Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 05/2022

Cập nhật: 15/06/2022
 

Phát tâm xây dựng tháng 05/2022

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 05/2022

          CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

 

31/05/2022
 

872146.310522.211158.Cung duong xay dung chua

500.000

30/05/2022
 

282495.300522.073313.Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a NCT Hanoi xin cung duong Chua Hoang Phap de xay dung Chua

500.000

21/05/2022
 

422945.210522.114123.Gia dinh con cung duong xay dung chua FT22141224490855

200.000

18/05/2022
 

IBVCB.2028810514.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA.CT tu 0181001139624 NGUYEN THI MY DUYEN

1.000.000

16/05/2022
 

NGUYEN VAN QUANG - CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

3.000.000

14/05/2022
 

690500.140522.155219.IBFT NgTThuHong xin CD xay dung chua

200.000

01/05/2022
 

465831.010522.085109.Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a NCT Hanoi xin cung duong Chua Hoang Phap de xay dung Chua

500.000

Tin tức liên quan