Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 05/2019

Cập nhật: 03/06/2019
 

Phát tâm xây dựng tháng 05/2019

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 05/2019

TIỀN MẶT

 

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

TIỀN

5/1/2019

Huỳnh Lê Ngọc Hảo

Bình Thạnh

200.000

5/1/2019

Phạm Ngọc Hà

Hà Nội

500.000

5/2/2019

Phật Tử

Hóc Môn

100.000

5/2/2019

Trần Thị Nguyên Trâm

Q2

10.000.000

5/3/2019

Vũ Thị Chiều

Q12

500.000

5/3/2019

Phạm Thị Minh Nguyệt

Hóc Môn

500.000

5/3/2019

Ngô Thị Nhuân

Gò Vấp

500.000

5/3/2019

Nguyễn Thị Sang

Nha Trang

40.000.000

5/4/2019

Nguyễn Trọng Minh

Q7

100.000

5/4/2019

Bùi Thị Dừa

Q7

200.000

5/4/2019

Bùi Thị Lụa

Q7

200.000

5/4/2019

Huỳnh Thị Thìn, Huỳnh Thị Miễng

Tây Ninh

500.000

5/4/2019

Ngô Văn Trung

Hóc Môn

1.000.000

5/4/2019

Võ Văn Han

Tiền Giang

1.000.000

5/4/2019

Vũ Thị Lan

Bình Dương

3.000.000

5/4/2019

Liên Phụng

Củ Chi

5.000.000

5/5/2019

Trần Anh Dũng

H.Môn

50.000

5/5/2019

Trần Thị Xuân

L.An

50.000

5/5/2019

Lê Na Xuân Nhân

L.An

50.000

5/5/2019

Lê Văn Vui

K.Giang

50.000

5/5/2019

Nguyễn Thị Hóa

K.Giang

50.000

5/5/2019

Huỳnh Ngọc Tuấn

G.Vấp

100.000

5/5/2019

Huỳnh Ngọc Thiên

G.Vấp

100.000

5/5/2019

Huỳnh Ngọc Tú

G.Vấp

100.000

5/5/2019

Huỳnh Ngọc Minh

G.Vấp

100.000

5/5/2019

Phạm Huỳnh Quang Thiện

Q1

100.000

5/5/2019

Nguyễn Văn Nghiệp

Q3

100.000

5/5/2019

Ptu

 

