Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 02/2024

Cập nhật: 06/03/2024
 

Phát tâm xây dựng tháng 02/2024

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG THÁNG 02/2024

VĂN PHÒNG NHẬN

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/02/2024

Phật Tử

TP HCM

2.000.000

04/02/2024

Quách Thị Mai

Bình Phước

1.000.000

08/02/2024

Nguyễn Thị Hồng Anh

TP HCM

1.000.000

09/02/2024

Bốc Minh Hùng

TP HCM

500.000

10/02/2024

Pt

TP HCM

200.000

11/02/2024

Nguyên Ngọc

TP HCM

100.000

11/02/2024

Nguyễn Bá Viên

Thái Bình

50.000

12/02/2024

Nghiêm Ngọc

TP HCM

1.100.000

12/02/2024

Nguyễn Diệu Hồng

TP HCM

1.000.000

12/02/2024

Ngô Thanh Phương

TP HCM

500.000

13/02/2024

Đỗ Thị Hồng

TP HCM

500.000

13/02/2024

Tâm Hương

TP HCM

50.000

15/02/2024

Đinh Thị Ngọc Trang

TP HCM

200.000

15/02/2024

Nguyễn Thị Hương

TP HCM

100.000

18/02/2024

Pt

Nước ngoài

3.000.000

18/02/2024

Tạ Thái Thanh

TP HCM

75.000.000

18/02/2024

Trương Thị Cẩm Giang

TP HCM

200.000

23/02/2024

Nguyễn Thiện Định

TP HCM

500.000

23/02/2024

Nguyễn Thị Ngọc Lợi

TP HCM

500.000

23/02/2024

Nguyễn Định Phương

TP HCM

500.000

23/02/2024

Nguyễn Thị Huyền Trân

TP HCM

500.000

23/02/2024

Nguyễn Minh An

TP HCM

500.000

23/02/2024

Nguyễn Phương Nguyên

TP HCM

500.000

23/02/2024

Bành Phương Thảo

TP HCM

500.000

23/02/2024

Nguyễn Thiện Bảo

TP HCM

500.000

23/02/2024

Nguyễn Thiện Đạt

TP HCM

500.000

23/02/2024

Gđ.Nguyễn Đăng Minh + Nguyễn Thị Tú Nguyệt

TP HCM

50.000.000

24/02/2024

Nguyễn Khôi Nguyên

TP HCM

500.000

24/02/2024

Nguyễn Kim Hùng + Nguyễn Phương Đại

TP HCM

300.000

24/02/2024

Nguyễn Kim Hùng + Nguyễn Phương Đại

TP HCM

200.000

24/02/2024

Tịnh Minh

TP HCM

100.000

25/02/2024

Nguyễn Lê Đăng Khôi

TP HCM

1.000.000

25/02/2024

Vũ Ngọc Trang + Vũ Văn Quyết

TP HCM

200.000

25/02/2024

Vũ Ngọc Trang + Vũ Văn Quyết

TP HCM

200.000

25/02/2024

Phan Bửu Châu

TP HCM

200.000

 CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

01/02/2024

Con Xin Cung Duong Xay Dung A

100.000

02/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

02/02/2024

Bui Thi Xuan Tham Ck Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

13/02/2024

Chau Nhut Giai Concungduongxaychua

300.000

13/02/2024

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

13/02/2024

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

13/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

14/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

14/02/2024

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 Nct Xin Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap

500.000

15/02/2024

Cd-Tb- Xay Dung - Bao An

300.000

15/02/2024

Huynh Thi Lang Cung Duong Xd Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Thanh Vu

20.000

15/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

15/02/2024

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

15/02/2024

Cung Duong Xay Duong Chua Thap Duc Tuong Phat. Ct Tu Pham Dan Anh

100.000

15/02/2024

B.Ban Cung Xay Chua Truong Phap A.

