Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 07/2023

Cập nhật: 05/08/2023
 

Phát tâm xây dựng tháng 07/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG THÁNG 07/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

 

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

09/07/2023

Trần Quốc Thái

TP HCM

200.000

16/07/2023

Liên Quyên

 

5.000.000

18/07/2023

Hoàng Văn Lí

TP HCM

200.000

23/07/2023

Đỗ Ngọc Yến

TP HCM

200.000

23/07/2023

Lý Thành Khoa

TP HCM

100.000

31/07/2023

Nguyễn Văn Lập

TP HCM

1.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN

QUA SỐ TK: 0071000651615 – Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/07/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap

100.000

01/07/2023

Le Thi Cat Tuong Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

02/07/2023

Nguyen Thi Duc Cung Duong Xay Chua

100.000

03/07/2023

Da Su Phu Hoan Hy Cho Chung Con Hun Phuoc Xay Chua A

1.000.000

04/07/2023

Trinh Tuan Thanh - Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

06/07/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.

100.000

06/07/2023

Gia Dinh Con Gop Quy Xay Dung Chua

200.000

07/07/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap - Dieu My

200.000

08/07/2023

Cung Duong Tam Bao Gop Bao Xi Mang, Vien Gach

200.000

08/07/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

09/07/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

11/07/2023

Ba Nguyen Thi Thoa, Tp Thai Binh Cung Duong Xd Chua. Ct Tu Hoang Thi Lan

3.500.000

15/07/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Tran Anh

500.000

16/07/2023

Cung Duong Xay Dung Chua

1.000.000

18/07/2023

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 Nct Xin Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap. Ct Tu Trinh Thi Thanh Ha

500.000

18/07/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

18/07/2023

Bao An Cung Duong Tb Gop Vien Gach Bao Ximang

200.000

18/07/2023

Bui Thi Xuan Tham Ck Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Bui Thi Xuan Tham

100.000

20/07/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

250.000

20/07/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

500.000

21/07/2023

Xam Thai Phuong. Xtp Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

23/07/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap A

500.000

24/07/2023

Thien Loc Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

25/07/2023

Nguyen Hong Nhung Ck Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

27/07/2023

Da Su Phu Con La Khoa Sinh Ktmh 2023 Con Xin Gui Mot It De Xay Chua

60.000

27/07/2023

Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Tran Tuan Cuong

100.000

27/07/2023

Lien Hoa Xin Hp Cd Chua Truong Phap

200.000

27/07/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

300.000

27/07/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Xay Chua Truong Phap

50.000

27/07/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Phan Thi Hong Thai

1.000.000

27/07/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Ninh

200.000

27/07/2023

Con Xin Hung Phuoc Xay Chua. Ct Tu Nguyen Thi Quynh Nhu

100.000

27/07/2023

Tran Thi Gai Muc Xay Dung Chua Tp

200.000

27/07/2023

Phan Thi Mai Linh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap A Di Da Phat

100.000

27/07/2023

Cao Thi Hoan Cung Duong Xay Chua

300.000

27/07/2023

Cung duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

27/07/2023

Cung Duong Xay Chua A

100.000

27/07/2023

Dong Gop Xay Chua Truong Phap  Xin Cam On. Ct Tu Trinh Dan Vy

1.000.000

27/07/2023

Hong Dao Thanh Tam Cung Duong Xay Chua Truong Phap

60.000

27/07/2023

Con Xib Thanh Tam Cung Duong Xay Dung Chua

500.000

27/07/2023

Cung Duong Xay Chua

50.000

28/07/2023

Con Xin Dong Gop Cung Duong Xay Dung Chua. Ct Tu Nguyen Gia Bao

50.000

28/07/2023

Gd Con Tue My Le Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

28/07/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

28/07/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua A Di Da Phat

100.000

28/07/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

28/07/2023

Hong Phi Chuyen Tien Cung Duong Xay Dung A

100.000

28/07/2023

A Di Da Phat. Con Dong Gop Xay Chua

200.000

28/07/2023

Le Thi My Y Chuyen Tien Gop Xay Chua

50.000

28/07/2023

Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

28/07/2023

Cung Xay Chua

1.000.000

28/07/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua

500.000

28/07/2023

Nguyen Tan Ngoc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap Thang 7

100.000

28/07/2023

Nguyen Thi Hoai Cung Duong Xay Chua Truong Phap

700.000

28/07/2023

Chung Con Thanh Tam Cung Duong Xay Chua. Ct Tu Nguyen Ngoc Anh Thu

70.000

28/07/2023

Xay Dung chua

200.000

28/07/2023

Con Xin Gui Chut Tien Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

28/07/2023

Gop Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Ly Thi Ut

500.000

28/07/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Huynh Thi Tuyet Giao

50.000

28/07/2023

Nguyen Thanh Nhi - Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

29/07/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

29/07/2023

Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

300.000

29/07/2023

Con Gui Cung Duong Xay Chua. Ct Tu Nguyen Thi Cham

100.000

29/07/2023

Con Xin Duoc Cung Duong Xay Chua A. Ct Tu Vong Thin Kiu

200.000

29/07/2023

Nguyen Thanh Ngan Con Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

29/07/2023

Con Gui Chut Tam Long Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

29/07/2023

Tran Ngoc Cam, Trinh Ngoc Mai, Trinh Ngoc Chau Cung Duong Xay Dung Chi Nhanh Chua Hp

300.000

30/07/2023

De Tu Dieu Thuan Phat Tam Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

30/07/2023

Dieu Thanh Cung Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

30/07/2023

Cung Duong Xd Chua Truong Phap

200.000

30/07/2023

Gd Nguyen Thanh Hung Thanh Kinh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

30/07/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Xay Chua Truong Phap

50.000

31/07/2023

Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

31/07/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

31/07/2023

Pham Thi Bich Tram Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

222.000

31/07/2023

Cung Duong Xay Chua

100.000

31/07/2023

Gd Trieu Mai Lan Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

31/07/2023

Lien Tuong Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

31/07/2023

Trinh Cung Duong Xay Chua Truong Phap

350.000

Tin tức liên quan