Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 03/2024

Cập nhật: 06/04/2024
 

Phát tâm xây dựng tháng 03/2024

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG THÁNG 03/2024

VĂN PHÒNG NHẬN

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/03/2024

Trương Cẩm Bình + Trương Hồng Liên+ Trần An Trường

Nước ngoài

100 AUD

10/03/2024

Tân Hồng Thúy

Tiền Giang

500.000

10/03/2024

Chiếu Minh Lý

TP HCM

2.000.000

23/03/2024

Liên Cẩm

TP HCM

800.000

24/03/2024

PT

Nước ngoài

2.000.000

26/03/2024

Công Ty Giang Nam

Tp HCM

20.000.000

31/03/2024

Phạm Thanh Sơn

Lạng Sơn

200.000

31/03/2024

Phạm Tố Dung

Lạng Sơn

200.000

31/03/2024

Vũ Kim Hoa

Lạng Sơn

100.000

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/03/2024

Huynh Nhat Khang Cung Duong Xay Chua

100.000

07/03/2024

Giang Hung Son  Dinh Thi Yen Nhi Giang Si Nhon Giang Phuc Nguyen Giang Huu Vinh Cung Xay Dung Chua Hau Giang. Ct Tu Giang Huu Vinh

200.000

01/03/2024

Tran Hoang Tam Cung Duong Xd Chua Truong Phap

100.000

01/03/2024

Le Quang Hien Pd Tinh Hien Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

01/03/2024

Le Thanh Tan chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

02/03/2024

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

02/03/2024

Le Thanh Tan chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

02/03/2024

Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

02/03/2024

Chanh Duc Cung Duong Xay Dung Chua. Ct Tu Le Thi Thuy Trang

1.000.000

12/03/2024

Pham Thi Thu Thuy Gop Chut Cong Duc Xay Dung Chua

50.000

03/03/2024

Le Thanh Tan chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

04/03/2024

Le Thanh Tan chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

04/03/2024

Nguyen Dien Long Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

28/03/2024

Nguyen Thi Thuy Duong Cung Duong Xay Chua. Ct Tu Nguyen Thi Thuy Duong

100.000

05/03/2024

Nguyen Tan Ngoc Cung Duong Xay Chua Truong Phap

200.000

05/03/2024

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Dang Huu Tai

100.000

05/03/2024

Con Xin Cung Duong Xay Chua

500.000

05/03/2024

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua

500.000

05/03/2024

Le Thanh Tan chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

06/03/2024

Le Thanh Tan chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

06/03/2024

Con Xin Cung Kinh Phat Tam Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

06/03/2024

Con Cung Duong Xd Chua Truong Phap

200.000

06/03/2024

Dong Gop Xay Dung Chua

100.000

06/03/2024

Con Xin Cung Duong Xay Chua

50.000

06/03/2024

Cung Duong Xay Chua Truong Phap

200.000

06/03/2024

Chung Con Thanh Kinh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

06/03/2024

Phan My Duyen Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

35.000

06/03/2024

Nguyen Hoang Tram Con Xin Cung Duong Xd Chua T. Phap

100.000

06/03/2024

Chu  Tinhsinh Doi Bv Hoan Hy Cung Xd

50.000

07/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

07/03/2024

Duong Thi Van An - Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap Hau Giang

200.000

07/03/2024

Gia Dinh De Tu Nguyen Ngoc Nguyen Cung Duong Xay Chua Truong Phap

300.000

07/03/2024

Le Thanh Tan chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

07/03/2024

Nguyen Ha Thu Dong Gop Xay Dung Chua Hoang Phap

100.000

07/03/2024

Nguyen Quang Thai Chuyen Tien Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

07/03/2024

Giang Hung Son Dinh Thi Yen Nhi Giang Si Nhon Giang Huu Vinh Giang Phuc Nguyen Cung Xay Dung Chua Hau Giang

200.000

07/03/2024

Huynh Nhat Khang Cung Duong Xay Chua

115.000

07/03/2024

Con Xin Cung Duong Xay Chua

100.000

07/03/2024

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

07/03/2024

Nam Mo A Di Da Phat. Con Xin Gop Cung Duong Xay Chua Va Tam Bao

50.000

08/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

08/03/2024

Con Xin Hun Phuoc Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

08/03/2024

Le Thanh Tan chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

08/03/2024

Duc Q6 Cung Xay Chua Truong Phap A.

