Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 02/2023

Cập nhật: 08/03/2023
 

Phát tâm xây dựng tháng 02/2023

 

DANH SÁCH PHÁT TÂM XÂY DỰNG THÁNG 02/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/02/2023

Đặng Thị Minh Tuyết

Tp Hcm

500.000

02/02/2023

Hoàng Thị Hoa

Tp Hcm

500.000

02/02/2023

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Tp Hcm

300.000

02/02/2023

Nguyễn Duy Phúc

Tp Hcm

500.000

04/02/2023

Võ Quốc Khánh

Đồng Nai

1.000.000

05/02/2023

Bùi Thị Ánh Đào

Long An

200.000

05/02/2023

Nghiêm Thị Quế Diệp

Long An

200.000

05/02/2023

Hoàng Văn Lí

Tp Hcm

200.000

08/02/2023

Nguyễn Tường Duy. Tường An

Bà Rịa – Vũng Tàu

400.000

08/02/2023

Gđ Thùy Trang

Bà Rịa – Vũng Tàu

400.000

13/02/2023

Nguyễn Thiện Đinh

Tp Hcm

500.000

13/02/2023

Nguyên Đinh Phương

Tp Hcm

500.000

13/02/2023

Nguyễn Phương Nguyên

Tp Hcm

500.000

13/02/2023

Nguyên Thị Ngọc Lợi

Tp Hcm

500.000

13/02/2023

Nguyễn Thị Huyền Trân

Tp Hcm

500.000

13/02/2023

Phương Thảo

Tp Hcm

500.000

13/02/2023

Nguyễn Thiệu Bảo

Tp Hcm

500.000

19/02/2023

Đao Thị Văn.Huệ. Riêng

Tp Hcm

300.000

19/02/2023

Nguyễn Trọng Nhân

Tp Hcm

200.000

20/02/2023

Hoàng Văn Lý

Tp Hcm

200.000

20/02/2023

Diệu Ngữ

Tp Hcm

100.000

20/02/2023

Nguyễn Thị Tiến

Tp Hcm

200.000

21/02/2023

Nguyễn Thị Thuận

Tp Hcm

500.000

22/02/2023

Trần Quốc Đạt

Nước Ngoài

500.000

22/02/2023

Trần Ngọc Huyền

Nước Ngoài

500.000

22/02/2023

Gđpt Đặng Đình Chung

Tp Hcm

1.000.000

26/02/2023

Nguyễn Thị Thơ

Tp Hcm

2.000.000

26/02/2023

Trần Hữu Phúc

Tp Hcm

200.000

26/02/2023

Pt

Tp Hcm

200.000

26/02/2023

Huỳnh Thị Xuân Hương

Đồng Nai

1.000.000

26/02/2023

Đỗ Thị Lành

Tp Hcm

200.000

26/02/2023

Liên Hòa

Bình Dương

100.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

05/02/2023

927057.050223.122445. Cungduongxaydungchua

100.000

05/02/2023

547643.050223.163444. Con Xin Cung Duong Xay Chua

500.000

06/02/2023

245194.060223.210254. Cd Tuong Phat Chua Hp Campuchia

100.000.000

07/02/2023

767321.070223.091337. Cd Tuong Phat Chua Hphap Campuchia

5.000.000

10/02/2023

Tran Ngoc Cam. Trinh Ngoc Mai. Trinh Ngoc Chau Cung Duong Xd Chi Nhanh Chua Hoang Phap.

500.000

11/02/2023

Gia Dinh Phat Tu Huyen Minh Cung Duong Xay Dung Chua. Ct Tu 1028949887 Le Quang Quynh Tram

1.000.000

12/02/2023

180697.120223.133138. Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

12/02/2023

996636.120223.163057. Cung Duong Xay Dung Chua

1.000.000

18/02/2023

099599.180223.115816. Cungduongxaydungchua

100.000

20/02/2023

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes Ng Chi Thanh Xin Cung Duong Xay Dung Chua

500.000

20/02/2023

Pham Hoang Viet Ung Ho Xay Dung Chua.

200.000

25/02/2023

991683.250223.084500. Cungduongxaychua

100.000

Tin tức liên quan