Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 04/2021

Cập nhật: 05/05/2021
 

Phát tâm xây dựng tháng 04/2021

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 04/2021

          CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

26/04/2021

SHGD:10009485.DD:210426.BO:PHAN THI THUY HIEN.Remark:PHAN THI THUY HIEN CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

2.000.000

25/04/2021

357500.250421.145929.Cung duong xay dung chua FT21116590001759

300.000

21/04/2021

244803.210421.092934.Cung Duong Xay Dung Chua (NTPhuong Trang)

600.000

20/04/2021

554876.200421.221308.Be Quang tue Cung duong phong sanh, tam bao, kinh sach, hun phuoc xay chua FT21112543698634

400.000

15/04/2021

NGUYEN VAN QUANG - CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

5.000.000

14/04/2021

119627.130421.223837.DAM THI XUAN THANH HOA CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

1.000.000

12/04/2021

362294.120421.095011.Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a NCT Hanoi xin cung duong Chua Hoang Phap de xay dung Chua

500.000

11/04/2021

IBVCB.1083659631.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA.CT tu 0331000448573 VAN THI MY NHI

1.000.000

09/04/2021

814185.090421.112227.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

500.000

06/04/2021

354183.060421.081416.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0071000651615 NGO THI THUY CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

200.000

05/04/2021

SHGD:10008374.DD:210405.BO:NGUYEN VAN THUC.Remark:Cung duong xay dung chua

400.000

Tin tức liên quan