Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 06/2023

Cập nhật: 27/07/2023
 

Phát tâm xây dựng tháng 06/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG THÁNG 06/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

 

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/06/2023

Nguyên Tường

Đồng Nai

1.000.000

02/06/2023

Liên Vĩnh

Tp Hcm

100.000

02/06/2023

Bùi Thị Hậu

Tp Hcm

1.000.000

06/06/2023

Bùi Thị Thu Hồng

Tp Hcm

1.000.000

10/06/2023

Lê Tâm Lộc

Thừa Thiên Huế

1.000.000

18/06/2023

Võ Quang Huy

Tiền Giang

200.000

18/06/2023

Võ Văn Hạn

Tiền Giang

200.000

18/06/2023

Đỗ Ngọc Yến

Tp Hcm

200.000

18/06/2023

Đoàn Thị Xương

Tp Hcm

100.000

18/06/2023

Võ Thị Út

Tp Hcm

4.000.000

18/06/2023

Diệu Ngữ

Tp Hcm

100.000

18/06/2023

Liên Nhàn

Tp Hcm

500.000

19/06/2023

Ánh Ngọc

 

200.000

19/06/2023

Nguyễn Văn Lập

 

1.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN - XÂY DỰNG CHÙA TRƯỜNG PHÁP - HẬU GIANG

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

03/06/2023

Da Su Phu Hoan Hy Cho Chung Con Hun Phuoc Xay Chua A

1.000.000

03/06/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Tran Anh

100.000

04/06/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

2.000.000

05/06/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

07/06/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua

500.000

08/06/2023

Le Thi Trang, hoan hi Tu Thien Phong Sanh Xay Dung Chua

1.000.000

09/06/2023

Tran Tin Gop Xay Chua Truong Phap

100.000

09/06/2023

Nguyen Thi Hang Cung Duong Tam Bao Xay Dung Chua

200.000

09/06/2023

Nhung Tuong Mai Phat Tam Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

09/06/2023

Cung Duong Xay Chua

200.000

09/06/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Xay Chua Truong Phap

50.000

09/06/2023

Le Ngoc Phuong Tam Chuyen Tien Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

09/06/2023

Hun Phuoc Xay Chua Truong Phap

100.000

09/06/2023

Phat Tu Cung Duong Xay Dung Chua

200.000

09/06/2023

Vo Thi Ngoc Thanh. Dong Gop Xay Chua Truong Phap

500.000

09/06/2023

Nguyen Thi Dieu Quynh - Pd Hoa Tri Kinh Cung Duong Xay Chua Truong Phap

500.000

09/06/2023

Hun Phuoc Xay Chua Truong Phap

45.000

09/06/2023

Dang Van Hiep Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

09/06/2023

Con Dong Gop Xay Dung Chua

50.000

09/06/2023

Phan Thi Ngoc Yen Phat Tam Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

09/06/2023

Bich Phuong Con Xin Cung Duong Tam Bao Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

10/06/2023

Pt Dat My Cung Duong Xay Chua Truong Truong Phap. Ct Tu Vien Thi Anh Tuyet

50.000

10/06/2023

Nguyen Thi Thuy Van, Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Va Hoi Huong Cong Duc Den Tat Ca Chung Sanh

50.000

10/06/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

10/06/2023

A Di Da Phat Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

10/06/2023

Nguyen Thi Cam Van Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.

100.000

10/06/2023

Con Xin Gui It Cung Duong Xay Chua A

100.000

10/06/2023

Gd Phat Tu Lien Nhuan Cung Duong Xay Chua Truong Phap

1.000.000

10/06/2023

Con Ung Ho Xay Chua. Ct Tu Luong Thi Hong Van

400.000

10/06/2023

Cung Duong Xay Dung Chua

200.000

10/06/2023

Thi Chu Phqm Ngoc Han Xin Gop Chut Tam Long De Xay Dung Chua Truong Phap.

200.000

10/06/2023

Phat Tam Dong Gop Xay Dung Chua

100.000

10/06/2023

Phan Thi My Nga Con Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

300.000

11/06/2023

Pham Vo Thanh Huong Chuyen Tien Cho Con Gop Tien Xay Chua A

100.000

11/06/2023

Tt Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Tran Thi Thi

2.000.000

11/06/2023

Vo Thi Ho Diem Chuyen Khoan Cung Duong Xay Chua Truong Phap Hau Giang

5.000.000

11/06/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

11/06/2023

Xay Dung Chua Truong Phap Nam Mo A Di Da Phat

300.000

11/06/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Mong Trinh

500.000

12/06/2023

Lam Thi Pho ( Dong Gop Xay Chua Truong Phap)

200.000

12/06/2023

Nam Mo Bo Tat Ma Ha Tat Con Xin Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

300.000

12/06/2023

Nghiem Tran Do Chuyen Tien Gop Xay Dung Chua Truong Phap.

279.000

12/06/2023

Thien Loc Cung Duong Xay Dung Chua

150.000

13/06/2023

Nguyen Thi Nhung Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap T5.2023.

100.000

13/06/2023

Adi Da Phat Con Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap

200.000

13/06/2023

Phat Tam Xay Chua Truong Phap

200.000

13/06/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Xay Chua Truong Phap

50.000

13/06/2023

Nguyen Thi Chau Chuyen Tien Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

14/06/2023

Vo Chong Duy Linh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

14/06/2023

Khanh Phung-Pd Hoa Duc- Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

14/06/2023

Van Thi Thuy Oanh Chuyen Tien Con Gui Cung Duong Xay Chua Truong Phap A Di Da Phat

300.000

14/06/2023

Nguyen Huynh Thuy Vy Cung Duong Xay Chua Truong Phap

500.000

15/06/2023

Xam Thai Phuong. Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

15/06/2023

Nam Mo Adi Da Phat Con Xin Cung duong Xay Chua Truong Phap

100.000

16/06/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

16/06/2023

Xay Dung Chua

200.000

17/06/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

17/06/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Truong Minh Triet

500.000

18/06/2023

Con Xin Cung Duong Xd Chua Truong Phap

500.000

18/06/2023

Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 Ng Chi Thanh Xin Cung Duong De Xay Dung Chua

500.000

18/06/2023

Bao An Cung Duong Xay Dung

200.000

18/06/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

20/06/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap

500.000

20/06/2023

Lien Thuy Go Vap, Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Quoc Toan

200.000

22/06/2023

Le Thi Yen Thi Gop Xay Chua

50.000

22/06/2023

Con Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap - Dieu My

200.000

23/06/2023

Cung Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thai Bieng

300.000

24/06/2023

Luu Thi Thien  Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

26/06/2023

Con Xin Duoc Cung Duong Xay Chua Truong Phap

300.000

26/06/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap - Ho Van Dom Truong Thi Huan

200.000

26/06/2023

Nguyen Thi Kieu Gam Malaysia thanh kinh cung duong xay dung chua

5.000.000

27/06/2023

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

29/06/2023

Cungduongxdcchuahp

3.000.000

30/06/2023

Cung Duong Xay Duong Chua Truong Phap

100.000

30/06/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Nam Mo A Di Da Phat

100.000

Tin tức liên quan