100.000

5/5/2019

Đỗ Văn Nghĩa

L.An

100.000

5/5/2019

Lê Thị Than

L.An

100.000

5/5/2019

Hoa Phúc

T.Bình

100.000

5/5/2019

Liên Thông

Bình Thuận

200.000

5/5/2019

Trần Thị Nguyên

H.Môn

200.000

5/5/2019

Lò Kim Ngân

T.Bình

200.000

5/5/2019

Diệu Thường

G.Vấp

200.000

5/5/2019

Đỗ Thị Lành

G.Vấp

200.000

5/5/2019

Ngọc Dung

Q10

200.000

5/5/2019

Quãng Thảo

H.Môn

300.000

5/5/2019

Quãng An

H.Môn

300.000

5/5/2019

Trần Khánh Huê

Q5

300.000

5/5/2019

Lệ Hương

L.An

300.000

5/5/2019

Trần T Simon

T.Ninh 

300.000

5/5/2019

Liên Châu

H.Môn

300.000

5/5/2019

Nguyễn Thị Hoa

H.Môn

500.000

5/5/2019

Diệu Thu

Hn

500.000

5/5/2019

Diệu An

Đ.Nai

500.000

5/5/2019

Nguyễn T Diễm Hằng

Đ.Nai

500.000

5/5/2019

Liên Loan

Q3

500.000

5/5/2019

Đào Duy Phước

C.Chi

500.000

5/5/2019

Trần Thị Dân

V.Phúc

500.000

5/5/2019

Nguyễn Đình Dũng

N.An

500.000

5/5/2019

Lâm Tài Độ

Q12

500.000

5/5/2019

Nguyễn Thị Kim Loan

Q12

500.000

5/5/2019

Lâm Thị Thùy Trang

Q12

500.000

5/5/2019

Lương Đắc Ngọc

H.Phòng

500.000

5/5/2019

Nguyễn Thị Huyên

T.Bình

500.000

5/5/2019

Đặng Xuân Dung

B.Tân

500.000

5/5/2019

Liên Vân

B.Dương

500.000

5/5/2019

Nguyễn Hoàng Quân

B.Chánh

500.000

5/5/2019

Nguyễn Thị Thùy Trang

B.Tân

500.000

5/5/2019

Thanh Nghiêm

B.Chánh

500.000

5/5/2019

Liên Minh Hiếu

B.Tân

500.000

5/5/2019

Liên Hạnh

B.Tân

500.000

5/5/2019

Nguyễn Văn Khánh

B.Tân

500.000

5/5/2019

Bùi Thị Hồng

B.Chánh

500.000

5/5/2019

Ptu

T.Ninh 

900.000

5/5/2019

Liên Hằng

Củ Chi

1.000.000

5/5/2019

Liên Mai

Bến Tre

1.000.000

5/5/2019

Liên Nga

Bình Dương

1.000.000

5/5/2019

Liên Thắm

Q12

1.000.000

5/5/2019

Trương Hùng Tâm

 

1.000.000

5/5/2019

Trịnh Thị Thùy Nhiên

Úc

1.000.000

5/5/2019

Trịnh Nhiên Thùy Dương

Úc

1.000.000

5/5/2019

Lâm Tài Trí

Q12

1.000.000

5/5/2019

Đỗ Thị Phương

T.Bình

1.000.000

5/5/2019

Tịnh Hùng

B.Tre

1.000.000

5/5/2019

Phạm Thị Nở

Q9

1.000.000

5/5/2019

Liên Thủy

Bình Dương

1.000.000

5/5/2019

Liên Ánh

B.Thạnh

1.000.000

5/5/2019

Pt Diệu Hảo

B.Hòa

2.000.000

5/5/2019

Nguyễn Duy Thành

B.Dương

2.000.000

5/5/2019

Nguyễn Văn Tuấn

 

3.000.000

5/5/2019

Gđ Tịnh Sơn

B.Dương

5.000.000

5/5/2019

Nguyễn Lâm Ngọc Diệp

Q12

5.000.000

5/5/2019

Huỳnh Minh Quang

Bình Thuận

6.000.000

5/6/2019

Liên Đào

Q5

100.000

5/6/2019

Trần Văn Sửu

T.Vinh

200.000

5/6/2019

Nguyễn Hồng Tâm Thảo

T.Vinh

200.000

5/6/2019

Diệu Thảo

Q10

500.000

5/6/2019

Diệu Quang

K.Giang

5.000.000

5/7/2019

Nguyễn Như Phong

 

500.000

5/8/2019

Ptu

Đ.Nai

1.000.000

5/8/2019

Chơn Hoa Phúc

H.Môn

2.000.000

5/9/2019

Trần Thị Hằng

Thủ Đức

500.000

5/9/2019

Trần Thị Yều

Úc

500.000

5/9/2019

Nhóm Chị Trung Thọ

Q2

3.500.000

5/11/2019

Nguyễn Cảnh Dương

Bình Dương

500.000

5/11/2019

Bùi Thị Vinh

Bình Thạnh

5 Chỉ vàng

5/12/2019

Phan Thị Hiền

 Bình Tân

100.000

5/12/2019

Thùy Anh+Thùy Trâm

Q10

100.000

5/12/2019

Từ Hạnh

Q10

150.000

5/12/2019

Thùy Dương

Q10

150.000

5/12/2019

Nguyễn Công Pháp

Tân Bình

200.000

5/12/2019

Liên Quyên

Q12

200.000

5/12/2019

Liên Diệp

Bình Phước

250.000

5/12/2019

Liên Hoa

Gò Vấp

300.000

5/12/2019

Tịnh Danh

Tp Hcm

500.000

5/12/2019

Nguyễn Thị Vĩnh

Hóc Môn

500.000

5/12/2019

Minh Ngọc+Đức Lập+Lập

 

