Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 07/2020

Cập nhật: 16/08/2020
 

Phát tâm xây dựng tháng 07/2020

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 07/2020

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/07/2020

Nguyễn Tấn Tài

----TP HCM

5.000.000

02/07/2020

Tường Hòa

----TP HCM

2.000.000

05/07/2020

Nguyễn Hùng Sơn

----Hà Nội

1.000.000

05/07/2020

Nguyễn Hữu Hoạt

----TP HCM

1.000.000

05/07/2020

Nguyễn Thị Kim Phượng

----TP HCM

500.000

07/07/2020

Thị Hài

----TP HCM

1.000.000

12/07/2020

Phan Thanh Hải

----TP HCM

500.000

12/07/2020

Diệu Phúc

----TP HCM

300.000

12/07/2020

Ngô Đức Trí

----TP HCM

500.000

13/07/2020

Trần Thị Ngân

----TP HCM

500.000

14/07/2020

Trần Văn Tùng

----TP HCM

2.500.000

15/07/2020

Nguyễn Anh Tuấn

----Đắk Lắk

500.000

17/07/2020

Nguyễn Hữu Minh Khôi

----TP HCM

200.000

19/07/2020

Tịnh Hiếu

----Bình Dương

200.000

19/07/2020

Đổ Hồng Diễm

----TP HCM

500.000

20/07/2020

Nguyễn Thị Thuận

----TP HCM

500.000

20/07/2020

Nguyễn Thị The

----Bình Dương

10.000.000

21/07/2020

Phan Thị Hằng

----TP HCM

500.000

21/07/2020

Từ Hạnh

----TP HCM

500.000

21/07/2020

Nguyễn Thị Thu Ba

----Long An

500.000

21/07/2020

Đỗ Văn Hưng

----Thanh Hóa

500.000

21/07/2020

GĐ Nguyễn Hạnh Châu

----Tây Ninh

100.000

21/07/2020

Nguyễn Thị Kiều Phượng

----Long An

500.000

22/07/2020

Đào Vân Nam

----An Giang

1.000.000

26/07/2020

Diệu An

----Đồng Nai

200.000

26/07/2020

Chúc Vương

----Đồng Nai

200.000

26/07/2020

Lê Thị Thanh Thảo

----Đồng Nai

200.000

26/07/2020

Nguyễn Thị Diễm Hằng

----Đồng Nai

200.000

26/07/2020

Tịnh Ân

----TP HCM

100.000

26/07/2020

Liễu Hạnh

----TP HCM

1.500.000

26/07/2020

Liên Xuân

----TP HCM

200.000

26/07/2020

Võ Thị Ảnh

----Long An

300.000

26/07/2020

Liên Hóa

----Bình Dương

200.000

26/07/2020

Chiều Tâm

----TP HCM

100.000

26/07/2020

Phật tử

----TP HCM

200.000

26/07/2020

Nguyễn Thị Ngọc Mai

----Bình Phước

5.000.000

26/07/2020

Nguyễn Thị Nam

----Bình Phước

500.000

29/07/2020

Nguyễn Thị Thu Thảo

----TP HCM

6.000.000

31/07/2020

Nguyễn Bảo Toàn

----TP HCM

1.500.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

01/07/2020

193590.010720.092757.Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a NCT Hanoi xin cung duong Chua Hoang Phap de xay dung Chua

1.000.000

 

01/07/2020

482602.010720.204826.Cung duong xay dung Chua FT20183642087037

300.000

03/07/2020

012687.030720.101821.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0071000651615 HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG

1.000.000

03/07/2020

NGUYEN VAN QUANG -CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

10.000.000

06/07/2020

MBVCB455496300.Cung duong xay dung chua.CT tu 0341006904740 DINH THI TRANG toi 0071000651615 NGUYEN SY CUONG

200.000

07/07/2020

 

Sender:48304001.DD:070720.SHGD:10001584.BO:VO THI NGOC YEN.HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN TP HO CHI MINH

500.000

 

07/07/2020

454552.070720.181838.Vietcombank 0071000651615 con xin cung duong xay chua

500.000

08/07/2020

IBAFT.2811190319648004.LE THI HOANG HAI.Hun phuoc xay dung toa nha da nang

200.000

08/07/2020

478054.080720.112728.con xin HUN PHUOC XAY CHUA

1.000.000

10/07/2020

Sender:01310001.DD:100720.SHGD:10007563.BO:VU THI MAI.B2B  CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

300.000

14/07/2020

Sender:79303008.DD:140720.SHGD:10006462.BO:DUONG VAN LONG.HUN PHUOC XD TOA NHA DA NANG

1.000.000

14/07/2020

IBVCB.1407200022059001.NGUYEN GIA TRUYEN.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

1.000.000

14/07/2020

Sender:01310001.DD:140720.SHGD:10017916.BO:PHAM THANH PHUONG.PHAM THU LIEN CUNG GIUONG XAYDUNG CHUA

250.000

17/07/2020

Sender:79307005.DD:170720.SHGD:10008581.BO:TRAN THI MY.IBTRAN MY CUNG DUONG XAY CHUA

3.000.000

20/07/2020

812880.190720.225511.Hun phuoc xay dung toa nha Da Nang FT20202337008010

300.000

22/07/2020

388306.220720.211557.Hun phuoc xay dung toa nha da nang FT20205044842303

500.000

26/07/2020

302209.260720.010342.Nam Mo A Di Da Phat. Cho con xin phep duoc Hun phuoc xay dung toa nha da nang. Nam Mo A Di Da Phat

500.000

27/07/2020

Sender:79310001.DD:270720.SHGD:10004266.BO:TRAN THI XUAN THAO.HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG

10.000.000

28/07/2020

PHAM TUYET TRINH- HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG

2.000.000

11/07/2020

423093.110720.062058.Con xin CUNG  DUONG XAY  DUNG CHUA

200.000

Tin tức liên quan