Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 06/2022

Cập nhật: 10/07/2022
 

Phát tâm xây dựng tháng 06/2022

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 06/2022

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN 

ĐỊA CHỈ

5/6/2022

Lương thị Liên

500.000

----Đồng Nai

5/6/2022

Lương Khánh Nhiên

500.000

----Đồng Nai

5/6/2022

Nguyễn Thị Diễm Hằng

200.000

----Đồng Nai

5/6/2022

Chúc Vương

300.000

----Đồng Nai

5/6/2022

Lê Thị Thanh Thảo

500.000

----Đồng Nai

5/6/2022

Huỳnh Thị Diễm

200.000

----Bình Định

5/6/2022

Hồ Văn Văn

100.000

----Cần Thơ

5/6/2022

Bùi Thị Duyên

200.000

----TP HCM

5/6/2022

Liên Hòa

100.000

----Bình Dương

6/6/2022

Trương Hồng Minh + Ethan truong

2.400.000

----TP HCM

12/6/2022

Đổ Thị Lành

200.000

----TP HCM

14/06/2022

Nguyễn Phương Bất

500.000

----TP HCM

19/06/2022

Bùi Thị Duyên

200.000

----TP HCM

25/06/2022

Trần Quốc Thái

100.000

----TP HCM

25/06/2022

Trần Ngọc Đông Nghi

100.000

----TP HCM

25/06/2022

Trần Ngọc Phương Nghi

100.000

----TP HCM

25/06/2022

Ngô Thị Sơn

1.000.000

----TP HCM

26/06/2022

Đông Nghi

300.000

----TP HCM

26/06/2022

Phạm Văn Thinh

1.000.000

----TP HCM

27/06/2022

Phan Thị Thu Trang

5.000.000

----TP HCM

29/06/2022

Nguyễn Thị Nga

200.000

----TP HCM

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

04/06/2022
 

122015.040622.101042.cung duong tam bao.

xay chua va phong sanh FT22155560767611

300.000

07/06/2022
 

MBVCB.2094360824.PHAM TUYET TRINH chuyen tien cung duong tam bao va cung xay dung chua..

CT tu 0111001503922 PHAM TUYET TRINH

3.000.000

30/06/2022
 

MBVCB.2175170832.Cung duong xay dung chua.

CT tu 0181003637889 NGUYEN THI TU LINH toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

300.000

27/06/2022
 

469512.270622.194138.BUI THI UYEN chuyen khoan  Con xin cung duong xay dung chua a

300.000

26/06/2022
 

838195.260622.202829.Gia dinh con cung duong xay dung chua FT22178865708950

300.000

24/06/2022
 

954257.240622.141854.DAM TRONG VINH Cung Duong Xay Dung Chua

200.000

24/06/2022
 

707962.240622.131617.Cung dung xay dung Chua

500.000

20/06/2022
 

Nguyen Van Quang - Cung Duong Xay Dung Chua

10.000.000

16/06/2022
 

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..

25171458230.25171458230-0939029026-

Phat tu Lien Tram cung duong xay dung chua

200.000

11/06/2022
 

542996.110622.155231.

IBFT Cung duong xay chua

400.000

11/06/2022
 

005823.110622.130823.Bui Thi Phuong Thao

chuyen tien xin cung duong xay chua phong xinh

1.000.000

10/06/2022
 

964106.100622.171448.IBFT

Cung duong xay dung chua

350.000

09/06/2022
 

413893.090622.184109.IBFT

Cung duong xay dung chua

500.000

07/06/2022
 

MBVCB.2093980945.Cung Duong Xay Chua.

Ct Tu 1020949436 Ly Nghiep Thanh

2.000.000

13/06/2022
 

MBVCB.2116275619.

Nguyen Thi Thuy Duong Cung duong Xay chua.

CT tu 0071001140260 Nguyen Thi Thuy Duong

100.000

Tin tức liên quan