Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 03/2021

Cập nhật: 03/04/2021
 

Phát tâm xây dựng tháng 03/2021

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 03/2021

          CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

29/03/2021

MBVCB.1060862092.Cung duong xay dung chua (con xin gui it tam long xay dung chua, con cam on aj).CT tu 0151000563454 DO THI THUY LINH

500.000

21/03/2021

 

375305.200321.224921.Quang tue cung duong xay chua, phong sanh, tam bao va in kinh FT21081788901102

100.000

 

13/03/2021

897640.130321.154000.Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a NCT Hanoi xin cung duong Chua Hoang Phap de xay dung Chua

500.000

10/03/2021

127954.100321.221155.PT Nhuan Nhien CUNG DUONG XAY DUNG CHUA FT21070137690718

100.000

10/03/2021

SHGD:10004678.DD:210310.BO:THANG YEN DAO.Remark:TRAN MY QUYEN - CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

500.000

10/03/2021

MBVCB.1029265898.con xin cung duong Tam Bao a..CT tu 0251001456246 TANG THIEN HUY

500.000

Tin tức liên quan