Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 08/2020

Cập nhật: 04/09/2020
 

Phát tâm xây dựng tháng 08/2020

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 08/2020

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

09/08/2020

Lê Ngọc Văn

----TP HCM

1.000.000

 

09/08/2020

Dương Minh Nhật

----TP HCM

1.500.000

 

16/08/2020

Nguyễn Thị Hương Thảo

----TP HCM

2.000.000

 

16/08/2020

Huệ Hương

----Thanh Hóa

200.000

 

16/08/2020

Nguyễn Thị Nga

----TP HCM

200.000

 

16/08/2020

Hoàng Văn Dân

----TP HCM

300.000

 

23/08/2020

Nguyễn Thị Tân

----TP HCM

2.000.000

 

23/08/2020

Huỳnh Khánh Phụng

----TP HCM

500.000

 

23/08/2020

Phan Ngọc Khang

----TP HCM

500.000

 

23/08/2020

Phan Ngọc Hiếu

----TP HCM

500.000

 

23/08/2020

Liên Nhàn

----Bến Tre

100.000

 

23/08/2020

Nguyễn Thị Thủy

----TP HCM

500.000

 

27/08/2020

Hà Minh Quang

----TP HCM

500.000

 

30/08/2020

Đinh Thị Nhuận

----TP HCM

4.000.000

 

30/08/2020

Bùi Thị Nha

----TP HCM

4.000.000

 

30/08/2020

Diệu Minh Lạc

----TP HCM

1.000.000

 

30/08/2020

Nguyễn Thanh Quang

----TP HCM

1.000.000

 

30/08/2020

Trần Thị Hồng

----TP HCM

1.000.000

 

30/08/2020

Nguyễn Thị Ngọc Bích

----TP HCM

1.000.000

 

30/08/2020

Phùng Thị Bích

----Nước ngoài

50 USD

 

31/08/2020

Phương Thy

----TP HCM

200.000

 

31/08/2020

Thanh Phong

----TP HCM

200.000

 

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

03/08/2020

284277.030820.184229.Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a NCT Hanoi xin cung duong Chua Hoang Phap de xay dung Chua

1.000.000

05/08/2020

957847.050820.031711.Nammoadidaphat Con phat tu dieu lien phat tam cung duong xay dung chua. FT20218209814507

200.000

05/08/2020

139999.050820.140118.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0071000651615 HUN PHUOC XAY TOA NHA DA NANG

1.000.000

08/08/2020

IBAFT.2811190319648004.LE THI HOANG HAI.Hun phuoc xay dung toa nha da nang

200.000

08/08/2020

581125.080820.104557.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA-080820-10:45:58 581125

300.000

08/08/2020

078042.080820.113535.Vietcombank 0071000651615 PT DIEU HIEP CUNG DUONG XAY DUNG CHUA A DI DA PHAT

100.000

11/08/2020

Sender:01310005.DD:110820.SHGD:10010795.BO:VU THI MAI.B2B  CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

300.000

12/08/2020

877011.120820.150725.Phat tu Tri Tang con xin Hun Phuoc Xay Chua

1.000.000

17/08/2020

 

MBVCB.736238957.NGUYEN THI BE HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG.CT tu 0601000507846 LE THI HOANG HAI

100.000

 

17/08/2020

454260.170820.151017.GIA DINH DO HUU HUNG Q10 HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG

470.000

18/08/2020

Sender:79204017.DD:180820.SHGD:17990808.BO:PHAM THI NGAN.HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG

1.000.000

19/08/2020

/Ref:P1910165802{//}/Ref:P1910165802{//}TD2.OW2008196096769, HunPhuocXayToaNhaDaNang DVC:DUONG VAN LONG

1.000.000

21/08/2020

369831.210820.170118.Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a NCT Hanoi xin cung duong Chua Hoang Phap de xay dung Chua

1.000.000

22/08/2020

IBVCB.742496544.Con cung duong xay dung Chua.CT tu 0441000626180 TRUONG THI BICH NGOC

2.000.000

30/08/2020

MBVCB.751220707.DO THI THU PHUONG chuyen tien Cung duong xay dung chua.CT tu 1014612342 DO THI THU PHUONG

200.000

Tin tức liên quan