500.000

5/12/2019

Phạm Thị Ngọc Thanh

Tây Ninh

700.000

5/12/2019

Hoàng Thị Hồng Thắm

Q12

1.000.000

5/12/2019

Chìa Gách Láng

Cambodia

1.000.000

5/12/2019

Nguyễn Văn Tuân

Hóc Môn

1.000.000

5/12/2019

Bùi Thị Nghiêm

Tân Bình

1.000.000

5/12/2019

Nguyễn Thị Thu Nga

Bình Tân

1.000.000

5/12/2019

Nguyễn Thị Cửu

Bình Tân

2.000.000

5/13/2019

Nguyễn Minh Tuấn

Bình Thạnh

2.000.000

5/13/2019

Ban Hộ Tự

Hóc Môn

10.000.000

5/15/2019

Liên Quyên

B.Dương

500.000

5/16/2019

Huê Thông

B.Tre

1.000.000

5/17/2019

Nguyễn Trần Huyền Trâm

P.Nhuận

500.000

5/17/2019

Nguyễn Trần Uyên Thanh

P.Nhuận

500.000

5/17/2019

Liên Vy

Q12

5.000.000

5/18/2019

Trần Thị Thủy Tiên

Đ.Tháp

100.000

5/18/2019

Trần Quý Lâm

Đ.Tháp

100.000

5/18/2019

Lâm Thị Thùy Trang

Đ.Tháp

200.000

5/18/2019

Liên Huệ

Q12

250.000

5/18/2019

Tiến Minh+Thu Nhi

Q2

300.000

5/18/2019

Pháp Đức+Pháp Khải

Q12

500.000

5/18/2019

Liên Hòa

Q10

500.000

5/18/2019

Nguyễn Thị Khuyên

B.Dương

1.000.000

5/18/2019

Nguyễn Trường Minh

Q1

1.000.000

5/18/2019

Liên Trâm

T.Bình

2.000.000

5/18/2019

Phạm Thị Dung

Q4

3.700.000

5/18/2019

Liên Hoa

B.Tân

10.000.000

5/19/2019

Chiếu Tâm

Q11

50.000

5/19/2019

Nguyễn Hoàng Duy

K.Giang

50.000

5/19/2019

Nguyễn Ngọc Châu

K.Giang

50.000

5/19/2019

Trương T Lan Anh

K.Giang

50.000

5/19/2019

Nguyễn Trần Duy Minh

Q4

100.000

5/19/2019

Nguyễn Trần Hải Yến

Q4

100.000

5/19/2019

Nguyễn Thị Trường

K.Giang

100.000

5/19/2019

Phạm Thị Hương

Bình Dương

200.000

5/19/2019

Trần Thị Hải

Bình Dương

200.000

5/19/2019

Diệu Phổ

Q1

200.000

5/19/2019

Phật Tử

Tây Ninh

200.000

5/19/2019

Vũ Thị Hài

Bình Chánh

200.000

5/19/2019

Nguyễn Ích Miện

Long An

200.000

5/19/2019

Trần Thị Hà

Hải Dương

200.000

5/19/2019

Liên Hòa

Bình Dương

200.000

5/19/2019

Đỗ Thị Lành

Gò Vấp

300.000

5/19/2019

Huỳnh Thị Lệ Thắm

Bình Dương

500.000

5/19/2019

Nguyễn Thị Hòa

Hồ Chí Minh

500.000

5/19/2019

Nguyễn Lợi

Đà Nẵng

500.000

5/19/2019

Liên Kim

Hóc Môn

500.000

5/19/2019

Đặng Bích

Q12

500.000

5/19/2019

Lê Phạm Đăng Tường

Q12

500.000

5/19/2019

Lê Phạm Thu Hiền

Q12

500.000

5/19/2019

Bùi T Thảo

H.Môn

500.000

5/19/2019

Trần T Tuyết Nhung

T.Đức

500.000

5/19/2019

Trần Đức Hùng

Bình Phước

1.000.000

5/19/2019

Phạm Thị Hoa

Q12

1.000.000

5/19/2019

Lê Thị Thanh Phương

Q9

1.000.000

5/19/2019

Phật Tử

Gò Vấp

2.000.000

5/19/2019

Phan Thị Ngọc Mai

Q9

2.000.000

5/19/2019

Phan Anh Tấn

Hóc Môn

2.000.000

5/19/2019

Phạm Phước Bảo

Ang Giang

5.000.000

5/19/2019

