Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

05/08/2023

Nguyen Thi My Duyen Chuyen Tien Cung Duong Xay Chua A

200.000

05/08/2023

Mai Trang Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap

200.000

05/08/2023

Le Thi Xuan Yen Con Thanh Tam Cung Duong Xay Chua

100.000

05/08/2023

Dinh Thi Ngoc Van Dong Gop Xay Chua Tuong Phap

200.000

05/08/2023

Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

06/08/2023

Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

06/08/2023

Vo Thi Kim Yen Chuyen Khoan Xay Dung Chua Truong  Phap

500.000

06/08/2023

Con Pd Tam Nha Hun Phuoc Xay Dung Chua Truong Phap

300.000

06/08/2023

Nguyen Thanh Tu Cung Duong Xay Chua.

200.000

06/08/2023

Nguyen Thi Ngan cung duong Xay Dung Chua Truong Phap.

50.000

06/08/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Do Le Thuy Nhung

150.000

06/08/2023

Thai Ngoc Dung Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

06/08/2023

Gd Ng T Thu Thao Cung Duong Chua Truong Phap

300.000

06/08/2023

Khanh Linh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

06/08/2023

Pham Nhu Ngoc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

06/08/2023

Le Thi Khanh Linh Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

06/08/2023

Dang Vuong Truc Xin Duoc Cung Duong Xay Dung Chua

50.000

06/08/2023

Con Muon Gop 1 Chut Cong Suc Cua Minh De Giup Chua Duoc Xay Nen Kienco

99.999

06/08/2023

A Di Da Phat Con Lien Tham Xin Cung Duong Xay Chua

500.000

06/08/2023

Ma Yen Nhi Cung Duong Xay Dung Chua.

200.000

06/08/2023

Hoang Thi Oanh Chuyen Tien Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

06/08/2023

Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

300.000

06/08/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

06/08/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap. Ct Tu Huynh Duc Thien

100.000

06/08/2023

Ho Thi Hoa Transfer Xay Chua. Ct Tu Ho Thi Hoa

200.000

07/08/2023

Con Pd Hoa Tam Cung Duong Xay Dung Chua

200.000

07/08/2023

Nguyen Thi Le, Nguyen Hung Phu Hun Phuoc Xay Chua Truong Phap

200.000

07/08/2023

Nguyen Thi Phuong Thuong Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Minh Thao

300.000

07/08/2023

Thien Loc Cung Duong Xay Dung Chua

150.000

07/08/2023

Hoang Thi Kim Chi Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Le Van Dung

200.000

07/08/2023

Le Van Hung Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Le Van Dung

200.000

07/08/2023

Le Ho Binh An Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Le Van Dung

200.000

07/08/2023

Le Ho Dieu Hoa Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Le Van Dung

200.000

07/08/2023

Le Ho Minh Nhan Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Le Van Dung

200.000

07/08/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

07/08/2023

A Di Da Phat Con Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

08/08/2023

Cung Duong Xd Chua Truong Phap

150.000

08/08/2023

Tran Huu Loi Nguyen Quang Minh Cung Duong Xay Chua Truong Phap

200.000

08/08/2023

Nguyen Cong Doan Cung Duong Xay Chua Truong Phap

200.000

08/08/2023

Cung duong Xay Chua

100.000

09/08/2023

Phat Tu Tri Tang Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap

3.000.000

09/08/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

09/08/2023

Phuoc Xay Chua Truong Phap

50.000

09/08/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap

50.000

10/08/2023

Con Xin Cung Duong Phan Nho Xay Dung Chua. Ct Tu Dang Thi Thuy Trang

100.000

10/08/2023

Pham Tuyet Trinh Cung Duong Tam Bao Va Xay Dung Truong Phap

2.800.000

10/08/2023

Lien Chau Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

10/08/2023

Gia Dinh Phat Tu Dieu Hoa - Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

3.000.000

11/08/2023

Tran Thi Ha Cungduongxaychuatruongphap

200.000

12/08/2023

Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

2.000.000

12/08/2023

Gd Lien Nha; Duc Nguyen Cd Xay Chua Truong Phap

200.000

13/08/2023

Nguyen Thi Thu Hang Cung Duong Xay Chua

200.000

13/08/2023

Dukimkha Xin Dong Gop Xay Dung Chua

200.000

14/08/2023

Phat Tu Nhuan Dai Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap

2.000.000

14/08/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

15/08/2023

Cung Duong Xay Dung Cong Trinh

1.000.000

16/08/2023

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 Nct Xin Cung Duong Xay Dung

500.000

16/08/2023

Cung Duong Xd Chua Truong Phap. Ct Tu Gip Thi Kim Dung

100.000

16/08/2023

Xam Thai Phuong. Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

16/08/2023

Cung Duong  Xay Dung Chua Truong Phap

300.000

17/08/2023

Nguyen Van Thuc Ck Cung Duong Xd Chua

200.000

21/08/2023

Phat Tu Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

22/08/2023

Nguyen Thi Thanh Binh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

22/08/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap

30.000

22/08/2023

Con Gop It Tien Tu Sua Chua. Ct Tu Pham Thi Phuong Thao

50.000

23/08/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Kim Phung

1.000.000

23/08/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap (Nhu Quan Kinh Gui)

300.000

23/08/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Tran Vinh Khiem

200.000

24/08/2023

Da Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

150.000

24/08/2023

Mo Ck Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

24/08/2023

Thien Loc Cung Duong Xay Dung Chua

150.000

25/08/2023

Con Xin Cung Duong Xay Duong Chua Truong Phap

50.000

26/08/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Tran Thi Bich Hong

200.000

26/08/2023

Danh Thanh Trung Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.

500.000

30/08/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua

100.000

30/08/2023

Cung  Duong   Xay  Dung  Chua  Truong Phap

300.000

30/08/2023

Cung Duong Xay Dung Chua. Ct Tu Hoang Thanh Hien

2.000.000

30/08/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

Tin tức liên quan