Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 05/2023

Cập nhật: 09/06/2023
 

Phát tâm xây dựng tháng 05/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG THÁNG 05/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

 

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

07/05/2023

Vũ Thị Thủy

Tp Hcm

500.000

07/05/2023

Huỳnh Vũ Khánh Băng

Tp Hcm

500.000

19/05/2023

Diệu Ngữ

Tp Hcm

100.000

20/05/2023

Pt

Tp Hcm

100.000

21/05/2023

Phật Tử

Tp Hcm

100.000

26/05/2023

Diệu Kính

 

200.000

28/05/2023

Pt

 

500.000

30/05/2023

Trần Kim Sen

Tp Hcm

500.000

 

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA TRƯỜNG PHÁP - HẬU GIANG

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/05/2023

Liên Mai

Bình Phước

500.000

01/05/2023

PT + Đinh Ngọc Luyện

HCM

2.000.000

01/05/2023

PT

HCM

840.000

02/05/2023

Vũ Thị Vân

Thủ Đức

1.000.000

07/05/2023

Trần Thị Mỹ Thu

An Giang

700.000

08/05/2023

Liên Hồng

Quận 9

5.000.000

08/05/2023

Nguyễn Ngọc Anh

Long An

500.000

08/05/2023

Nguyễn Thị Trường Chi

Củ Chi

500.000

09/05/2023

Nguyễn Hoàng Anh

Hóc Môn

500.000

18/05/2023

Liên Hạnh

Hóc Môn

200.000

19/05/2023

Diệu Bình

Tân Bình

500.000

21/05/2023

Võ Quang Huy

Tiền Giang

200.000

21/05/2024

Lê Thị Lý

Bình Dương

200.000

21/05/2025

Lê Thị Cao

Bình Chánh

300.000

21/05/2026

Diệu Hỷ

Quận 4

1.000.000

21/05/2027

Nguyễn Thị Nhất Anh

Bình Dương

3.000.000

21/05/2028

Đỗ Thị Lành

Gò Vấp

200.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/05/2023

Bui Thi Xuan Tham Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

01/05/2023

Phat Tu Thien Minh Cung Duong Xay Dung Chua

1.000.000

01/05/2023

Pt Nhuan Nhien Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

02/05/2023

Ho Thi My Trinh Chuyen Tien Cung Duong Xay Chua.

300.000

03/05/2023

Nguyen Thi Duc Cung Duong Xay Chua

500.000

03/05/2023

Du Gia X & Du Tre Xy - Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Vuong Khanh Ngoc Diem

600.000

04/05/2023

Cong Ty Cpgdkn Ngoi Sao Cung Duong Xay Chua Truong Phap

3.000.000

04/05/2023

Partner.Direct_Debits_Vcb.Mse. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

05/05/2023

Tran Minh Chien Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

05/05/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap

200.000

05/05/2023

Nhu Tai Hp Xay Chua Truong Phap

500.000

05/05/2023

Con Xin Hun Phuoc Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Tran Bao Yen

500.000

05/05/2023

Dong Gop Xay Chua Truong Phap

10.000.000

05/05/2023

Co Dung Cung Duong Xay Chua Truong Phap

4.000.000

05/05/2023

Le Quoc Dung Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

05/05/2023

Cung Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Lieu Thi Kim Thi

200.000

05/05/2023

Kim Jin Jung Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

300.000

05/05/2023

Pham Thi Thu Trang Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.

300.000

05/05/2023

Con Xin Duoc Phat Tam Dong Gop Xay Chua Truong Phap

100.000

05/05/2023

Con Cung Duong Xay Chua Truong Phap

200.000

05/05/2023

Dinh Thi Ngoc Van Phat Tam Dong Gop Xay Dung Chua Tuong Phap

200.000

05/05/2023

Phat Tu Cung Duong Xay Chua

500.000

05/05/2023

Van Danh Nam Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

13/05/2023

Ha Chuyen Dong Gop Xay Chua Truong Phap

200.000

14/05/2023

Con Xin Gop Phan Ung Ho Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

15/05/2023

Dong Gop Xay Chua

200.000

15/05/2023

Nhom Phat Tu Nguyen Ly Hong Chau Cung Duong Xay Dung Chua

850.000

15/05/2023

Con Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

16/05/2023

Cung Duong Xd Chua Truong Phap

50.000

16/05/2023

Ung Ho Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Ho Thi Thu Thao

500.000

17/05/2023

Vo Thi Kim Trang Chuyen Tien Dong Gop Xay Dung Chua, Duc Tuong, Chep Kinh.

500.000

17/05/2023

Hien Nhu Dung Gop Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

17/05/2023

Gd Phat Tu Trinh Mai Huong Cung Duong Xay Chua.

