Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 05/2020

Cập nhật: 04/06/2020
 

Phát tâm xây dựng tháng 05/2020

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 05/2020

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/05/2020

Hồng Cún Mùi

----TP HCM

200.000

03/05/2020

Phật Tử

----TP HCM

150.000

03/05/2020

Vũ Khánh Tùng

----TP HCM

500.000

03/05/2020

Liêu Kim Yến

----TP HCM

1.000.000

06/05/2020

Phạm Thị Ba

----Tiền Giang

1.000.000

06/05/2020

Liên Hoa

----TP HCM

2.000.000

06/05/2020

Gd Từ Hạnh

----TP HCM

550.000

06/05/2020

Phật tử

----TP HCM

500.000

07/05/2020

Diệu Đức

----TP HCM

500.000

07/05/2020

Trần Thị Gái

----TP HCM

100.000

07/05/2020

Liên Quyên

----Bình Dương

500.000

07/05/2020

Lên Văn Vui

----Kiên Giang

100.000

07/05/2020

Nguyễn Thị Hòa

----Kiên Giang

100.000

07/05/2020

Liên Nguyệt

----TP HCM

100.000

07/05/2020

Tịnh Khánh

----TP HCM

300.000

07/05/2020

Diệu Minh

----TP HCM

200.000

07/05/2020

Lê Hoàng Long

----TP HCM

200.000

07/05/2020

Huỳnh Thị Sang

----TP HCM

200.000

07/05/2020

Quách Thiên Ngân

----TP HCM

100.000

07/05/2020

Quách Thiên Phú

----TP HCM

50.000

07/05/2020

Phan Thị Minh

----TP HCM

500.000

07/05/2020

Liên Hoa

----Đồng Nai

200.000

07/05/2020

Liên Vĩnh

----TP HCM

100.000

08/05/2020

Ngọc Phượng

----TP HCM

2.000.000

08/05/2020

Nguyễn Anh Đào

----TP HCM

500.000

09/05/2020

Trịnh Thị Hanh

----Bình Dương

300.000

10/05/2020

Trương Đỗ Gia Hân

----TP HCM

200.000

11/05/2020

Dương Thị Gái

----Bình Dương

100.000

20/05/2020

Than Thị Ngọc Ánh

----Tây Ninh

200.000

20/05/2020

Thân Thị Thanh Phương

----Tây Ninh

200.000

20/05/2020

Đặng văn Công

----Tây Ninh

200.000

22/05/2020

Phan Minh Tín

----TP HCM

1.000.000

23/05/2020

Đỗ Thị Kim Dung

----TP HCM

200.000

23/05/2020

Lê Tỉnh Trụ

----TP HCM

200.000

23/05/2020

Trần Tư Liên

----TP HCM

200.000

23/05/2020

Lâm Thị Hồng

----Đồng Nai

500.000

23/05/2020

Đào Văn Giàu

----Đồng Nai

300.000

23/05/2020

Lê Văn Lương

----Đồng Nai

300.000

23/05/2020

Phạm Thị Lộc

----Đồng Nai

300.000

23/05/2020

Lê Hải Nam

----Đồng Nai

300.000

23/05/2020

Đặng Thị Ngọc Lan

----Đồng Nai

300.000

23/05/2020

Nguyễn Thị Xíu

----Đồng Nai

3.000.000

23/05/2020

Võ Văn Hạn

----Tiền Giang

500.000

24/05/2020

Nguyễn Thị Phượng

----Bình Dương

10.000.000

24/05/2020

Chơn Lạc Toàn

----Đồng Nai

100 USD

24/05/2020

Diệu Hảo

----Đồng Nai

2.000.000

24/05/2020

Quách Thiên Ngân

----TP HCM

50.000

24/05/2020

Quách Thiên Phú

----TP HCM

50.000

24/05/2020

Nguyễn Thị Hiền

----TP HCM

300.000

24/05/2020

Lê Thế Văn

----Bình Dương

200.000

24/05/2020

Trịnh Thị Loan

----TP HCM

1.000.000

24/05/2020

Thái Sao Muội

----TP HCM

500.000

24/05/2020

Hoằng Đăng

----TP HCM

150.000

24/05/2020

Hoằng Nghiệp

----TP HCM

150.000

24/05/2020

Diệu Oanh

----Bình Dương

200.000

28/05/2020

Đoàn Thị Minh Hòa

----TP HCM

500.000

29/05/2020

Vũ Vương

----Nước ngoài

200 USD

31/05/2020

Minh Trường

----TP HCM

500.000

31/05/2020

Trương Đăng Khoa

----TP HCM

200.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

05/28/2020

MBVCB420666883.hun phuoc xay dung toa nha da nang.CT tu 0421003939136 NGUYEN THI THANH THU

200.000

05/28/2020

544286.280520.132058.Hun phuoc xay dung toa nha da nang

200.000

05/28/2020

677454.280520.094526.Vietcombank 0071000651615 TRUONG THI THANH THAO Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

100.000

05/25/2020

IBVCB.2505201034427002.TRAN MANH HUNG.?Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang?

500.000

05/23/2020

498818.230520.140705.Vietcombank 0071000651615 NGUYEN TAN NGOC chuyen khoan hun phuoc xay toa nha da nang cho phat tu tu

500.000

05/19/2020

 

921734.180520.235455.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA FT20140184770601

500.000

05/16/2020

MBVCB409781759.hun phuoc day dung toa nha da nang .CT tu 0181003196123 BUI LE VU NGHIA

497.800

05/14/2020

209142.140520.064745.Vietcombank 0071000651615 con xin cung duong xay chua

500.000

05/13/2020

595413.130520.151657.Hun phuoc xd Toa Nha Da Nang FT20134951003038

500.000

05/13/2020

179582.130520.085502.VU NGOC VAN CT XAY CHUA

500.000

05/11/2020

 

MBVCB405443020.gia dinh phat tu Lien Yen hun phuoc xay dung toa nha Da Nang 500k va cung duong Tam Bao 200k. Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 0721000544861 BUI DUY YEN

500.000

 

05/11/2020

Sender:79310001.DD:110520.SHGD:10001942.BO:VU THI MAI.B2B CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

300.000

05/09/2020

MBVCB403808970.Danh Thanh Trung CUNG DUONG XAY DUNG CHUA.CT tu 0281000244962 DANH THANH TRUNG

500.000

05/08/2020

IBVCB.0705200140791001.PHAM THI PHUONG THAO.Con gop tien vao quy tu sua chua

100.000

05/08/2020

IBAFT.2811190319648004.LE THI HOANG HAI.Hun phuoc xay dung toa nha da nang

200.000

05/07/2020

486180.070520.192037.0913264174 hun phuoc xd toa nha da nang

200.000

05/05/2020

539546.050520.154756.con xin Hun Phuoc Xay Chua

1.000.000

05/05/2020

103829.050520.091918.Hun phuoc xd nha da nang

3.000.000

05/04/2020

MBVCB399713613.Cung duong xay chua.CT tu 0121000873578 NGUYEN THI DIEM PHUONG

1.000.000

05/04/2020

094593.040520.074147.cung duong xay dung chua

100.000

05/04/2020

Sender:01310012.DD:040520.SHGD:10013801..GOI XD 5 20

30.000.000

05/04/2020

Sender:01310001.DD:040520.SHGD:10012405. GOI XD NDN 5 20

5.000.000

Tin tức liên quan