Phật Tử

Bình Tân

5.000.000

5/19/2019

Liên Phương

H.Môn

5.000.000

5/19/2019

Lâm T.Thanh

B.Liêu

6.000.000

5/19/2019

Chú A Nan

Hóc Môn

10.000.000

5/20/2019

Hùng Diệp

Tây Ninh

50.000.000

5/20/2019

Nguyễn T Yến Nhi

T.Phú

200.000

5/20/2019

H Thị Minh

H.Môn

1.000.000

5/20/2019

Lê Thị Quyển

T.Bình

1.000.000

5/20/2019

Bảo Châu

Q7

1.000.000

5/20/2019

Nguyễn Trọng Hảo

Q12

5.000.000

5/21/2019

Vũ Thị Xuân

Q12

1.000.000

5/22/2019

Nguyễn Minh Tuấn

B.Thạnh

2.000.000

5/23/2019

Hoàng Tâm Tài

Hn

100.000

5/23/2019

Liên Lan

Nhà Bè

200.000

5/24/2019

Huỳnh Thị Nhung

B.Tân

200.000

5/24/2019

Quảng Minh Hiến

B.Dương

200.000

5/24/2019

Thanh Trì

T.Bình

200.000

5/24/2019

Nguyễn Văn Tùng

Úc

300.000

5/24/2019

Huỳnh Thị Mỹ

B.Tân

1.000.000

5/25/2019

Trần Thị Bích Thủy

B.Dương

200.000

5/25/2019

Nguyễn Thị Yến

Q12

2.000.000

5/25/2019

Liên Anh

Nha Trang

50.000.000

5/26/2019

Trần Thị Út

B.Chánh

200.000

5/26/2019

Trần Thị Huệ, Nguyễn Thị Sen

G.Vấp

200.000

5/26/2019

Phan Thị Yến

Q12

300.000

5/26/2019

Lê Thị Mỹ Dung

Tiền Giang

300.000

5/26/2019

Hồ Văn Lợi

B.Dương

1.000.000

5/26/2019

Gđpt Hoằng Pháp

 

5.000.000

5/26/2019

GĐ chú Minh Đức

Phước Thái

10.000.000

5/27/2019

Sư Bà Nhật Liên

B.Thạnh

5.000.000

5/28/2019

Nguyễn T Hồng Cẩm

Long An

500.000

5/28/2019

Bùi Thị Oanh

Canada

100CAD

5/29/2019

Liên Nga

H.Môn

1.000.000

5/30/2019

Chơn Hoa Phúc

H.Môn

500.000

5/30/2019

Liên Hoàng

Q8

1.000.000

5/30/2019

Võ Thị Ngọc Duyên

H.Môn

10.000.000

5/31/2019

Nguyễn Hoàng Thuận

G.Vấp

1.000.000

5/31/2019

Đặng Lý Thân Tâm

An Giang

1.000.000

5/31/2019

Cô 2 Dễ

H.Môn

3.500.000

5/31/2019

Chú Trong

Usa

24.000.000

CHUYỂN KHOẢN

 

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

31/05/2019

966252.310519.190424. Xay Dung Chua. Ft19151181806085

250.000

31/05/2019

Ibvcb.3105190853690001. Hun Phuoc Xay Dung Nha Da Nang

1.000.000

29/05/2019

887534.290519.140633.V.Q. Duc Cung Duong Xay Toa Nha Da Nang

200.000

28/05/2019

840921.280519.155418. Phat Tu Lien Quyen - Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

200.000

26/05/2019

Ibvcb. 2605190767257001. Cung Duong Xay Dung Chua

500.000

24/05/2019

Mbvcb177460126. Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang. Ct Tu 0721000631858 Chu Hoang Thong

1.000.000

24/05/2019

Mbvcb177337442. Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang. Ct Tu 0911000046765 Nguyen Thi Nga

300.000

24/05/2019

Sender: 01201004. Dd: 240519. Shgd: 10001372. Bo: Le Minh Chau. Cung Duong Xay Dung Chua