1.000.000

19/05/2023

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 Nct Xin Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap

500.000

20/05/2023

Dieu My-Xay Chua Truong Phap

200.000

22/05/2023

Doan Thi Phuong Thao Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

22/05/2023

De Tu Tran Nguyet Minh Phap Danh Phuc Tue Khiem Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

23/05/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

1.000.000

24/05/2023

Pt Dieu Hoa Xin Ung Ho Xd Chua Truong Phap. Ct Tu Huynh Cam Binh

2.000.000

25/05/2023

Pham Thi Thanh Loan Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

3.000.000

25/05/2023

Trieu Mai Lan Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

26/05/2023

Nguyen Thi Duc Cung Duong Xay Chua

200.000

27/05/2023

Gd Lam Ngoc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Chau Hai Yen

200.000

27/05/2023

La Thi Trang Chuyen Tien Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

28/05/2023

De Tu Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

29/05/2023

Cung Duong Xd Chua Truong Phap

500.000

29/05/2023

Thanh Kinh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Dinh Anh

1.000.000

31/05/2023

Thien Loc Cung Duong Xay Dung Chua

200.000

31/05/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

06/05/2023

Gd Tran Van Hien,Tp Tamky, Qnam, Hoan Hy Cung Duong Xay Dung Tam Bao Chua Truong Phap

20.000

06/05/2023

Dong Gop Xay Dung Chua. Ct Tu Ho Thi Hien

300.000

06/05/2023

Gd Tran Dang Canh, Tran Cao Thuong, Hoan Hy Cung Duong Xay Chua Tam Bao

20.000

06/05/2023

Trinh Trung Hai Chuyen Tien Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

06/05/2023

Con Cung Duong Xay Chua Truong Phap

200.000

06/05/2023

Tran Le Anh Duy Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

06/05/2023

Xay Dung Chua Truong Phap

2.000.000

06/05/2023

Gd Phat Tu Tinh Hung Cung Duong Xay Dung Chua

200.000

06/05/2023

Phat Tam Xay Dung Chua Truong Phap Hau Giang

300.000

06/05/2023

Xay Chua Truong Phap

200.000

06/05/2023

Con Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

06/05/2023

Pham Truong Con Xin Cdxd Chua Truong Phap

200.000

06/05/2023

Nam Mo A Di Da Phat  Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

06/05/2023

Nguyen Thi Hien Chuyen Tien D Gxd Chua Truong Phap

200.000

06/05/2023

Ba Thoa Thai Binh Cung Duong Xd Chua Truong Phap Tinh Hau Giang

3.500.000

06/05/2023

Da Con Thai Huu Loi Va Thai Huu Tai Hun Phuoc Cung Duong Xay Chua A

1.000.000

06/05/2023

Le Quang Vu Phat Tam Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

06/05/2023

Nguyen Thi Minh Chau Ct Cung Duong Xay Chua Truong Phap

500.000

06/05/2023

Nam Mo A Di Da Phat. Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

2.000.000

06/05/2023

De Tu Lien Ngoc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

07/05/2023

Le Minh Tuan Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

07/05/2023

Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Huu Dong

200.000

07/05/2023

Nguyen Thi Lam Van Chuyen Tien Cung Duong Xd Chua Truong Phap Hg

2.000.000

07/05/2023

Ngo Thi Bich Loan Gop Xd Chua Truong Phap.

25.000

07/05/2023

Nguyen Thi Kim Lanh Con Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap A

200.000

07/05/2023

Nam Long Dong Gop Xay Chua. Ct Tu Vo Thi Nam Long

200.000

07/05/2023

Phat Tu Tinh Anh, Lien Loi, Lien Thanh Ung Ho Xay Chua Truong Phap

8.000.000

07/05/2023

Da Con Cung Duong Xd Chua Truong Phap

1.000.000

07/05/2023

Luong Thi Anh Nga (Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap)

50.000

07/05/2023

Gop Xd Chua Truong Phap

200.000

07/05/2023

Nguyen Ngoc Thanh Truc Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

07/05/2023

Do Nhat Anh Phat Tam Cung Duong Xay Chua

100.000

07/05/2023

Truong Hang Ny Phat Tam Cung Duong Xay Chua

100.000

07/05/2023

Pham Quynh Yen Chuyen Khoan Xay Dung Chua

50.000

07/05/2023

Moc Son Hoa Spa Ung Ho Xay Chua Truong Phap

2.000.000

07/05/2023

Nguyen Thi Thuy Duong Cung Duong Xay Chua.

100.000

08/05/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

08/05/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

08/05/2023

Dong Lai Cung Duong Xay Chua Truong Phap

300.000

09/05/2023

Dgxd Chua Truong Phap

100.000

09/05/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Truong Anh Thu

500.000

09/05/2023

Gia Dinh Con Cung Duong Xay Dung Chua

200.000

10/05/2023

Ngoc Dan + Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Vuong Khanh Ngoc Diem

200.000

10/05/2023

Con Xin Cung Duong De Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

11/05/2023

Ma Yen Nhi Chuyen Tien Gop Xay Dung Chua.

300.000

11/05/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap Cau Mong Phat Phap Mai Truong Ton

1.000.000

11/05/2023

Hoang Thi Phuong Thanh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.

100.000

11/05/2023

Gdpt Lien Huyen Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Mai Thi Ngoc Huyen

500.000

11/05/2023

Nguyen Thanh Hong Ngoc Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.

100.000

12/05/2023

Xam Thai Phuong Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

12/05/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

12/05/2023

Cung Duong Xd Chua Truong Phap

300.000

12/05/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

12/05/2023

Ho Thi Thap Nhat Va Nguyen Anh Quy Cung Duong Xay Chua Truong Phap

500.000

Tin tức liên quan