Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 03/2023

Cập nhật: 06/04/2023
 

Phát tâm xây dựng tháng 03/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG THÁNG 03/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

03/03/2023

Hoa Hương

Tp Hcm

500.000

04/03/2023

Đỗ Thị Mười

Nước Ngoài

150 USD

04/03/2023

Nguyễn Thị Hiền

Bình Dương

2.000.000

10/03/2023

Pt

Tp Hcm

3.000.000

21/03/2023

Trần Thị Tâm

Tp Hcm

500.000

26/03/2023

Nguyễn Duy Phúc

Tp Hcm

200.000

26/03/2023

Pt

Tp Hcm

300.000

26/03/2023

Pt

Tp Hcm

500.000

26/03/2023

Liên Hòa

Bình Dương

100.000

26/03/2023

Nguyên Thị Loan

Tp Hcm

200.000

26/03/2023

Võ Thị Hương Trà

Tp Hcm

200.000

29/03/2023

Gia đình cô Liên Vân

Q12

5.000.000

30/03/2023

Phạm Thị Chín

Tp Hcm

1.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

14/03/2023

909334.140323.154001. Cung Duong Xay Dung Chua.

200.000

16/03/2023

507416.160323.105018. Con Cung Duong Xay Dung Chua

300.000

22/03/2023

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes Nguyen Chi Thanh Cung Duong Chua Hoang Phap De Xay Dung Chua

500.000

22/03/2023

Huynh Thi Khanh Phung- Pd- Hoa Duc- Cung Duong Xay Dung Chua

2.000.000

28/03/2023

792521.280323.183232. Cung Duong Xay Chua Truong Phap

50.000

28/03/2023

484782.280323.183812. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

28/03/2023

Partner.Direct_Debits_Vcb.Mse..38041289424.38041289424-0787940042- Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

28/03/2023

189822.280323.184621. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

28/03/2023

878065.280323.184810. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap (By Tpbank Chatpay)

500.000

28/03/2023

209662.280323.185017. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

28.638

28/03/2023

Luu Thi Anh Tuyet. Chua Giai Lam Ha Tinh Cd Xd Chua Truong Phap.

1.000.000

28/03/2023

564331.280323.191319. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

28/03/2023

Mbvcb.3293289541.Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.Ct Tu 1019740271 Vu Tien Hoat

100.000

28/03/2023

603204.280323.192359. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

28/03/2023

Cho Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap A .Ct Tu 0371000482883 Nguyen Thi Thu Hoa

200.000

28/03/2023

Nguyen Tan Loc Chuyen Tien Ho Tro Xay Dung Chua Truong Phap; Hau Giang.

100.000

28/03/2023

768672.280323.201602. Con Xin Phat Tam Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

2.000.000

28/03/2023

578271.280323.201928. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

28/03/2023

Phat Tu Lien Ha Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

28/03/2023

293600.280323.202516. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

28/03/2023

373528.280323.203149. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

28/03/2023

163837.280323.211739. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

28/03/2023

204823.280323.212133. Con Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap

200.000

28/03/2023

086639.280323.213004. Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

28/03/2023

057474.280323.214545. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

28/03/2023

Pham Hong Hanh Pd Minh Diem Cung Duong Xd Chua Truong Phap.

500.000

28/03/2023

221619.280323.220816. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

28/03/2023

911952.280323.223944. Ung Ho Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

28/03/2023

391548.280323.230727. Cung Duong Xay Chua Truong Phap

500.000

29/03/2023

Con Nguyen Hoang Sang Va Huynh Sinh Khiem Cung Kinh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap Hau Giang

1.000.000

29/03/2023

042853.290323.005025. Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

71.000

29/03/2023

506842.290323.055213. Xay Chua Truong Phap

300.000

29/03/2023

644968.290323.055449. Cung Giuong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

29/03/2023

Partner.Direct_Debits_Vcb.Mse..38052799330.38052799330-0344906804-Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

29/03/2023

332347.290323.075756. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

29/03/2023

Vo Thanh Uyen Nhi Chuyen Tien Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

29/03/2023

Phat Tu Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap! Ct Tu 0111000390598 Nguyen Thi Huynh Nhu

100.000

29/03/2023

Partner.Direct_Debits_Vcb.Mse..38055752740.38055752740-0964016134-Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

