Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 06/2021

Cập nhật: 18/07/2021
 

Phát tâm xây dựng tháng 06/2021

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 06/2021

          CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

29/06/2021

NGUYEN VAN QUANG CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

4.000.000

16/06/2021

MBVCB.1196688466.Cung duong xay dung chua. hoi huong cho PHAM HIEU TRUNG ( HIEU) 47 TUOI, duoc vang sanh cuc lac.CT tu 0151000551555 PHAM THI TRUC LINH

100.000

14/06/2021

280977.140621.203937.PTRANG cung duong xay dung Chua

600.000

10/06/2021

431614.100621.101157.Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a NCT Hanoi xin cung duong Chua Hoang Phap de xay dung Chua

500.000

08/06/2021

701746.070621.223931.cung duong xay chua

200.000

03/06/2021

370026.030621.205021.Cung duong phong sanh, tam bao, an tong kinh va xay chua FT21155378268195

100.000

01/06/2021

010447.010621.004239.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

200.000

Tin tức liên quan