Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 08/2022

Cập nhật: 14/09/2022
 

Phát tâm xây dựng tháng 08/2022

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 08/2022

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN 

ĐỊA CHỈ

03/08/2022

GĐ.Diệu Hiếu

500.000

----TP HCM

05/08/2022

Nguyễn Thiện Đinh

500.000

----TP HCM

07/08/2022

Nguyễn Thị Mè

2.000.000

----Tiền Giang

07/08/2022

Lê Thị Bạch Tuyết

200.000

----Tây Ninh

07/08/2022

Phan Thị Thế

100.000

----Tây Ninh

07/08/2022

Phương Ngọc Dung

5.000.000

----Bình Phước

08/08/2022

Bùi Thị Huyền

500.000

----Hải Phòng

10/08/2022

Phan Văn Thảo

100.000

----TP HCM

11/08/2022

Nguyễn Thanh Quốc

1.000.000

----TP HCM

11/08/2022

Nguyễn Thị Nga

200.000

----TP HCM

11/08/2022

Trần Thị Thơm

1.000.000

----TP HCM

11/08/2022

Nguyễn Tuấn Thọ

500.000

----TP HCM

12/08/2022

Nguyễn Thị Thiên

3000 USD

----Nước ngoài

12/08/2022

Bà Lìn

200 USD

----Nước ngoài

12/08/2022

Bà Tâm

100 USD

----Nước ngoài

12/08/2022

Huỳnh Bá Hang

100 USD

----Nước ngoài

12/08/2022

Như Ánh

200 USD

----Nước ngoài

12/08/2022

Văn Công Châu

100 USD

----Nước ngoài

12/08/2022

Phạm Thị Minh Tư

50 USD

----Nước ngoài

12/08/2022

Hồng Ngọc

100 USD

----Nước ngoài

12/08/2022

Như Ánh

100 USD

----Nước ngoài

12/08/2022

Bà Lìn

100 USD

----Nước ngoài

12/08/2022

Lê Công Thảo

250.000

----Bắc Ninh

12/08/2022

GĐ Trần Thanh Minh

500.000

----TP HCM

12/08/2022

Phan .T . Uyên

200.000

----Bình Dương

12/08/2022

Lê Thị Lý

100.000

----Bình Dương

12/08/2022

Nguyễn Đông Nghi

100.000

----An Giang

12/08/2022

Trịnh Thị Kim Dung

100.000

----An Giang

12/08/2022

Đỗ Thị Lành

200.000

----TP HCM

12/08/2022

Vũ Thị Nga

500.000

----TP HCM

12/08/2022

Nguyễn Đức Bồng

50.000

----Thái Bình

12/08/2022

Nguyễn Bá Viên

50.000

----Thái Bình

13/08/2022

Bùi Chung Tiến

1.500.000

----TP HCM

14/08/2022

Thầy Tâm Tuyên

1.000.000

----TP HCM

14/08/2022

Phật Tử

500.000

----TP HCM

14/08/2022

Bùi Thị Duyên

300.000

----TP HCM

14/08/2022

Tô Nguyễn Gia Hân

1.000.000

----Long An

15/08/2022

Lệ Khắc Sử

5.000.000

----TP HCM

15/08/2022

Ngọc Lý

100.000

----TP HCM

16/08/2022

Văn Thành Tài

500.000

----Quảng Bình

16/08/2022

Dương Thị Hường

500.000

----Quảng Bình

16/08/2022

Bùi Thị Xuân

1.000.000

----Đồng Nai

16/08/2022

Diệu Thông

200.000

----Đồng Nai

16/08/2022

Nguyễn Thị Vân

200.000

----Lâm Đồng

16/08/2022

Lê Thị Thu

200.000

----Lâm Đồng

16/08/2022

Nguyễn Thị Nội

200.000

----Lâm Đồng

16/08/2022

Lưu Thị Chuyền

200.000

----Lâm Đồng

16/08/2022

Hoàng Thị Dung

5.000.000

----Hải Dương

17/08/2022

Nguyễn Thị Hồng Lĩnh

300.000

----Đắk Lắk

17/08/2022

Nguyễn Hồng Dương

100.000

----Đồng Nai

17/08/2022

Nguyễn Hoàng Khải An

100.000

----Đồng Nai

17/08/2022

Nguyễn Thị Hạnh

200.000

----Đắk Lắk

17/08/2022

Liên Trang

200.000

----TP HCM

18/08/2022

Diệu Hỷ

200.000

----Đà Nẵng

21/08/2022

Phật Tử

1.000.000

----Tây Ninh

23/08/2022

Thái Mộng Thu

500.000

----Phú Yên

24/08/2022

Phạm Thị Thanh Thúy

1.000.000

----TP HCM

27/08/2022

Diệu Ngữ

100.000

----TP HCM

28/08/2022

Đõ Thị Lành

200.000

----TP HCM

28/08/2022

Liên Lan

300.000

----Đắk Lắk

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

05/08/2022

203306.050822.090559.
cung duong xay dung chua

1.000.000

10/08/2022
 

323082.100822.133340.Tran Van Hien
Cung Kinh Cung Kinh hoan hy bo thi
cung duong Chua xay chua tlba

10.000

12/08/2022
 

053566.120822.160152.BUI THI UYEN
chuyen khoan con xin cong duc xay chua

100.000

13/08/2022
 

054998.130822.163845.BUI THI UYEN
chuyen khoan con xin cong duc xay chua

100.000

15/08/2022

063875.150822.013342.cung duong
xay dung chua

200.000

21/08/2022
 

171550.210822.160554.Gia dinh con
cung duong xay dung chua FT22234234240800

150.000

17/08/2022
 

MBVCB.2347022713.
NGUYEN THI THUY DUONG Cung duong xay chua.CT tu 0071001140260
NGUYEN THI THUY DUONG

100.000

Tin tức liên quan