3.000.000

08/03/2024

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

08/03/2024

Le Thi Hong Hanh Chuyen Khoan Xay Chua Truong Phap

500.000

09/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

09/03/2024

Con Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Duong Tam Nhu

100.000

09/03/2024

Le Thanh Tan chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

09/03/2024

Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

09/03/2024

Xay Dung Chua Truong Phap

300.000

09/03/2024

Pham Thi Thu Thuy Con Xin Phat Tam Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

10/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

10/03/2024

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 Nct Xin Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap

500.000

10/03/2024

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 Nct Xin Cung Duong Chua Hoang Phap De An Tong Kinh Phat

500.000

10/03/2024

Bui Thi Xuan Tham Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

10/03/2024

Ha Minh Tuyen Con Cung Duong Xay Chua

200.000

10/03/2024

Gd Pham Hoang Viet Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap Hau Giang. Ct Tu Trieu Mai Lan

200.000

11/03/2024

Le Thanh Tan chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

11/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

11/03/2024

Hoang Oanh Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Truong Thi Hoang Oanh

393.000

11/03/2024

P.Ngoc Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

11/03/2024

Da Su Phu Cho Con Hun Phuoc Xay Chua

1.000.000

11/03/2024

Pham Nguyen Gia Ly Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

393.000

11/03/2024

Ha Chuyen Tien Xay Chua Truong Phap

393.000

11/03/2024

Mai Thi Thanh Phuong Phat Tam Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

12/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

12/03/2024

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

12/03/2024

Le Thanh Tan chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

13/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

13/03/2024

Hoang Thi Thanh Hoa Chuyen Tien Cung Duong Chua Hoang Phap

100.000

13/03/2024

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Le Thi Thanh Xuan

500.000

13/03/2024

Phuong Uyen Cung Duong Xay Chua Truong Phap

50.000

13/03/2024

Le Thanh Tan chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

14/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

14/03/2024

Hue Phap Cung Duong Xd Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Thanh Vu

45.000

15/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

15/03/2024

Phat Tu Dao Thi Ha Giang Cung duong Xay Tuong Phat Cao 40 M Chua Truong Phap - Hau Giang

1.030.000

16/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

17/03/2024

Doan Thi Lien Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

17/03/2024

Con Vo Dang Thuy Linh (Lien Linh), 32t Hem 1.5 Ngo Quyen P6 Da Lat Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap

200.000

17/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

18/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

18/03/2024

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

18/03/2024

Le Thanh Tan chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

18/03/2024

Nguyen Kim Huong Cung Duong Xay Dung

300.000

18/03/2024

La Thi Trang Chuyen Tien Ck Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

19/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

19/03/2024

Le Thanh Tan chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

20/03/2024

Nguyen Kim Xoa Cung Duong Xay Dung Chua. Ct Tu Nguyen Kim Xoa

2.000.000

20/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

21/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

21/03/2024

Con Xun Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

22/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

23/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

23/03/2024

Pt Nhuan Nhien Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

23/03/2024

Hue Phap Cung Duong Xd Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Thanh Vu

48.000

23/03/2024

Dinh Thi Ngoc Van Cung Duong Xay Chua Truong Phap

50.000

24/03/2024

P.Ngoc Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

24/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

24/03/2024

Nguyen Thi Duc Cung Duong Xay Chua

100.000

24/03/2024

Bui Thi Xuan Tham Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

24/03/2024

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

25/03/2024

Le Thanh Tan chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

25/03/2024

Gia Dinh Phat Tu Nhuan Phuong Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

25/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

26/03/2024

Le Thanh Tan chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

26/03/2024

Con Ng T Lac Pd Dthu Xin Cung Duong Xay Dung Chua Va Tat Tuong Phat

100.000

26/03/2024

De Tu Tinh Phuoc Dinh Cung Duong Xay Chua 500, 200 Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Le Thi Quyen

700.000

27/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

27/03/2024

Le Thanh Tan chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

27/03/2024

Vo Thi Thanh Huyen. Cung Duong Xay Dung Chua

500.000

27/03/2024

Trieu Mai Lan Cung Duong Xay Dung. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

27/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

28/03/2024

Le Thanh Tan chuyen khoan cung duong xay dung chua Hoang Phap va cac chi nhanh

30.000

29/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

29/03/2024

Tran Thi Lien Cung Duong Chua Truong Phap

200.000

29/03/2024

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

29/03/2024

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

29/03/2024

Ho Quoc Luc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

29/03/2024

Pham Hoang Viet Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

29/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

20.000

30/03/2024

Thien Loc Cung Duong Xay Dung Chua

150.000

30/03/2024

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap

1.000.000

31/03/2024

Hiu Huynh Phuong Thao Cd Xay Chua

40.000

31/03/2024

Con Xin Thanh Tam Cung Duong Ban Xay Dung, A Di Da Phat

200.000

31/03/2024

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

Tin tức liên quan