500.000

22/05/2019

240137.220519.091945. Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

500.000

22/05/2019

Ibvcb. 2205190867580002. Gd Giang Muoi Hun Phuoc Xd Toa Nha Da Nang

1.000.000

21/05/2019

Pham Tuyet Trinh - Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

2.000.000

20/05/2019

174824.200519.201210. Hp Xay Dung Nha Da Nang

1.000.000

20/05/2019

Sender: 79310001. Dd:200519. Shgd: 10016200. Bo: Pham Thi Tinh. Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

1.000.000

20/05/2019

Sender: 01201004. Dd: 200519. Shgd: 10005427. Bo: Nguyen Quyet Thang. Hun Phuoc Xay Toa Nha Da Nang

300.000

18/05/2019

Ibvcb. 1805190956505001. Gd Dieu Van Xin Cd Xay Toa Nha Da Nang

500.000

16/05/2019

238642.160519.120838. Pt Nguyen Thi Vieng Pd Dieu Nhu Ck Hun Phuoc Xd Toa Nha Da Nang

200.000

16/05/2019

825685.160519.112756. Le Thi Gian Cung duong Xay Dung Ft19136837302110

2.000.000

16/05/2019

Ibvcb.1605190237866001. Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

100.000

16/05/2019

Ibvcb.1605190065370001. Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

1.000.000

15/05/2019

Sender: 01310005. Dd: 150519. Shgd: 10012457. Bo: Vu Thi Mai. Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

1.500.000

13/05/2019

Sender: 79303008. Dd: 130519. Shgd: 10010414. Bo: Nguyen Van Thuc. Ung Ho Xay Dung Chua

500.000

13/05/2019

Sender: 01311003. Dd: 130519. Shgd: 10001512. Bo: Vo Thanh Tien. GĐPT Nhuan Dai. Cung Duong Xay Dung Toa Nha da Nang

3.000.000

13/05/2019

Sender: 79303008. Dd: 130519. Shgd: 10013982. Bo: Le Minh Nguyet Hong. Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

500.000

13/05/2019

Sender: 01201004. Dd: 130519. Shgd: 10006014. Bo: Le Thi Luong. Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

500.000

12/05/2019

Ibvcb.1105190878096001. Cung Duong Xay Dung Chua

1.000.000

10/05/2019

Sender:01321001. Dd: 100519. Shgd: 10000981. Bo: Xam Thai Phuong. Xin Cung Duong Xay Dung Chua

150.000

09/05/2019

Sender: 48304001. Dd: 090519. Shgd: 10000472. Bo: Do Thi Minh Thuy. Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

2.500.000

08/05/2019

476667. 080519. 103602. Lsll Xay Dung Toa Nha Da Nang

500.000

08/05/2019

419371.080519.100317. Vietcombank 0071000651615 Pt Dieu Hiep Cung Duong Xd Chua

100.000

08/05/2019

Ibvcb.0805190951243002. Cung Duong Xay Dung Chi Nhanh Chua Hoang Phap Tran Ngoc Cam, Trinh Ngoc Mai, Trinh Ngoc Chau.

300.000

07/05/2019

Mbvcb119616022. Phat Tu Dieu Hiep (100k). Gd Be Hong Lac (50k) Cung Duong Xd Chua. Ct Tu 0091000011984 Tran Thi Ly Ly

150.000

06/05/2019

Mbvcb168848820. Cung Duong Xay Dung Chua. Ct Tu 0281000244962 Danh Thanh Trung

3.000.000

06/05/2019

Bui Thi Xuan Tham. Xay Dung Toa Nha Da Nang

1.000.000

03/05/2019

Sender: 79334001. Dd: 030519. Shgd: 10000447. Bo: Trinh Thi Thanh Ha 0560600. Phat Tu Trinh Thi Tha Nh Ha. Vinhomes 54 Nct Hanoi Xin Cung Duong Xay Dung Chua

1.000.000

02/05/2019

Sender: 48304001. Dd: 020519. Shgd: 10008025. Bo: Boc Minh Hung. Xay Dung Chua

500.000

14/05/2019

Ibvcb. 1405190237231001. Cung Duong Xay Chua

100.000

04/05/2019

Sender: 01310012. Dd: 040519. Shgd: 10007375. Xay Dung Th5 2019

50.000.000

04/05/2019

Sender: 01310005. Dd: 040519. Shgd: 10007390.  Ngo Tam Phat Goi Xd Nd N Th5 2019

10.000.000

 

Tin tức liên quan