Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 05/2024

Cập nhật: 02/06/2024
 

Phát tâm xây dựng tháng 05/2024

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG THÁNG 05/2024

VĂN PHÒNG NHẬN

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

12/05/2024

Trần Thị Hùng

Tây Ninh

500.000

12/05/2024

GĐ Cô Liễu Huỳnh

Nước ngoài

10.000.000

12/05/2024

Đào Thị Hương

TP HCM

1.000.000

22/05/2024

Cô Diệu Hướng

TP HCM

200.000

CÚNG DƯỜNG TẠC TƯỢNG PHẬT

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

20/05/2024

Cô Oanh, cô Uyên

Ban cầu an CHP

10.000.000

20/05/2024

Trần Toàn Dũng

 

2.000.000

20/05/2024

Tô Minh Châu

 

5.100.000

20/05/2024

Cô Kim

Ban cầu an

2.000.000

20/05/2024

Cô Chiếu

Ban cầu an

1.000.000

20/05/2024

Hương Cúc

 

1.000.000

20/05/2024

Út

 

1.000.000

20/05/2024

Lý Thị Hiền

 

1.000.000

20/05/2024

Lương Thị Mỹ

 

500.000

20/05/2024

Nguyễn Mơ

 

2.000.000

20/05/2024

Xuân Bình Dương

 

2.000.000

20/05/2024

Cô Tư

 

5.000.000

20/05/2024

Cô Thu

 

5.000.000

20/05/2024

Cô Điền

 

1.000.000

20/05/2024

Cô Hiền

 

2.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

02/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

02/05/2024

Con Xin Thanh Tam Cung Duong Ban Xay Dung

200.000

03/05/2024

Le Thanh Tan chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

04/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

04/05/2024

Duc Q6 Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

4.000.000

05/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

05/05/2024

Cung Duong Tuong Phat

1.000.000

05/05/2024

Da Su Phu Hoan Hy Cho Con Thai Huu Tai Hun Phuoc Xay Chua

1.000.000

05/05/2024

Pham Quoc Thuy Cung Duong Xay Tuong Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat _ Tinh Tay Ninh & Hau Giang

10.000.000

13/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

13/05/2024

Gia Dinh Cao Gia Hoa Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Vu Thi Lanh

369.369

14/05/2024

Tinh Kiem Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

15/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

15/05/2024

Bui Thi Xuan Tham Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

16/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

17/05/2024

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

17/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

18/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

20/05/2024

Lien Dung Cung Duong Xay Dung

100.000

20/05/2024

Nguyen Dien Long Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

20/05/2024

Con Va Gia Dinh Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

21/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

21/05/2024

P.Ngoc Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

21/05/2024

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

21/05/2024

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

22/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

22/05/2024

Le Thi Phuong Dung Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

22/05/2024

Nguyen Thi Thuy Duong Cung Duong Xay Chua (100k) + Ung Ho Quy Umtt (100k)

200.000

23/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

24/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

25/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

26/05/2024

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

26/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

27/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

28/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

29/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

30/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

31/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

06/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

06/05/2024

Nguyen Dien Long Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

06/05/2024

Con Xin Cung Duong Xay Chua A

500.000

06/05/2024

Ccon Xin Cung Duong Xay Dung Chua

500.000

07/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

07/05/2024

Cung Duong Xay Dung Chua

200.000

08/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

08/05/2024

Do Huu Hung Chuyen Tien Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

08/05/2024

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 Nct Xin Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap

500.000

09/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

09/05/2024

Con Lien Chi Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

09/05/2024

Tinh Thang Cung Duong Xay Dung

100.000

09/05/2024

La Thi Trang Chuyen Tien Cung Duongxay Dung Chua Truong Phap

100.000

10/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

10/05/2024

Cung Duong Xay Dung

50.000

10/05/2024

Nguyen Dien Long Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

10/05/2024

Con Phat Tu Tran Thi Van Phap Danh Quang Chau Xin Cung Duong 5 Trieu Tien Xay Dung Chua. Ct Tu Truong Thi Nhu Le

5.000.000

11/05/2024

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

11/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

11/05/2024

Con Gui Tien Tu Sua Chua. Ct Tu Pham Thi Phuong Thao

50.000

11/05/2024

Ha Minh Tuyen Chuyen Tien Ung Ho Xay Chua.

200.000

12/05/2024

Le Thanh Tan Chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

12/05/2024

Con Xin Phat Tam Cung Duong Xay Chua A

100.000

12/05/2024

Con Xin Cung Duong Xay Chua

100.000

12/05/2024

Thien Loc Cung Duong Xay Dung Chua

150.000

12/05/2024

Kim Xuyen Hm C Tien Xd Tuong Phat CHP

10.000.000

Tin tức liên quan