Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 08/2021

Cập nhật: 08/09/2021
 

Phát tâm xây dựng tháng 08/2021

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 08/2021

         
CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

15/08/2021

782696.150821.102312.V.THUC Cung duong xay dung chua

500.000

09/08/2021

MBVCB.1293421417.NGUYEN THI THUY DUONG Cung duong xay chua.CT tu 0071001140260 NGUYEN THI THUY DUONG

100.000

30/08/2021

095725.300821.084417.BUI THI UYEN  con xin cung duong xay dung chua a

300.000

27/08/2021

098205.270821.081347.con xin CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

200.000

24/08/2021

261583.240821.182157.Gia dinh Phat tu Huyen Minh cung duong xay chua

5.000.000

23/08/2021

071507.230821.183858.Vietcombank;0071000651615;LU QUOC THANH phap danh MINH QUOC sn1974 chet 15  7al xin cung an tong kinh 10tr cung duong tam bao 10tr cung xay dung chua 10tr phong sinh 10tr

10.000.000

19/08/2021

234276.190821.065957.cong duc xay dung chua

500.000

18/08/2021

837319.180821.142452.Trinh Thi Nga chuyen tien tu thien va xay chua

200.000

17/08/2021

575860.170821.001719.Con cung duong xay dung chua FT212294...0976

500.000

16/08/2021

945353.160821.160849.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA-160821-16:08:41 945353

1.000.000

15/08/2021

908140.150821.144315.con thanh kinh cung duong xay dung chua

200.000

14/08/2021

720641.140821.155911.TRINH VAN BIEN chuyen tien xay chua va tu thien

1.000.000

14/08/2021

719430.140821.155749.Trinh Thi Thu Quynh gui tien xay chua

1.000.000

10/08/2021

297642.100821.172541.Cung duong xay chua cau an ba NGUYEN KIM XOA; phap danh HUYEN MINH; 81 tuoi

25.000.000

10/08/2021

296789.100821.172434.Cung duong xay chua cau sieu ong LE QUANG LIEM pd THIEN CHANH; mat 27-6 al Tan Suu; huong tho 88t

25.000.000

09/08/2021

294885.090821.143810.Cung duong xay chua cau an cho ba NGUYEN KIM XOA; pd HUYEN MINH; 81 tuoi

5.000.000

09/08/2021

294002.090821.143628.Cung duong xay chua cau sieu LE QUANG LIEM; pd Thien Chanh; mat 27-6 al Tan Suu; huong tho 88 tuoi.

5.000.000

08/08/2021

220328.080821.145816.Cung duong xay dung chua

5.000.000

08/08/2021

688655.080821.074555.Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a NCT Hanoi xin cung duong Chua Hoang Phap de xay dung Chua

500.000

04/08/2021

IBVCB.1285314736.Con xin cung duong xay dung chua.CT tu 0331000448573 VAN THI MY NHI

1.000.000

Tin tức liên quan