5.000.000

16/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

18/02/2024

Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

18/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

18/02/2024

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Va Tuong Phat

200.000

19/02/2024

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

19/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

19/02/2024

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

19/02/2024

Ha Minh Tuyen Con Cung Duong Xay Chua

200.000

19/02/2024

Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

20/02/2024

Nguyen Dien Long Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

20/02/2024

Nguyen Tan Ngoc Cung Duong Xay Chua Truong Phap Thang 2/2024

300.000

20/02/2024

Dong Lai Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Chu Minh Sang

200.000

20/02/2024

Phat Tu-Thien Phuoc Tan Va Tue Le Chanh-Hun Phuoc Xay Chua Truong Phap

200.000

20/02/2024

Nguyen Thi Hong Thuy Chuyen Khoan Cung Duong Xd Chua Truong Phap

1.000.000

20/02/2024

Tran Van An Hung Yen Cung Dang Xay Dung Chua Truong Phap

300.000

20/02/2024

Con Xin Phat Tam Cung Duong Xay Chua

100.000

20/02/2024

Lien Hang Cung Duong Xay Dung

50.000

20/02/2024

Con Cung Duong Xd Chua Truong Phap

1.000.000

20/02/2024

Tran Vu Hoang Chau Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

20/02/2024

Nguyen Dem Cong Duc Xay Dung Chua Truong Phap Cho Gia Dinh Binh An

50.000

20/02/2024

Huynh Nhat Khang Cung Duong Xay Chua

105.000

20/02/2024

A Di Da Phat Con Xin Cd Xd Chua Truong Phap

33.333

20/02/2024

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

150.000

20/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

20/02/2024

Con Xin Cung Duong Xay Chua

200.000

20/02/2024

Nguyen Tan Mung Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

20/02/2024

Xay Dung Chua Truong Phap

1.000.000

21/02/2024

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

2.000.000

21/02/2024

Nguyen Loc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

21/02/2024

Con Xin Cung Duong Xd Chua T.Phap

200.000

21/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

21/02/2024

Luong Tu Uyen Chuyen Tien Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

21/02/2024

Ngo Hong Van-Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua

200.000

21/02/2024

Thien Loc Cung Duong Xay Dung Chua

150.000

21/02/2024

Le Huynh Duc Chuyen Tien Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

21/02/2024

Vo Thi Mai Phuoc Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

21/02/2024

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Phan Thi Kim Duyen

300.000

22/02/2024

Le Thao Nhu Xay Chua Truong Phap

100.000

22/02/2024

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

22/02/2024

Da Su Phu Hoan Hy Cho Con Hun Phuoc Xay Chua A

1.000.000

22/02/2024

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

22/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

22/02/2024

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua. Ct Tu Tran Thi Ngoc Tram

50.000

22/02/2024

Tan Phat Dat Cung Duong Xay Dung Chua. Ct Tu Nguyen Xuan Tan

300.000

22/02/2024

Minh Thu Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap

100.000

22/02/2024

Con Cung Duong Tam Bao Xay Dung Chua

100.000

23/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

23/02/2024

Con Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap

1.500.000

23/02/2024

Cung Duong Xd Chua Truong Phap

200.000

23/02/2024

Cung Duong Xay Dung Ton Tuong. Ct Tu Huynh Thi Kim Hanh

200.000

24/02/2024

Con Xin Phat Tam Dong Gop Xay Dung Chua Truong Phap

35.000

24/02/2024

Con Xin Dong Gop Xay Dung Chua Cam On Su Thay

154.000

24/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

24/02/2024

Nguyen Thi Duc Cung Duong Xay Chua

100.000

24/02/2024

Gia Dinh Dinh Viet Lam Truc Linh Xin Cung Duong Xay Dung Chua

300.000

24/02/2024

Gia Dinh Dinh Ngoc Son Thu Van Xin Cung Duong Xay Dung Chua

300.000

24/02/2024

Gia Dinh Dinh Thi The Cung Duong Xay Dung Chua

300.000

24/02/2024

Nguyen Van Hoang Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung

100.000

24/02/2024

Phat Tu Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

24/02/2024

Con Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Do Thi Thanh Oanh

500.000

24/02/2024

P.Ngoc Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

24/02/2024

Kl Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

24/02/2024

Gia Dinh Nguoi Than Phat Tu Ngo Van Hoa Cung Duong Ton Tang Chua Truong Phap

1.700.000

24/02/2024

De Tu Cung Duong Xay Chua. Ct Tu Le Thi Quyen

500.000

25/02/2024

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

300.000

25/02/2024

Hue Phap - Cung Duong Xd Chua. Ct Tu Nguyen Thi Thanh Vu

68.000

25/02/2024

Cung Duong Xd Chua Truong Phat Hau Giang. Ct Tu Pham Bach Tung

2.000.000

25/02/2024

Gd Trieu Mai Lan Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap Hau Giang

200.000

25/02/2024

Lien Oanh Dieu Khai Cung Duong Xay Duong Xay Dung

500.000

25/02/2024

Ly Hoang Hanh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap Hau Giang

200.000

26/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

26/02/2024

Phat Tu Lien Van Cung Duong Xay Chua Truong Phap Hau Giang

100.000

26/02/2024

Phat Tu Tin Nhien Cung Duong Xay Chua Truong Phap

1.000.000

26/02/2024

Con Thanh Tam Cung Duong Quy Xay Dung Chua, Cau Mong Chung Sanh Khoe Manh, Binh An, An Lac

200.000

26/02/2024

Cung Duong Xay Chua Truong Phap Va Dai Tuong Phat. Ct Tu Nguyen Thi Thuy Trang

100.000

26/02/2024

Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

27/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

27/02/2024

Vo Thi Thanh Huyen. Cung Duong Xay Dung Chua

500.000

27/02/2024

Nguyen Thi Kim Huong Phat Tam Cung Duong Xay Dung Chua

50.000

28/02/2024

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

28/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

29/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

29/02/2024

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

29/02/2024

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua

1.000.000

29/02/2024

Ngo Ba Thanh Phat Tam Xay Dung Chua

200.000

03/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

03/02/2024

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

04/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

04/02/2024

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

04/02/2024

Le Phuong Trang Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

600.000

05/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

06/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

07/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

07/02/2024

Bui Thi Xuan Tham Xay Dung Chua Truong Phap.

100.000

07/02/2024

Nguyen Dien Long Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

08/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

08/02/2024

Con Xin Ung Ho Xay Chua

300.000

09/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

09/02/2024

Bui Vu Ngoc Han Chuyen Tien.

3.000.000

10/02/2024

P.Ngoc Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

10/02/2024

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

10/02/2024

Phat Tu Lien Phuong Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

300.000

10/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

10/02/2024

Nguyen Thi Duc Cung Duong Xay Chua

100.000

10/02/2024

Nguyen Dien Long Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

11/02/2024

Hue Phap Cung Duong Xd Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Thanh Vu

51.946

11/02/2024

Gia Dinh Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap

1.000.000

11/02/2024

Gia Dinh Phat Tu Lien Yen Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.

300.000

11/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

11/02/2024

Doan Thi Lien Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

12/02/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

12/02/2024

Kieu Huy Hoang Cung Duong Xd Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Thanh Vu

45.000

Tin tức liên quan