Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 04/2022

Cập nhật: 06/05/2022
 

Phát tâm xây dựng tháng 04/2022

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 04/2022

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN 

ĐỊA CHỈ

03/04/2022

Liên Hòa

100.000

Bình Dương

03/04/2022

Nguyễn Thị Xíu

300.000

Đồng Nai

03/04/2022

Nghiêm Thị Quế Diệp

200.000

Long An

03/04/2022

Bùi Thị Duyên

300.000

TP HCM

14/04/2022

Nguyễn Thanh Hiệp

500.000

TP HCM

15/04/2022

Phật Tử

700.000

----

16/04/2022

Nguyễn Thị Dung

200.000

TP HCM

16/04/2022

Nguyễn Dăng Đức

200.000

Hà Nội

16/04/2022

Nguyễn Thị Thúy Diễm

200.000

TP HCM

17/04/2022

Võ Ngọc Xứng

200.000

Bạc Liêu

29/04/2022

Nguyễn Thị Thuận

500.000

TP HCM

30/04/2022

Bùi Thị Huệ

200.000

TP HCM

30/04/2022

Phạm Thị Hoài Diễm

200.000

TP HCM

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

27/04/2022

MBVCB.1959813673.NGUYEN THI THUY DUONG cung duong xay chua.CT tu 0071001140260 NGUYEN THI THUY DUONG

100.000

01/04/2022

396360.010422.110933.Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a NCT Hanoi xin cung duong Chua Hoang Phap de xay dung Chua

500.000

03/04/2022

MBVCB.1884211610.Tran Ngoc Cam. Trinh Ngoc Mai cung duong xd chi nhanh chua Hoang Phap..CT tu 0421000401491 TRINH NGOC CHAU

500.000

09/04/2022

0200970416040911325520229891568692.11323.113255.TQ-DO DIEU LINH-CUNG XAY GIANG DUONG-(04 09

100.000.000

14/04/2022

MBVCB.1917318522.PHAM TUYET TRINH chuyen tien Cung xay dung chua va Cung duong tam bao..CT tu 0111001503922 PHAM TUYET TRINH

3.000.000

18/04/2022

NGUYEN VAN QUANG CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

5.000.000

25/04/2022

MBVCB.1951913316.LE THI TRANG CUNG DUONG XAY DUNG CHUA HOI HUONG GD SUC KHOE BINH AN.CT tu 0501000100478 LE THI TRANG

200.000

26/04/2022

554962.260422.215841.DAM TRONG VINH Cung Duong Xay Dung Chua

200.000

27/04/2022

672353.270422.220757.HOANG THI LIEN Chuyen tien con xin cung xay dung chua ben uc

20.000.000

29/04/2022

IBVCB.1967956350.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA.CT tu 0181001139624 NGUYEN THI MY DUYEN

500.000

Tin tức liên quan