29/03/2023

Partner.Direct_Debits_Vcb.Mse..38056096077.38056096077-0856363513-Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

29/03/2023

Gia Dinh Chau Hoang Gia Huy Ha Noi Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

29/03/2023

731556.290323.112658.Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

29/03/2023

Partner.Direct_Debits_Vcb.Mse..38061659881.38061659881-0373185740-Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

29/03/2023

104812.290323.123720. Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap

300.000

29/03/2023

487245.290323.124128.Cung Duong Xay Chua Truong Phap

200.000

29/03/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu 1013118423 Ha Quoc Nhan

200.000

29/03/2023

733033.290323.130943. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

70.000

29/03/2023

600275.290323.131347.Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

29/03/2023

903680.290323.132118.Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

29/03/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.Ct Tu 0501000234215 Tran The Ai Diem

500.000

29/03/2023

163339.290323.133846.De Tu Xin Hoan Hy Ung Ho Xay Chua Truong Phap A

300.000

29/03/2023

345758.290323.140713. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

29/03/2023

Pt Giac Hai Cat Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

29/03/2023

569495.290323.153155. Gia Dinh Con Xin Gop Chut Tinh Tai Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

300.000

29/03/2023

986215.290323.193158. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

29/03/2023

634664.290323.201002. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

29/03/2023

755382.290323.203026.Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

2.000.000

29/03/2023

Thai Thi Thao Nghi Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap - Hau Giang

500.000

29/03/2023

Nguyen Ngoc Thuy Duong - Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap - Hau Giang

500.000

29/03/2023

Phoong Phi Phung Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap -Hau Giang

500.000

29/03/2023

Khau Thi Minh Trang - Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap - Hau Giang

2.000.000

29/03/2023

Partner.Direct_Debits_Vcb.Zlp.Zp6hfej4akoi. Con Xin Cung Tien Xay Chua Ah

1.200.000

30/03/2023

831592.300323.010235. Ung Do Xay Dung Chua Truong Phap-Thuoc Tong Phong To Dinh Hoang Phap

10.000

30/03/2023

610273.300323.055159. Ibft Cung Duong Xay Dung Chua Truongphap

300.000

30/03/2023

302967.300323.075702. Dang Vu Xuan Nghi Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

30/03/2023

365028.300323.080023. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

30/03/2023

0200452999033008232720232aca786850.26472.082241. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

30/03/2023

782086.300323.102621. Cung Duong Xay Chua Truong Phap

1.000.000

30/03/2023

Nhom A Di Da Phat Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu 0111000316844 Trinh Anh Thu

2.000.000

30/03/2023

881001.300323.131437. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

30/03/2023

469763.300323.150501. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

30/03/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu 0421000463449 Thai Nguyen Phuong Thao

1.000.000

30/03/2023

Trucly Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

30/03/2023

661606.300323.200147. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

30/03/2023

Partner.Direct_Debits_Vcb.Mse..38112153268.38112153268-0763221809- Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

30/03/2023

274259.300323.221533.Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

30/03/2023

Nhu Thi Dieu Linh Chuyen Tien Cung Duong Xau Chua Truong Phap

200.000

31/03/2023

De Tu Thanh Kinh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap .Ct Tu 0111000316844 Trinh Anh Thu

1.000.000

31/03/2023

Vo Thi Minh Hanh Chuyen Khoan Ung Ho Xay Dung Chua Truong Phap

2.000.000

31/03/2023

787284.310323.100236. Ung Ho Xay Dung Chua Truong Phap

2.000.000

31/03/2023

082687.310323.123212. Cung Duong Xd Chua Truong Phap

200.000

31/03/2023

588501.310323.141659. Bui Thi Giang Ha Ct Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

31/03/2023

Nguyen Thi Thanh Hang Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

31/03/2023

679856.310323.190009. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

31/03/2023

002140.310323.190018. Cung Duong Xd Chua Truong Phap

200.000

31/03/2023

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu 0161001690452 Ho Thi Nhu

100.000

31/03/2023

863479.310323.201928. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

31/03/2023

Con Xin Gop Mot Vien Gach Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

30.000

31/03/2023

020097041503312305342023wtza133970.34769.230534. Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

300.000

Tin tức liên quan