Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 06/2020

Cập nhật: 03/07/2020
 

Phát tâm xây dựng tháng 06/2020

 

    DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 06/2020

         TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/06/2020

Huỳnh Thị Kim Mỹ

----TP HCM

2.000.000

04/06/2020

Trần Tố Dân

----TP HCM

4.000.000

05/06/2020

Huỳnh Quang Tuấn Kiệt

----TP HCM

4.000.000

05/06/2020

Đặng Thị Kim Hoan

----TP HCM

2.000.000

05/06/2020

Hồ Thanh Tâm

----TP HCM

1.000.000

05/06/2020

Bùi Sỹ Dương

----Thanh Hóa

200.000

05/06/2020

Hồ Thị Bích Trâm

----TP HCM

800.000

05/06/2020

Gd Từ Hạnh

----TP HCM

460.000

06/06/2020

Trần Thị Kim Hoa

----TP HCM

3.000.000

06/06/2020

Hoàng Thị Trường

----TP HCM

2.000.000

06/06/2020

Liên Huyền

----TP HCM

200.000

06/06/2020

Nguyễn Chí Thành

----TP HCM

500.000

 

                                 CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

06/27/2020

 

482511.270620.150731.Hun Phuoc Xay dung Toa Nha Da Nang

5.000.000

 

06/25/2020

294781.250620.155822.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

500.000

06/25/2020

593594.250620.115727.Con xin Hun phuoc xay dung Toa Nha Da Nang. Cam on Thay.

1.000.000

06/22/2020

173028.220620.100012.cung duong xay dung chua

300.000

06/21/2020

629593.210620.161028.CUNG DUONG XAY DUNG-210620-16:10:26 629593

1.000.000

06/17/2020

HUYNH TRI DUC HUN PHUOC XAYDUNG TOA NHA DA NANG. TRAN THIHOA KINH GUI

12.100.000

06/15/2020

Sender:01201004.DD:150620.SHGD:10001800.BO:LY HOANG HAI YEN.HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DANANG

200.000

06/12/2020

583189.120620.220541.Vietcombank0071000651615 LE TUNG chuyen khoanhunphuocxayduongnh danang

300.000

06/12/2020

387067.120620.191109.IBFT 300k toa nha 200k tam bao

300.000

06/12/2020

239054.120620.040724.HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG

200.000

06/11/2020

142187.110620.104439.hun phuoc xay dung toa nha da nang

500.000

06/11/2020

MBVCB432567236.Danh Thanh Trung CUNG DUONG XAY DUNG CHUA.CT tu 0281000244962 DANH THANH TRUNG

500.000

06/10/2020

844084.100620.114726.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0071000651615 HUN VON XAY DUNG TOA NHA DA NANG

1.000.000

06/10/2020

404855.100620.094708.Vietcombank 0071000651615 con xin cung duong xay chua

500.000

06/10/2020

Sender:01310001.DD:100620.SHGD:10002105.BO:VU THI MAI.B2B CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

300.000

06/08/2020

186029.080620.154807.con xin hun phuoc xay dung toa nha da nang

1.000.000

06/08/2020

IBAFT.2811190319648004.LE THI HOANG HAI.Hun phuoc xay dung toa nha da nang

200.000

06/07/2020

876302.070620.151809.Vietcombank 0071000651615 PT DIEU HIEP CUNG DUONG XD CHUA A DI DA PHAT

100.000

06/07/2020

MBVCB428690437.Hung phuoc xay dung toa nha Da Nang (A Di Da Phat).CT tu 0091000651221 VO ANH NGUYET

200.000

06/06/2020

 

MBVCB428404184.Hun phuoc xay dung Toa nha da nang.CT tu 0181002683361 VO THI TUYET NHUNG

1.000.000

 

06/26/2020

Sender:79307005.DD:260620.SHGD:10000899.BO:NGUYEN THACH THAO NGUYEN.IBHUN XAY NHA DA NANGCUA CHUA HOANG PHAP

2.000.000

06/15/2020

842665.150620.215421.con xin cung duong xay dung TOA NHA DA NANG

300.000

06/15/2020

629975.150620.164138.IBFT Cung duong xay dung chua

500.000

Tin tức liên quan